Lịch tuần 40/2023

       ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
         Số: 40/LCTT                                                                                  Tân Thạnh, ngày 02 tháng 10 năm 2023
 

                              (CHÍNH THỨC)                              

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
02/10/23
Sáng
- 08h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự chào cờ đầu tháng và chủ trì Hội nghị đánh giá Nghị quyết 9 tháng năm 2023.


- 09h00: A. Hiền, A. Ngọc dự Hội nghị quản triệt đẩy mạnh công tác cài đặt (VNEID) do Thành ủy tổ chức.
- Mời các đ/c lãnh đạo, toàn thể các đ/c cơ quan, Công an, Q. Sự, YT, Ban BVDP, các hội đặc thù - Mời các đ/c TUV đứng điểm   - HT phường
- HT Thành ủy
- VP chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì làm việc với các đơn vị thương thảo hợp đồng tuyến đường Trần Thủ Độ
- 15h30 – 17h00: A. Minh chủ trì làm việc với các đơn vị thương thảo hợp đồng tuyến đường Trần Đại Nghĩa
- 14h00: A. Lịch dự họp UBND TP thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023.
- Mời A. Lịch, A. Ba, C. Chín

- Mời A. Lịch, A. Ba, C. Chín
    - PH UB


- PH UB

- HT trung tâm chính trị TP
 
- C. Chín chuẩn bị nội dung

- C. Chín chuẩn bị nội dung
Thứ 3
03/10/23
Sáng
 - 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì Họp triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu CCHC do tỉnh tổ chức.

- 09h30: A. Minh chủ trì họp quán triệt một số nội dung thực hiện công tác PCCC và đẩy mạnh cài đặt VNEID.


- 10h15: A. Ngọc chủ trì nghe báo cáo tiến độ tổ chức Liên hoan tuyên truyền công tác chuyển đổi số phường lần thứ I năm 2023.
- 08h00: A. Lịch, A. Ba dự họp nghe báo cáo công tác rà soát quỹ đất công trên địa bàn thành phố.
 
- Mời các đ/c lãnh đạo và toàn thể các đ/c CB, CC và NLĐ phường
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Hiền, A. Cường, A. Ngọc, A Lịch, A. Lâm, A. Dũng
- Mời các đ/c lãnh đạo; A. Lân, a. Thạnh, A. Cảnh
- Mời đ/d BGH 04 trường- Mời BT, KPT, MT


- Mời BT, KPT, MT
- HT phường


- HT phường- HT phường


- PH số 2

 
- A. Cảnh chuẩn bị nội dung

- Công an phường tham mưu GM


- A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 15h00: A. Minh chủ trì họp Thường trực UB chấm điểm CB, CC tháng 9 năm 2023.
- 14h00: A. Lĩnh chủ trì họp Ban giám sát đầu tư cộng đồng chuẩn bị các nội dung giám sát công trình nhà sinh hoạt kp. Trường Đồng
- 14h30: A. Ba dự họp với BQLCDA về KH triển khai thi công công trình thoát nước khu vực Đài truyền hình đến mương ADB.
- Mời A. Ngọc, A. Lịch, A. Lân
 

 
- PH UB

- PLV A. Lĩnh

- Tầng 2, BQLCDA
- A. Lân chuẩn bị nội dung
 
Thứ 4
04/10/23
Sáng
- 07h30: A. Minh dự Họp BTV Thành ủy: Thông qua thông báo kết luận kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với BTV Thành ủy; Cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 và Bàn các nội dung khác theo thẩm quyền.
- 07h30: A. Ngọc dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ PCGD-XMC năm 2023.
- 10h10 – 10h30: A. Lịch cùng với Đoàn khảo sát của UB tỉnh đi khảo sát thực địa tại KDC ADB và KDC Trường Đồng
- 07h30: A. Thành dự Tập huấn chính sách hỗ trợ việc làm năm 2023 do Sở LĐTB tỉnh tổ chức (cả ngày)
  
 


 
- PH BTV Thành ủy


- HT P. GD&ĐT thành phố

- KDC ADB và Trường Đồng
- KS Bàn Thạch
  
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp chi bộ Quân sự phường

- 13h30: A. Hải, A. Lĩnh, C. Hồng dự Gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và HN giao ban công tác DV quý III/2023.
- 14h00: A. Lịch, A. Ba chủ trì lấy ý kiến KDC Đoan Trai và Mỹ Thạch Trung
- Mời các đ/c Đảng viên chi bộ Q. Sự 


 


- Mời KP và 05 hộ dân
- PH UB

- HT Thành ủy


- NSH kp. Đ. Trai và M.T. Trung
- QS chuẩn bị nội dung

 
Thứ 5
05/10/23
Sáng
- 07h30: A. Minh dự Lễ trao huy hiệu Đảng và dự Khai mạc Hội nghị thông tin thời sự cho CB, Đảng viên phường.

- 08h00: A. Ngọc dự Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023.
- 08h00: C. Mai dự tập huấn công tác Hội và phong trào ND do Hội ND tỉnh tổ chức (từ ngày 5 – 7/9/2023)
 
- Mời các đ/c lãnh đạo, toàn thể các đ/c cơ quan
- Mời Thầy Thược, Thầy Hoa
 
- Mời đ/c Ngọc – Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy - Mời toàn thể ĐV - HT UB Thành phố

- UBND xã Tam Thanh
- KS Hùng Vương
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung; các đ/c cơ quan p/hợp thực hiện
Chiều - 14h00: A. Ngọc, C. Giang dự họp đánh giá tổng kết hoạt động hè năm 2023
- 14h00: A. Lịch, A. Ba cùng với A. Ảnh – CT UB TP đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án: đường bao Nguyễn Hoàng, Nguyễn Du nối dài, Bạch Đằng,…
   


 
- HT UBMT TP

- Các dự án trên địa bàn
 
 
Thứ 6
06/10/23
Sáng
- 08h00: A. Minh dự cùng với A. Ảnh – CT UB TP chủ trì họp nghe phương án đầu tư trường THCS Nguyễn Du.
- 07h30: A. Hiền, A. Ngọc dự Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy do Công an tỉnh và Công an TP triển khai

- 07h30:………. Dự Khai mạc Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Công tác Quân sự quốc phòng Ban CHQS phường cuối năm (dự kiến)
- KT lại GM

- Mời các đ/c lãnh đạo; toàn thể CB, CC và NLĐ; Toàn thể CB, CS Công an, QS, Y tế, Ban BVDP; các hội đặc thù
- KT lại KH của Bộ CHQS tỉnh


- Mời báo cáo viên Công an tỉnh- Mời BT, KPT, MT, các chi hội, đoàn thể, các TĐK
- PH số 1

- HT phường- PH UB


- Công an tham mưu GM và chuẩn bị nội dung- QS chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00; A. Minh cùng với các đ/c Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đoàn kiểm tra UBKT Tỉnh ủy.
- 14h00: A. Lĩnh chủ trì, A. Ngọc dự Ban KTXH phường giám sát công tác Người có công đối với UBND phường

 


- Mời đ/d TT HĐND, đ/d Ban PC, A. Thành, đ/d các hội, đoàn thể, thành viên Ban KTXH
    - PH BTV Thành ủy
- PH UB
 


- A. Thành gửi báo cáo trước 03 ngày cho Đoàn giám sát
 
Tối - 19h00: A. Minh, A. Ngọc dự dự khai mạc Ngày hội chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ năm 2023.

- 19h00; A. Lịch chủ trì họp nhân dân triển khai xây dựng vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa
- Mời C. Uyên, C. Giang, A. Lân, thành viên Tổ CNCĐ của phường

- Mời đ/d TT HĐND, đ/d UBMT phường, A. Ba, A. Hoàng
- Mời Thành viên Tổ công nghệ số ở trường học

- Mời đơn vị tư vất, thiết kế
- Mời thành viên Tổ CNCĐ ở KP và 20 hộ dân

- Mời KP và nhân dân
- QT 24/3


- NSH kp. Mỹ Thạch Trung
- A. Lân phát hành GM.


- A. Hoàng phát hành GM, p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung
Thứ 7
07/10/23
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Hải dự dự kỳ họp chuyên đề - HĐND thành phố.
- 07h30: A. Ngọc, C. Mai dự Hội nghị tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến đến hội viên ND phường; Hội Nông dân phường tổ chức Tọa đàm xây dựng tổ chức Hội nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội (14/10)


- Mời C. Hồng, A. Thạnh (BTV Hội), A. Lân và đại biểu (theo GM)- Mời BCV CĐS thành phố- Mời Hội viên ND
- HT UB TP


- HT phường
- A. Cảnh chuẩn bị nội dung

- Hội ND phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Ngọc dự Tọa đàm “phát triển vai trò của thanh niên trong ứng dụng chuyển đổi số”, “giới thiệu các sản phẩm, ứng dụng CĐS trong đoàn viên thanh niên - KT lại GM     - HT UBMT TP


 
Tối - 19h00:….. dự trao giải Cuộc thi “giọng đọc kết nối thành phố Tam Kỳ”
- 19h00; A. Lịch chủ trì họp nhân dân triển khai xây dựng vỉa hè đường Trần Thủ Độ
- KT lại GM

- Mời đ/d TT HĐND, đ/d UBMT phường, A. Ba, A. Hoàng


- Mời đơn vị tư vất, thiết kế


- Mời KP và nhân dân
- QT 24/3

- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc


- A. Hoàng phát hành GM, p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung
Chủ nhật
08/10/23
Sáng
           
Chiều            
Tối …. Dự Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028       - QT 24/3  
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây