tuần 44

     ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
                       Số: 44/LCTT                                                    Tân Thạnh, ngày 26 tháng 10 năm 2020
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

                                                                                             Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020
 

Thứ   Ngày

Nội dung công việc

Thành phần dự họp Thành phần tham dự
(Có giấy mời riêng)
Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các ngành phường Đoàn thể phường
Thứ 2
26/10/20
Sáng
-7h15 A. Minh chủ trì giao ban tuần.
-A. Cảnh dự tập huấn.
-8h30 A. Ngọc dự triển khai công tác PCTT&TKCN cơn bão số 9.
Cán bộ, CC, NLĐ phường.   Công an, Dân phố. PHUB.
PH số 1.
 
Chiều -14h A.Minh chủ trì họp triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2020.
-14h A. Ngọc dự làm việc với tòa án Tam Kỳ.
Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động phường.   Các khối phố và Trường học. HTUB  

Thứ 3
27/10/20
Sáng
-Dự họp HĐND thành phố(cả ngày).
-A. Ngọc, A. Châu Dự kiểm tra công tác PCGD trường Võ Thị Sáu.
 
      HTTP  
Chiều -14h Họp xét các danh hiệu GĐVH năm 2020.
-14h A. Minh chủ trì mời A. Khoa, A. Hiền, A. Trao dự làm việc với hộ ông Nhân, ông Tịnh, ông Thu tại khối phố Trường Đồng.
-BCĐ phường.
-A. Ba.
    HTUB.

PHUB
A.Châu tham mưu và phát hành giấy mời.
A. Ba phát hành giấy mời.

Thứ 4
28/10/20
Sáng
-7h30 A. Lịch, A. Ba dự dự họp góp ý sửa đổi các quy định của UBND tỉnh liên quan đến các chính sách về BT-GPMBTĐC.
-8h A. Minh chủ trì mời A. Khoa, A. Hải dự nghe Tài chính phường báo cáo công tác giải ngân năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 8h A. Ngọc dự Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.
-A. Châu làm việc với thành phố về 06 hồ sơ CĐDC Điôxin.
-A. Ngọc, A. Châu Dự kiểm tra công tác PCGD tại trường Võ Thị Sáu-C. Chín.
    PH số 1.

PHUB


HT Tầng 1 UBND tỉnh.

PHUB


-C. Chín chuẩn bị báo cao.
Chiều -BCH Công đoàn phường dự kiểm tra công tác công đoàn cuối năm 2020 tại phường An Xuân.          

Thứ 5
29/10/20
Sáng
7h30 A. Minh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện quy trình công tác cán bộ.
-8h A. Lịch chủ trì giải quyết đơn hộ ông Dũng.


-A. Ba. C. Lan.
    HTTU.

PHUB
C. Lan phát hành giấy mời.
Chiều -14h00: A. Minh, A. Lĩnh, A. Quốc dự Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ phối hợp hoạt động giữa BCH Quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn  2016 – 2020.       HTQSTP  
Thứ 6
30/10/20
Sáng
 
7h30  A. Hải, A. Lĩnh, A. Ngọc dự Diễn đàn "Nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP" năm 2020.
-7h30 A. Lịch chủ trì làm việc với tổ TTĐT phường về công tác xử lý vi phạm các trường hợp xây dựng nhà trái không phép.
-9h30 A. Minh, A. Khoa, A. Hiền, A. Lịch đi cùng A. Nam PCT UBND thành phố kiểm tra công tác BT-GPMB khu Tây Bắc.-A. Kiều, A. Quận.


-A. Ba.
    HTKD.


PHUB.

-A.Kiều chuẩn bị báo cáo.
Chiều 14h A. Ngọc dự họp nghe báo cáo đánh giá Đề án phát triển Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2015-2020.
-14h A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự tiếp các hộ dân tại dự án Bạch Đằng; và một số trường hợp dự án Trần Đại Nghĩa –Lam Sơn


-A. Ba.
    PH số 1.

PHUB
-A.Ba phát hành giấy mời và chuẩn bị nội dung.

            Dự kiến lịch tuần đến:
Làm việc về công tác CCHC phường năm 2020.
            Nơi nhận:                                                                                                                                                    
  - Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT phường;                                                                VĂN PHÒNG
  - Như hằng tuần;                                                                                                                         
   - Lưu VT.       
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 

                                                                            

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây