LICH TUẦN 2

       ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
         Số: 02/LCTT                                                                                  Tân Thạnh, ngày 08 tháng 01 năm 2024
 

                              (CHÍNH THỨC)                              

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
08/01/24
Sáng
- 07h30 – 10h00: A. Minh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua dự thảo Nghị quyết về ANTT năm 2024 và KH, Chương trình KTGS của Đảng ủy phường năm 2024

- 10h00 – 11h00: A. Minh chủ trì họp hội ý nhiệm vụ trong tuần.

- 09h30: A. Ngọc, A. Lân dự họp cụm thi đua UBND 13 xã, phường xét thi đua năm 2023
- Mời các đ/c trong BCH Đảng bộ, C. Thảo (VP), A. Thức

- A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, C. Thảo (VP), A. Ba, C. Hương
    - PH UB- PH UB- PH UBND P. An Xuân
- Công an phường tham mưu nội dung ANTT. A. Thức chuẩn bị nội dung KTGS.
- VP chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Quốc dự họp thông qua thực lực sau khám tuyển NVQS năm 2024 và thông qua Kế hoạch kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với đội thuế thông qua bộ thuế mon bài.


- Mời C. Hương, C. Thủy- Mời đội thuế liên phường
  - Phòng điều hành Ban CHQS thành phố
- PH UB
 
 
Thứ 3
09/01/24
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì làm việc với đơn vị thi công tuyến đường kp. Đoan Trai.


- 07h30: A. Hiền dự Hội nghị tổng kết công tác Công an thành phố năm 2023.
- Mời A. Hải, A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt

 
- Mời ông Chu, đơn vị thi công, đơn vị giám sát, thiết kế - Mời KPT, MT, TĐK, Tổ GSCĐ - PH UB- HT Công an thành phố
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh, A. Hải, A. Cường dự họp giao ban với Thường trực HĐND thành phố.
- 15h30 – 16h30: A. Minh, A. Hải, A. Lĩnh chủ trì họp liên tịch đánh giá kết quả kỳ họp thứ 8; đồng thời chuẩn bị nội dung TXCT sau kỳ họp HĐND TP và HĐND phường.

- 14h00 – 15h15: A. Ngọc chủ trì họp triển khai Kế hoạch trang trí Tết nguyên đán ở các khối phố.

- 14h00: A. Lịch, A. Ba làm việc với P. QLĐT TP, Ban QLCDA TP về tổ chức khảo sát vẻ vạch các tuyến đường được thành phố thống nhất cho sử dụng tạm thời để kinh doanh buôn bán trên địa bàn phường
- 14h00: A. Thức dự Hội nghị tổng kết cộng tác Đoàn và phong trào TTN thành phố năm 2023.


- Mời A. Khoa, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, C. Thảo (MT), C. Thảo (VP), C. Mai, A. Nhân.
- Mời A. Thạnh


- Mời A. Vũ, A. Cường (ĐT)

- Mời P. QLĐT TP, Ban QLCDA TP


- Mời KPT, MT các KDC

- Mời 07 KPT

 
- PH số 2

- PH UB- PH UB


- PLV A. Lịch sau đó đi thực địa


- HT UBND xã Tam Ngọc


- A. Cảnh phát hành GM. UBMT chuẩn bị lịch TXCT
 
Thứ 4
10/01/24
Sáng
- 09h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy.

- 07h45: A. Lĩnh, C. Thảo (MT) dự Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác Mặt trận.
- 09h00: A. Lĩnh dự họp đánh giá rút kinh nghiệm Đại hội điểm UBMT TQVN phường An Mỹ.
- 08h00: A. Cường chủ trì họp Ban chấp hành Công đoàn.

- 07h30: A. Ngọc dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Nạn nhân CĐDC/ĐIOXIN thành phố năm 2023.
- 08h00: A. Lịch, A. Ba dự cùng với P. QLĐT TP đi khảo sát các tuyến đường chuẩn bị KH duy tu, bảo dưỡng, mặt đường, đan mương, vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, biển báo và đèn tín hiệu giao thông, vệ sinh môi trường…

 


- Mời các đ/c BCH Công đoàn dự
- KT lại GM
    - PH Thường vụ Thành ủy
- HT UBMT TP

- HT UBMT TP

- PH UB

- HT các tổ chức đặc thù TP
- Các Khối phố- A. Ba chuẩn bị nội dung
Chiều - 13h45 – 14h45: A. Minh chủ trì họp Thường trực Đảng ủy làm việc với cấp ủy chi bộ Hòa Nam về nội dung Hội nghị Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 – 2026.
- 14h45 – 15h45: A. Minh chủ trì họp Thường trực Đảng ủy làm việc với cấp ủy chi bộ Mỹ Thạch Trung về nội dung Hội nghị Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 – 2026.
- 15h45 – 16h45: A. Minh chủ trì họp Thường trực Đảng ủy làm việc với cấp ủy chi bộ Mỹ Thạch Bắc về nội dung Hội nghị Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 – 2026.
- 14h00: A. Ngọc dự Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2023 và tổng kết triển khai chính sách tính dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

 
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, C. Thảo (MT), C. Mai, C. Thảo (VP)
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, C. Thảo (MT), C. Mai, C. Thảo (VP)
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, C. Thảo (MT), C. Mai, C. Thảo (VP)
- Mời đ/d các hội, đoàn thể dự
  - Mời BT, KPT, MT

- Mời BT, KPT, MT

- Mời BT, KPT, MT
 
- PH UB


- PH UB


- PH UB


- NHCS XH tỉnh
- UBMT tham mưu GM và chuẩn bị nội dung

- UBMT tham mưu GM và chuẩn bị nội dung

- UBMT tham mưu GM và chuẩn bị nội dung


 
Thứ 5
11/01/24
Sáng
- 08h00: A. Minh, A. Hiền dự họp Tổ công tác Đề án 06 thành phố đánh giá nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
- 08h00: A. Khoa dự, A. Lĩnh chủ trì làm việc với cấp ủy chi bộ Trường Đồng, Đoan Trai, Mỹ Thạch Đông, Mỹ Thạch Tây về nội dung Hội nghị Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 – 2026.
- 08h00: A. Ngọc, A. Thành dự họp thông qua danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

 
- KT lại GM


- Mời C. Thảo (MT), C. Mai.


 
 - Mời BT, KPT, MT
 
- PH số 2


- PH UB


- PH số 1- UBMT phát hành GM và chuẩn bị nội dung


- C. Lan phát hành GM. A. Ba, C. Nguyệt chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ.

- 15h30 – 16h30: A. Minh làm việc với bộ phận Tài chính về công tác giải ngân từ đây đến tết Nguyên đán; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời nghe nội dung về quy chế chi tiêu nội bộ.
- 14h30: A. Ngọc dự Hội nghị đánh giá công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 – 2023.
- 15h00 – 17h00: A. Lịch, C. Lan dự Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm "Tiếp công dân và Quản lý đơn thư kiếu nại, tố cáo"
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP),
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Ba, C. Hương


- Mời đ/d các hội, đoàn thể dự (theo GM)
 - Mời 07 KPT
- PH UB


- PH UB- HT UBND P. An Xuân

- PH số 2
 
- C. Thảo (VP)  tham mưu nội dung

- C. Hương chuẩn bị nội dung: có bảng phụ lục, số liệu cụ thể về giải ngân vốn đầu tư XDCB; chi thường xuyên của từng đơn vị.
- A. Thành phát hành GM


 
Thứ 6
12/01/24
Sáng
- 07h30: A. Minh dự, A. Hiền chủ trì Hội nghị Tổng kết Công an phường năm 2023.- 07h30: A. Ngọc dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ và phòng trào chữ thập đỏ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
- 08h00: A. Lịch chủ trì làm việc với 02 hộ kinh doanh QT 24/3 kê khai lại doanh thu tính thuế năm 2024.
- Mời các đ/c trong BTV, BCH Đảng bộ, TT HĐ, UB, MT, các ban, ngành, hội, đoàn thể (theo GM)- Mời C. Hương
- Mời đại biểu l/đ Công an TP, các đội nghiệp vụ CA TP, PV thành phố, đại diện các trường, đơn vị...- Mời A. Hương – đội thuế
- Mời đại biểu ở khối phố - HT phường- HT Hội CTĐ thành phố

- PH UB
 
- Công an phường phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- C. Hương phát hành GM, p/hợp với đội thuế  chuẩn bị nội dung
Chiều - 13h30: A. Minh, A. Cường chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024 (dự kiến) - Mời các đ/c lãnh đạo và toàn thể CB, CC và NLĐ dự và ĐB khách mời dự (theo GM) - Mời P. Nội vụ, LĐLĐ thành phố, PV thành phố   - HT phường - C. Hương, A. Cảnh p/hợp với BCH Công đoàn phát hành GM và chuẩn bị n. dung
Thứ 7
13/01/24
Sáng
- 09h00: A. Minh dự Giao ban ngân hàng chính sách.

- 07h00: A. Ngọc, A. Thạnh dự kỷ niệm 10 năm thành lập CLB bóng chuyền Mỹ Hòa.

 
- Mời A. Thành và các hội, đoàn thể

 
    - HT phường

- Sân bóng chuyền kp. Hòa Nam
 - VP tham mưu
Chiều            
Chủ nhật
14/01/24
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây