Lịch tuần 38/2023

       ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
 Số: 38/LCTT                                                                             Tân Thạnh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

                     (CHÍNH THỨC)                                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
18/9/23
Sáng
- 08h00: A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, a. Ngọc dự công bố quyết định Chủ tịch Hội CTĐ phường.
- 08h00: A. Hưng dự tập huấn luật chăn nuôi do Sở Tư pháp tỉnh tổ chức
- Mời BCH Hội CTĐ phường     - PH UB

- Sở Tư pháp
 
Chiều - 14h00: A. Ngọc nghe các điều kiện chuẩn bị ra mắt Tổ công nghệ số ở các trường và chuẩn bị Hội thi Tổ CNCĐ ở các KP
- 14h00 – 15h30: A. Lịch, A. Ba dự họp xét TĐC hộ ông Hoàng Thanh Thu, dự án đường Bạch Đằng
- 15h30 – 17h00: A. Hải, a. Lịch, A. Ba đi vận động hộ ông Hoàng để triển khai thi công nâng cấp đường Bê tông, kp. Đoan Trai
- Mời A. Thạnh, A. Lân, A. Cảnh
 
 
- Mời KPT
- PLV A. Ngọc

- Thành phố

- nhà ông Hoàng


 
Thứ 3
19/9/23
Sáng
- 08h00: A. Hải, A. Cường chủ trì đoàn giám sát của TT HĐND phường giám sát quy trình lập hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách cho đối tượng BTXH theo NĐ 20/2021, ngày 15/3/2021.

- 07h30 – 08h00: A. Lịch, C. Chín dự Công bố Quyết định điều động công chức xã, phường.
- Mời A. Khoa, A. Lĩnh, A. Ngọc, C. Uyên, C. Mai, A. Cảnh, A. Thành, C. Thảo (MT), C. Thủy, đ/d Hội NCT phường     - PH UB- PH số 1
 
- A. Thành chuẩn bị báo cáo
 
Chiều - 14h00: A. Lĩnh chủ trì làm việc với khối phố Hoà Nam về ra mắt mô hình VSMT và phát động nhân dân 02 tổ đoàn kết số 3,4 tự trang bị bình PCCC
- 14h00: A. Ngọc dự họp Hội đồng trường THCS Nguyễn Du.

- 14h00 – 15h00: A. Lịch, A. Ba làm việc với bà Huỳnh Tại Tài, kp. Mỹ Thạch Đông giải quyết Ao đá.
- 15h30 – 17h00: A. Lịch, A. Ba làm việc với bà Thu, kp. Mỹ Thạch Đông giải quyết Ao đá.
- Mời C. Thảo (MT)
 


 


- Mời KP và hộ dân
- Mời KP và hộ dân
- PLV A. Lĩnh

- Trường THCS Nguyễn Du

- PLV A. Lịch

- PLV A. Lịch
- C. Thảo (MT) chuẩn bị nội dung- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Tối - 19h00: A. Lịch chủ trì họp triển khai thi công sửa chữa tuyến đường kiệt 107, đường THĐ, kp. Mỹ Thạch Tây

 
- Mời đ/d TT HĐND, UBMT phường; A. Ba, C. Chín - Mời đơn vị thiết kế, đơn vị quản lý dự án - Mời BT, KP, MT và hộ dân - Nhà sinh hoạt kp. Mỹ Thạch Tây - C. Chín phát hành GM và p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung
Thứ 4
20/9/23
Sáng
 - 10h00: A. Minh họp Thường trực Đảng ủy nghe các hoạt động trong tháng 10 của UBMT và Hội Phụ nữ phường

 - 08h00 – 09h45: A. Lĩnh chủ trì họp giao ban CTMT và nắm bắt dư luận xã hội quý 3/2023.

- 07h30: A. Ngọc dự Tập  huấn triển khai phần mềm đăng ký và  đánh giá mô hình “Công dân học tập” lần thứ 2


- 07h30: A. Lịch chủ trì ra quân xứ lý lối thoát hiểm đường Nguyễn Quý Hương, Nguyễn Gia Thiều, kp. Trường Đồng
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, C. Thảo (VP), C. Thảo MT)
- Mời C. Mai, C. Thảo (MT), C. Hồng

- Mời Thầy Thược, Thầy Hoa, Thảo (VP). A. Thạnh, A. Trung, C. Thanh.
- Mời A. Ba, c. Chín, A. Hưng, đ/d Công an phường, Phường đội, Ban BVDP, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời Đội QTTP, đơn vị thi công- Mời 07 trưởng ban MT
- Mời BT, KPT, MT
- PH UB


- PH UB


- HT phường


- 02 tuyến đường, kp. T. Đồng
- UBMT và Hội PN phối hợp báo cáo nội dung

- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị nội dung- A. Vũ phát hành GM; p/hợp A. Ba, a. Cường (ĐT) chuẩn bị nội dung, phương tiện
Chiều - 14h00 – 15h00: A. Minh chủ trì họp hội đồng xét nguồn gốc đất dự án khu đô thị Tây Bắc kiểu mẫu.


- 15h00 – 16h30: A. Minh chủ trì họp BCH Đảng ủy phường xét hồ sơ phát triển đảng và triển khai một số nội dung quan trọng khác.
- 14h00: A. Ngọc, A. Thành dự họp về tiến độ hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt năm 2023 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ theo Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với gia đình ông Nguyễn Nỡ về việc nhận lại tài sản sau khi cưỡng chế
- Mời A. Khoa và thành viên HĐ xác nhận nguồn gốc đất phường
- Mời các đ/c BCH Đảng ủy phường, C. Thảo (VP)
- Mời A. Lĩnh
- Mời đ/v chủ đầu tư
 
 - Mời KP và hộ dân

- Mời KP và hộ dân
- PH UB


- PH UB


- PH số 2


- HT phường
- A. Ba phát hành GM; p/hợp với Chủ đầu tư chuẩn bị nội dung

- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung 
Thứ 5
21/9/23
Sáng
- 08h00: A. Minh đi kiểm tra công tác TTĐT, TTXD, các dự án trên địa bàn.
- 08h00: A. Lĩnh dự Hội nghị phản biện góp ý bảo vệ môi trường do UBMT TP tổ chức.
- 08h00: A. Ngọc dự họp thông qua dự thảo Phương án phòng chống dịch sốt xuất huyết và bệnh mắt đỏ trên địa bàn thành phố.
- 08h00: A. Lịch tiếp tục chủ trì xử lý lối thoát hiểm kp. Trường Đồng (cả ngày)
- 08h00: A. Thạnh dự với Đoàn Kiểm tra thành phố, thẩm định điều kiện bán lẻ rượu Công ty TNHH sản xuất và thương mại BT Group
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Ba


- Mời A. Quang (YT)


- A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời HT các trường MN, TH, THCS
  - Các KP

- HT UBMT TP

- HT P. GD&ĐT Thành phố

- kp. Trường Đồng
- Số 22, đường Thạch Lam
 
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Khoa dự, A. Ngọc chủ trì ra mắt 04 tổ Công nghệ số cộng đồng của 04 trường; triển khai KH hội thi Tổ CNCĐ; phát động Hội thi tìm hiểu CCHC và CĐS do tỉnh phát động.
- 15h30: A. Ngọc, C. Mai chủ trì họp triển khai KHLT giải bóng chuyển năm 2023.

- 14h00: A. Lịch tiếp tục chủ trì xử lý lối thoát hiểm kp. Trường Đồng (cả ngày)
- Mời TT Đảng ủy, TT HĐ, đ/d UBMT, đ/d các hội, đoàn thể (theo GM)
- Mời A. Thạnh, C. Hồng

- A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời P. VHTT TP; PV TP; Tổ công nghệ 04 trường; thành viên 07 tổ CNCĐ
 
- Mời KPT và thành viên Tổ CNCĐ ở KP- Mời KPT, CH ND
- HT phường
- HT phường


- kp. Trường Đồng
- A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung


- Hội ND phát hành GM và p/hợp với A. Thạnh chuẩn bị nội dung

 
Thứ 6
22/9/23
Sáng
- 08h00: A. Minh họp Thường trực Đảng ủy nghe công tác xây dựng Đảng

- 08h00: A. Lĩnh, A. Quốc dự họp triển khai KH giải bóng chuyển Nam do UBMT TP và Ban CHQS TP tổ chức.
- 06h00: A. Ngọc tham gia giải chạy Báo Quảng Nam năm 2023.
- 09h00: A. Ngọc dự họp báo cáo tiến độ tổ chức hưởng ứng Ngày hội chuyển đổi số (10/10/2023)
- 08h00: A. Lịch, A. Ba họp nghe báo cáo công tác BT, GPMB và hồ sơ quy hoạch chi tiết để phân kỳ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (gđ 1)
- 08h00: A. Vũ, A. Cường (ĐT) cùng với công ty môi trường đô thị đi kiểm tra xử lý thoát nước kp. Mỹ Thạch Đông
 
- Mời A. Khoa, A. Hải, C. Thảo (VP), C. Hồng, A. Thức
 


- Mời A. Trải – C. Ty MTĐT; A. Phong – Ban QLCDA- Mời KPT
- PH UB

- HT UBMT TP

- QT 24/3

- PH số 2

- PH số 1

- Kp. Mỹ Thạch Đông
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung BC công tác tổ chức, A. Thức chuẩn bị nội dung công tác KT, C. Hồng chuẩn bị nội dung công tác DV, TG.


- A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị n. dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Ngọc làm việc với Đoàn KT công tác CCHC và công tác công vụ của thành phố

- 14h00: A. Lĩnh chủ trì làm việc với khối phố Mỹ Thạch Trung về triển khai kế hoạch chuẩn bị ra mắt mô hình “ Tiểu hoa viên 3 không” về bảo vệ môi trường.
- 16h00: A. Lĩnh chủ trì bàn giao hổ trợ sữa chữa nhà hộ khó khăn Mỹ Thạch Bắc.

- 14h00 – 15h00: A. Lịch chủ trì giao họp lấy ý kiến khu dân cư cấp giấy cho công dân Mỹ Thạch Bắc
- 15h00 – 16h00: A. Lịch chủ trì giao họp lấy ý kiến khu dân cư cấp giấy cho công dân Mỹ Thạch Trung.
- 16h00 – 17h00 A. Lịch chủ trì giao họp lấy ý kiến khu dân cư cấp giấy cho công dân Đoan Trai
- Mời ĐB TT Đảng ủy, các anh chị bộ phận 1 của.
- Mời C. Thảo (MT), C. Hồng (DV)

- Mời ĐB phường (theo GM)

- Mời A. Ba

- Mời A. Ba

- Mời A. Ba
- Thành viên Đoàn KT của TP


 
- Mời BT, KPT, MT
- Mời KP và hộ dân

- Mời KP và hộ dân
- Mời KP và hộ dân
- Mời KP và hộ dân
- PH UB


- HT phường

- Nhà được hỗ trợ


- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc
- NSH kp. Mỹ Thạch Trung
- NSH kp. Đoan Trai
- A. Cảnh p/hợp với các anh chị 1 của chuẩn bị nội dung
- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Thứ 7
23/9/23
Sáng
- 07h30: A. Lĩnh chủ trì Tập huấn các cuộc vận động do MT chủ trì và tuyên truyền công tác chuyển đổi số hưởng ứng “ngày thứ 7, chủ nhật – ngày công dân số”

- 06h30: ….. dự Khai mạc và tham dự sự kiện chạy bộ “Không khoảng cách - Không giới hạn” năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức.
- Mời các đ/c lãnh đạo, đ/d các ban, ngành hội, đoàn thể

- KT lại GM
- Mời UBMT TP; báo cáo viên CĐS - Mời các thành phần ở KP và TĐK - HT phường
- QT 24/3
- UBMT phát hành GM và chuẩn bị nội dung; UBND mời báo cáo viên.

- A. Thành phát hành GM mời 10 (CB, CC, NLĐ và nhân dân)
Chiều - 14h00: A. Khoa, A. Ngọc dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 – 2024 do trường Nguyễn Văn Trỗi tổ chức       - HT phường  
Chủ nhật
24/9/23
Sáng
           
Chiều            
Tối - 19h00: Đoàn Thanh niên phường tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2023 - Mời Đại biểu phường (theo GM) - Mời ĐB Thành đoàn   - HT phường - Đoàn TN chuẩn bị nội dung
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây