LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 01 NĂM 2024
       ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
         Số: 01/LCTT                                                                                  Tân Thạnh, ngày 01 tháng 01 năm 2024
 

                             (CHÍNH THỨC)                               

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
01/01/24
Sáng
- Nghĩ lễ (tết dương lịch) (cả ngày)          
Chiều - Nghĩ lễ (tết dương lịch) (cả ngày)          
Thứ 3
02/01/24
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì họp giao ban đầu tuần.

- 09h30: A. Minh chủ trì họp chấm điểm tháng 12/2023.
 
- Mời các đ/c lãnh đạo và toàn thể CB, CC và NLĐ.
- Mời A. Ngọc, A. Lịch, A. Lân
 
    - PH UB

- PLV A. Minh
 
- VP chuẩn bị nội dung

- A. Lân chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 15h00: A. Minh đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ Dâng hương tại các di tích lịch sữ cấp tỉnh (Đình làng Đoan Trai)
 
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Ngọc, A. Thạnh, Tổ TTĐT phường     - Đình làng Đoan Trai  
Thứ 4
03/01/24
Sáng
- 08h00 – 09h00: A. Minh dự Dâng hương đối với di tích lịch sữ cấp tỉnh (đình làng Đoan Trai)
- 09h00 – 11h00: A. Minh làm việc với UBMT phường về KH tổ chức Đại hội.

 - 07h30: A. Khoa, A. Nghĩa, C. Diện dự Tổng kết Hội CCB thành phố năm 2023.
- 09h30: A. Ngọc đi kiểm tra các diện tích bị Trâu (thả rông) phá hoại mùa màng của bà con nông dân.


- 09h00: A. Lịch chủ trì họp công bố chủ trương sửa chữa Miếu Vĩnh Biệt, kp. Hòa Nam

- 07h30: C. Uyên dự Hội thảo lịch sữ Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ (cả ngày)
- 07h30: Ban CHQS phường tham dự lớp Tập huấn công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2024 (từ ngày 03 – 06/01/2024)
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, TT HĐ, UB, UBMT, các đ/c ban, ngành, hội, đoàn thể cùng dự.


- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, C. Thảo (MT), C. Mai - BTT


- Mời đ/d Hội ND, A. Thạnh, A. Quảng.


- Mời đ/d UBMT, Tổ TTĐT phường
- Các đ/c trong BTV Thành ủy, TT HĐ, UB, UBMT, các ngành ở TP

- Mời các phòng ban TP liên quan
- Mời BT, KP, MT, Tổ quản lý đình làng Đoan Trai, các cụ lão thành, cao niên- Mời KP và các hộ dân bị ảnh hưởng

- Mời BT, KP, MT, TĐK và các hộ dân Hòa Nam


- Mời KĐT 07 KP
- Đình làng Đoan Trai
- PH UB


- HT CQQS TP.

- Tại cánh đồng kp. Đoan Trai

- PLV A. Lịch


- HT Thành ủy

- HT Ban CHQS TP
- A. Thạnh l/v với KP huy động thành phần ở KP cùng dự, p/hợp chuẩn bị các ĐK (ÂT, phần cúng, hoa, ghế, nhà vòm..) CA, QS, Ban BVDP đảm bảo ANTT, đảm bảo Giao thông. Tổ TTĐT, CB, CC, NLĐ tham gia hỗ trợ.
- UBMT phường chuẩn bị nội dung- A. Quảng p/hợp với A. Thạnh phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung

 
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng chuẩn bị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước. 
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Hiền, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, A. Quốc, C. Uyên, C. Mai, A. Nghĩa, A. Quốc, A. Lân, A. Thức
  
  - PH UB
 
- A. Lân chuẩn bị nội dung.
 
Thứ 5
04/01/24
Sáng
- 08h00: A. Minh dự Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích đình làng Đoan Trai.- 07h30: A. Khoa, A. Cường dự Hội nghị tổng kết Công đoàn thành phố 2023.
- 09h30: A. Khoa chủ trì họp Thường trực UBKT Đảng ủy thông qua các nội dung: Chương trình, Kế hoạch KT-GS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2024
- 08h00: A. Lịch chủ trì họp giải quyết vướng mắc Miếu Tộc Bùi và mương thoát nước đường Tôn Thất Tùng, kp. Trường Đồng
 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, TT HĐ, UB, UBMT, trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể cùng dự.


- Mời C. Mai, A. Thức


- Mời A. Ba
- Các đ/c trong BTV Thành ủy, TT HĐ, UB, UBMT, các ngành ở TP


- Mời C. Ty MTĐT Q. Nam, các đơn vị liên quan
- BT, KPT, MT 07 KP và nhân dân KP. Đoan Trai

- Mời BT, KP, MT và các hộ dân
- HT UB TP- HT UBMT TP.


- PLV A. Khoa


- NSH kp. Trường Đồng
- A. Thạnh tham mưu bài phát biểu


- A. Thức chuẩn bị nội dung

- A. Ba p/hợp với C. Ty MTĐT phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Minh đi kiểm tra mốt số khối phố theo phản ánh kiến nghị của cử tri.
- 14h00: A. Lịch dự họp nghe phương án kẻ vạch, phân làn giao thông năm 2024.
- 13h40: C. Nguyệt  tham gia HĐ xem xét, thẩm định tại chổ và định giá đối với tài sản tranh chấp: thửa đất số 301 và 303, tờ bản đồ 100, p. Tân Thạnh. (theo hồ sơ 60/CP là thửa đất số 95, tờ bản đồ số 30).
- 14h30: C. Thảo (VP), A. Cảnh, C. Hồng, A. Thức, A. Vũ, A. Cường (ĐT) tham gia hỗ trợ trang trí và các nội dung khác chuẩn bị Tổng kết công tác xây dựng Đảng- KT lại GM
 

 
- Các khối phố

- PH số 2

- Tòa án nhân dân Thành phố


- Trường Chính trị


 
Thứ 6
05/01/24
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự Lễ trao huy hiệu Đảng và Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.- 07h30: A. Lĩnh, C. Hồng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTDV và ký kết các chương trình phối hợp năm 2024 do Thành ủy tổ chức
- Mời các đ/c trong BTV, BCH Đảng bộ, TT HĐ, UB, MT, trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể, các hội đặc thù (theo GM)
 
- Mời đại biểu thành ủy, TUV đứng điểm - Mời BT, ĐV toàn đảng bộ - HT trường chính trị tỉnh- HT Thành ủy
- C. Thảo (VP) phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Quốc dự họp thông qua thực lực sau khám tuyển NVQS năm 2024 và thông qua Kế hoạch kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- 14h00: A. Lịch đi kiểm tra, khảo sát các tuyến đường ở các khối phố chuẩn bị đón Tết- Mời A. Ba, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
    - P. Điều hành CQQS thành phố

- Các khối phố

 
 
Thứ 7
06/01/24
Sáng
- 07h00: A. Lĩnh, C. Thảo (MT) dự Đại hội Đại biểu Ủy ban Mặt trận phường An Mỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- 08h00: Ban CHQS phường tham dự Lễ công bố và trao quyết định thành lập Ban CHQS cho 05 trường THPT năm 2024 do thành phố tổ chức.
- 06h00: Đoàn TN phường phối hợp với chi đoàn BV Minh Thiện tổ chức Chương trình tình nguyện tại huyện xã Trà Nam, Nam Trà My (từ ngày 06 – 07/01/2024)
      - HT UB phường An Mỹ
- HT Trường chuyên NBK

- Xã Trà Nam, Nam Trà My


- Đoàn TN chuẩn bị nội dung
Chiều - 16h00: A. Ngọc, C. Uyên dự Ra mắt điểm sinh hoạt đêm - Mời đ/d Đảng ủy, TT HĐ, UBMT, các hội đoàn thể, A. Thạnh (theo GM) - Mời lãnh đạo cấp trên, PV TP - Mời ĐB KP - đường Đoàn Kết, kp. Mỹ Thạch Bắc - Hội PN p/hợp với A. Thạnh tham mưu GM và chuẩn bị nội dung
Chủ nhật
07/01/24
Sáng
- 07h45: A. Ngọc dự Lễ Khai mạc giải vô địch Cờ vua đất Quảng mở rộng lần thứ II năm 2024       - Nhà thi đấu trường NBK  
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG


                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây