Lịch tuần 13

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:13/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 02/4/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác
Thứ 2
28/3/22
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì họp giao ban đầu tuần.

- 07h30: a. Lịch dự họp UBND TP đánh giá kết quả quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.
- 07h00: Trường TH NVT mượn Hội trường quay clip thi Tiếng anh.
- CB, CC và NLĐ     - PH UB

- PH số 2

- HT phường
- A. Cảnh chuẩn bị nội dung


- A. Lân hỗ trợ thiết bị màn hình, âm thanh
Chiều - 13h30: A. Lĩnh, C. Hồng dự Hội nghị giao ban công tác Dân vận quí I năm 2022.
- 14h00: Ban PC – HĐND TP giám sát Ban CHQS phường về công tác QP, QS địa phương 2021, 2022.

- 13h30: A. Khoa, A. Cường, A. Quốc dự Đại hội chi bộ Công an nhiệm kỳ 2022 – 2025.
- 15h00: A. Minh, A. Ba dự họp với A. Ảnh – CT UB TP, báo cáo tiến độ GPMB đường Bạch Đằng.
- 14h00: A. Lĩnh dự Hội nhị (trực tuyến) giao ban công tác MT quý I năm 2022.
- 14h00: A. Lịch chủ trì giải quyết lối thoát hiểm tại công ty công ty TNHH ĐTQT Phú Ninh và hộ ông Tuấn, đường NVT


- Mời A. Hải, A. Ngọc, C. Thảo (PCT MT), A. Quốc
- Mời ĐB (theo GM riêng)
- A. Kiều
 - Mời Chủ đầu tư và đơn vị thi công
  - HT Thành ủy

- PH UB


- HT phường

- PH số 1

- HT MT TP

- PH Quân sự


- A. Quốc chuẩn bị nội dung

- Công an chuẩn bị nội dung.
- A. Ba chuẩn bị báo cáo- A. Kiều phát hành GM và chuẩn bị nội dung

Thứ 3
29/3/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự Đại hội chi bộ Mỹ Thạch Tây lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Mời ĐB (theo GM riêng)     - NSH kp. Mỹ Thạch Tây  
Chiều - 15h00: A. Minh, A. Khoa làm việc với chi ủy chi bộ Hòa Nam (mở rộng) về nội dung Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
- 14h00: A. Ngọc dự giao ban Công đoàn khối quý I năm 2022.
- 15h00: Tổ chức sắp xếp Hội trường phục vụ tiêm Vắc xin (cả ngày thứ 4)
- C. Thảo (VP), C. Mai.


- CB, CC và NLĐ
  - Mời chi ủy chi bộ Hòa Nam - NSH Hòa Nam


- UB Tam Ngọc

- HT phường
- C. Thảo phát hành GM và p/hợp C. Mai chuẩn bị nội dung.
 

Thứ 4
30/3/22
Sáng
- 07h00: Tổ chức tiêm Vắc xin (cả ngày): Buổi sáng tiêm 150 liều vắc xin Pfizer và 406 liều vắc xin Moderna.
- 08h00: A. Lịch chủ trì họp giải quyết vướng mắc đường Bạch Đằng (cả ngày).

- 08h00: A. Minh đi tập huấn HĐND TP từ ngày 30/3 – 1/4/2022


- Mời Đ/d MT và các hội, đoàn thể CT-XH, A. Ba, C. Nguyệt
 


- Các ngành TP


- Mời KP liên quan
- HT phường

- PH UB


- Trường chính trị
- Theo KH phân công

- C. Nguyệt phát hành GM, A. Ba chuẩn bị nội dung
Chiều - 13h15: Tiếp tục tổ chức Tiêm vắc xin: Buổi chiều tiêm 576 liều vắc xin Astrazenca và 200 liều Adbala.
- 13h30: A. Minh tiếp tục đi Tập huấn ĐB HĐND TP đến ngày 01/4/2022
- 14h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với A. Cường – BT, CT HĐND tỉnh, A. Thanh – PBT, CT UB Tỉnh.
- 14h00: A. Lịch tiếp tục chủ trì họp giải quyết vướng mắc đường Bạch Đằng (cả ngày)

- 14h00: A. Ngọc trực báo khối Văn hóa – xã hội.
- 16h30: Tổ chức sắp xếp lại Hội trường- Mời Đ/d MT và các hội, đoàn thể CT-XH, A. Ba, C. Nguyệt

- CB, CC và NLĐ- Các ngành TP

- Mời KP liên quan
- HT phường

- Trường chính trị

- HT Thành ủy


- PH UB


- PH số 2
- HT phường
- Theo KH phân công


- C. Nguyệt phát hành GM, A. Ba chuẩn bị nội dung
 
Thứ 5
31/3/22
Sáng
- 07h30: A. Khoa, A. Ngọc, A. Lĩnh, A. Thành dự Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2022.
- 07h30: A. Minh tiếp tục đi Tập huấn ĐB HĐND TP đến ngày 01/4/2022
 
      - HT Ban tuyên giáo.
- Trường chính trị
 
Chiều - 14h00: A. Ngọc dự cùng A. Ảnh – CT UB TP làm việc với Công ty Cổ phần ĐT&PT giáo dục Thế giới kỹ thuật về triển khai dự án trường MN chất lượng cao tại phường Tân Thạnh.
- 14h00 – 15h30: A. Lịch chủ trì nghe đơn vị tư vấn báo cáo Phương án đấu thầu dịch vụ xe mô tô – xích lô.
- 16h00: A. Lịch, A. Ba đi khảo sát thực tế cùng với Sở tài nguyên môi trường đánh giá tác động môi trường dự án đường nối KDC số 6 đến kp mới Tân Thạnh.

- 07h30: A. Minh tiếp tục đi Tập huấn ĐB HĐND TP đến ngày 01/4/2022- A. Lịch, C. Chín

 - Mời đơn vị tư vấn 
- PH số 1


- PH UB


- Dự án đường nối KDC số 6 đến kp mới Tân Thạnh
- Trường chính trị

 - C. Chín phát hành GM và p/hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung
 
Thứ 6
01/4/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến các nội dung Hội nghị Thành ủy lần thứ 8.
- 07h30: A. Minh tiếp tục đi Tập huấn ĐB HĐND TP đến ngày 01/4/2022.
- 07h30 – 09h30: A. Ngọc dự ra mắt CLB bóng chuyền hơi do Hội NCT phường tổ chức.

- 09h30 – 11h00: A. Ngọc, A. Châu làm việc với đơn vị Viettel về cài đặt App Viettel Money cho các trường học tư thục.
- 08h00: A. Lịch giải quyết đơn hộ bà Huỳnh Thị Cam, kp. Mỹ Thạch Tây.
- 08h00: A. Khoa chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe các nội dung chuẩn bị Hội nghị BCH Đảng bộ (sáng thứ 2 tuần sau).
- Hội NCT, A. Châu


- A. Châu


- C. Lan, C. Nguyệt, A. Kiều, A. Vũ, A. Ba
- Các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Mai, A. Cảnh
- Mời Đài TT TP, P. VHTT TP, Hội NCT TP.
- Mời đơn vị Viettel
- Mời TV CLB.

- Mời các trường tư thục
- Mời BT, KPT
- PH Thường vụ.

- Trường chính trị

- NSH kp. Mỹ Thạch Trung

- PLV A. Ngọc


- HT Quân sự

- PH UB
- A. Châu mời Đài TT TP, P. VHTT TP; Hội NCT mời Hội NCT TP, các thành viên CLB và chuẩn bị nội dung.
- A. Châu phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- C. Thảo (VP) chuẩn bị báo cáo và các nội dung khác.
Chiều - 14h00: A. Lịch, C. Chín dự họp báo cáo Phương án quản lý, khai thác tại Quảng Trường 24/3.
- 14h00: Đoàn TN tổ chức trang trí chuẩn bị công tác Đại hội (chiều thứ 7 và sáng CN).
- 13h30: A. Minh tiếp tục đi Tập huấn ĐB HĐND TP đến ngày 01/4/2022.
 


- CB, CC và NLĐ hỗ trợ cho Đoàn TN.
 
 
  - PH số 2

- HT phường

- Trường chính trị

 
 
Thứ 7
02/4/22
Sáng
- 08h00: A. Ba dự cùng a. Nam – PCT UB TP, A. Hậu – PCT UB TP họp cải tạo, sửa chữa mặt đường vỉa hè các điểm ngập cục bộ đường Phan Bội Châu và các tuyến đường khác trên địa bàn TP.
- 07h00: A. Ngọc cùng Phòng KT thành phố đi thực tế các mô hình sản xuất ở Điện Bàn (cả ngày)
      - PH số 1- Điện Bàn
 
Chiều - 13h30: A. Khoa. A. Lĩnh dự Đại hội Đoàn TN (phiên trù bị).


- 13h30: A. Hải, A. Châu đại hội chi bộ trường Nguyễn Du
      - HT phường


- Trường ND.
- A. Thạnh hỗ trợ âm thanh; A. Lân hỗ trợ màn hình.
Chủ nhật
03/4/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự Đại hội Đoàn TN phường (phiên chính thức).

- 07h30: A. Lịch dự Đại hội chi bộ Mỹ Thạch Bắc (phiên dự bị)
 
- Các đ/c Trong BTV Đảng ủy và ĐB (theo GM)
 
    - HT phường


- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc
 
- A. Thạnh hỗ trợ âm thanh; A. Lân hỗ trợ màn hình.
Chiều - 13h00: A. Khoa, A. Lịch, C. Uyên dự Đại hội chi bộ Mỹ Thạch Bắc (phiên chính thức)       - NSH kp. Mỹ Thạch Bắc  
                                                                                                                                                                        VĂN PHÒNG
* Dự kiến công việc tuần đến:                                                         
- Hằng tuần phát động cuộc thi tham gia mức độ 3,4 (đến T4 năm 2022, trao thưởng).
- Tuần sau: BTV Đảng ủy nghe công tác TTXD kp Đoan Trai.
- Phân công nhập dữ liệu vắc xin ngày 21, 22 và 28 tháng 1 năm 2022.
- Rà soát các Văn bản Kết luận, chỉ đạo BTV Thành ủy, UB TP.
- Giao chỉ tiêu cho các kp (đầu tháng 5)
- Chiều thứ 6 (hằng tuần): Don vệ sinh cơ quan;
- Bố trí họp BTV Đảng ủy phân công nhiệm vụ vận động công tác BT – GPMB.
- Tập huấn ĐB HĐND: dự kiến tại Ban Tuyên giáo Thành ủy.
+ Lớp 1 (từ 16 – 18/3): A. Hải, A. An, A. Lịch, A. Châu, A. Ba, A. Cảnh, A. Đức;
+ Lớp 1 (từ 21 – 23/3): A. Cường, A. Hiền, A. Hưng, A. Tỉnh, C. Mai, A. Minh, A. Nhân;
+ Lớp 1 (từ 24 – 26/3): A. Khoa, C. Thảo, A. Quang, A. Quốc, A. Lĩnh, A. Ngọc, A. Uyên (MT);
- Tuần sau: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe Kê hoạch hoạt động của tổ trật tự đô thị và nghe Quy chế hoạt động của tổ tự quản xây dựng tuyến phố Văn minh đô thị (các tuyến phố đạt giải); Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy; A. Lịch, A. Ba, A. Kiều, A. Vũ, C. Thảo (VP) C. Uyên, C. Giang, A. Nghĩa, C. Mai, A. Châu. Tổ TTĐT chuẩn bị KH chi tiết; Tổ tự quản các tuyến đường trên cơ sở tổng họp các hội, đoàn thể đảm nhận.
- Thông báo phân công các đoàn thể vận động đường BĐ.
- A. Ba, C. Nguyệt hoàn thành báo cáo quản lý đất công trình HĐND phường (cuối tháng 4). Bố trí họp trước với các khối phố Trưởng.
- Báo cáo quý I (trong tuần).
- Ban hành QĐ công bố ngày bầu cử (trong tuần).
- Đôn đốc lập Danh sách cử tri.
- Công tác hiệp thương lần 2 (MT): Từ 31/3/2022 – 15/4/2022.
- 07h30: Ngày 06/4/2022: A. Minh, A. Hải, A. Lịch dự HĐND TP tại HT UBND TP. (tài liệu trên cổng thông tin điện tử TP: tamky.quangnam.gov.vn.).
- 20 – 25/4: Hội thi kể chuyện về Bác.
- a. Hoàng báo cáo hoàn thành kê khai đất PNN (trước ngày 10/4/2022).
- Bố trí sớm: Minh chủ trì họp triển khai công tác chiến đấu phòng thủ năm 2022.
- Bố trí A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe Kế hoạch ra quân dọn vệ sinh mô trường tại 01 số tuyến phố. - Các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Lịch, A. Châu, A. Kiều, A. Vũ, C. Uyên, C. Mai, C. Giang, C. Thảo (VP). - A. Kiều p/hợp với các hội đoàn thể chuẩn bị nội dung.
- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước TP: A. Lịch viết báo cáo và tham luận tại Hội nghị.
- A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe công tác xã hội hóa ở các trường học trên địa bàn; đồng thời nghe đề xuất hạ tầng công nghệ thông tin 2022. - Các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Châu, C. Thảo (VP). - Mời HT 04 trường. - C. Thảo (VP) phát hành GM; A. Châu tổng hợp các trường báo cáo công tác xã hội hóa và danh mục hạ tầng CNTT cần đầu tư.
- Thứ 3 tuần sau: Đại hội chi bộ Hòa Nam.
- Tuần sau: Thành phố kiểm tra công tác TTĐT và TTXD.
- C. Nguyệt đôn đốc TP cấp bìa đỏ cho các khối phố;
- BTV Đảng ủy nghe Mặt trận (mời A. Tường – ban CTMT kp. Trường Đồng) báo cáo hoạt động của cuộc vận động : TD ĐK...
- họp BTV Đảng ủy nghe Hội PN phường báo cáo nhiệm vụ trong quý II năm 2022.
- họp BTV Đảng ủy phường nghe công tác cán bộ.
- A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy làm việc với BTV Đảng ủy phường Hòa Thuận
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây