Lịch tuần 21/2023

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
 Số: 21/LCTT                                                                             Tân Thạnh, ngày 22 tháng 5 năm 2023
 

                     (CHÍNH THỨC)                                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 21/5/2023

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
22/5/23
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì giao ban trong tuần.

- 07h30: A. Lĩnh, A. Ngọc dự học đối tượng 4 do Thành ủy triệu tập (từ ngày 22/5 – 26/5/2023)
- Mời toàn thể CB, CC và NLĐ     - PH UB

- Trường Chính trị tỉnh.
- VP chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h00: A. Khoa chủ trì họp tiến độ Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2023.

- 15h00 – 17h00: A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh chấm bài thi tuyên truyền viên giỏi năm 2023.
- 14h00: A. Lịch chủ trì khảo sát các tuyến đường cho thuê vỉa hè theo KL của UB TP.

- 14h30: A. Ba dự phiên giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ Nguyễn Nở - Nguyễn Thị Hợp.
- 15h00: A. Ba dự phiên giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ bà Bùi Thị Tư.
- 15h30: A. Ba dự phiên giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ Nguyễn Nở - Lê Tấn Anh
- Mời C. Thảo (VP), C. Hồng; các ngành, MT, các hội, đoàn thể.


- Mời C. Chín, A. Hoàng, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
  - Mời các chi bộ trực thuộc - PH UB


- PH UB

- Các tuyến vỉa hè


- Tòa án nhân dân tỉnh.
- Tòa án nhân dân tỉnh.
- Tòa án nhân dân tỉnh.
- C. Hồng p/hợp C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
Thứ 3
23/5/23
Sáng
- 08h00 – 10h00: A. Minh chủ trì làm việc với hộ ông Thành, Ao đá, kp. Mỹ Thạch Đông.


- 10h00: A. Khoa chủ trì, A. Minh dự giải quyết đơn ông Huỳnh Đức Thanh, kp. Mỹ Thạch Bắc.

- 07h30: A. Hải dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2022 – 2023 do Đoàn TN phường tổ chức.
- Mời a. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt, C. Chín, đại diện UBMT, Hội ND, Hội PN, Hội CCB

- Mời A. Lịch, C. Lan, A. Ba, C. Thảo (VP).

- Mời TT Đảng ủy, TT HĐ, UB, UBMT và các hội đoàn thể (theo GM)
- Mời đ/b cấp trên và các trường học
- Mời BT, KPT, MT
- Mời các chi đoàn
- PH UB- PH UB


- HT phường
- C. Nguyệt ban hành GM và p/hợp với A. Ba, C. Chín chuẩn bị nội dung

- C. Lan phát hành GM, p/hợp A. Ba chuẩn bị nội dung
- Đoàn TN phát hành GM và chuẩn bị n. dung. A. Thạnh hỗ trợ âm thanh.
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thông qua BC chính trị giữa nhiệm kỳ (dự thảo) và thông qua (dự kiến) thi mô hình Dân vận khéo báo cáo về Thành ủy.
- 15h00: A. Lịch tiếp tục chủ trì khảo sát các tuyến đường cho thuê vỉa hè theo KL của UB TP.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Hồng.

- Mời C. Chín, A. Hoàng, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
 

 
- PH UB- Các tuyến đường
 
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung. C. Hồng tham mưu mô hình DVK.
Thứ 4
24/5/23
Sáng
- 07h30: A. Minh dự, A. Hải, A. Cường chủ trì kỳ họp đột xuất – HĐND phường khóa XIII thông qua một số nội dung về đầu tư XDCB và đầu tư công (bổ sung) năm 2023.

 
- Mời các vị đại biểu HĐND phường, C. Chín. 
 
- HT phường 
- C. Chín, A. Ba tham mưu nội dung của UB. VP chuẩn bị các điều kiện.
Chiều - 14h00: A. Minh dự cùng với A. Ảnh – CT UB TP nghe Kế hoạch tiếp theo việc cưỡng chế hộ bà Ca và bố trí đất TĐC dự án đường Bạch Đằng.
- 17h00: A. Lĩnh, A. Cường dự Khai mạc Giải bóng đá Nam (5 người) CNVCLĐ TP năm 2023.
- 14h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn của công dân khối phố Đoan Trai.

- 16h00: Các đ/c cơ quan tham gia cổ vũ trận bóng đá (5 người) do LĐLĐ và TTVHTT TP tổ chức (Tân Thạnh gặp An Mỹ).
- 14h00: A. Lân tham gia test máy phục vụ Hội nghị trực tuyến sáng ngày 25/5/2023 (do tỉnh ủy tổ chức)
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Ba- Mời C. Nguyệt, C. Lan

- Mời Toàn thể CB, CC và NLĐ tham gia cổ vũ
 
- Mời BT, KP, MT và hộ dân
- PH số 1


- Sân bóng đá Anh em, An Sơn
- PH UB


- Sân bóng đá Anh em, An Sơn

- HT phường
 
- A. Ba chuẩn bị nội dung- C. Lan phát hành GM. Phối hợp chị Nguyệt chuẩn bị n. dung
 
Thứ 5
25/5/23
Sáng
- 07h30 – 08h00: A. Minh chủ trì dự Hội nghị (trực tuyến) công bố quyết định thành lập trung tâm chính trị thành phố.

- 08h00 – 11h00: A. Minh chủ trì dự Hội nghị (trực tuyến) cập nhập kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh do BTV Tỉnh ủy tổ chức.
- 06h00: A. Hải, A. Ngọc, C. Mai dự Lễ bế giảng năm học 2022 – 2023 ở trường Nguyễn Văn Trỗi.
- 08h00: A. Lịch dự cùng A. Nam – PCT UB TP kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của BQLCDA, TT TPQĐ TP.
- 08h00: A. Ba, C. Nguyệt dự Tập huấn xử phạt trên lĩnh vực đất đai và bàn triển khai các nội dung liên quan trên lĩnh vực đất đai.
 
- Mời các đ/c trong BCH Đảng bộ, A. Nghĩa, C. Thảo (VP)
- Mời các đ/c trong BCH Đảng bộ, A. Nghĩa, C. Thảo (VP)


- KT lại GM
  - Mời các đ/c BT chi bộ
- Mời các đ/c BT chi bộ
- HT phường


- HT phường


- Trường NVT

- Các dự án trên địa bàn
- PH số 2
- C. Thảo (VP) phát hành GM, A. Lân hỗ trợ kết nối trực tuyến
Chiều - 15h30: A. Khoa chỉ đạo kiểm tra các nội dùng cho Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2023.


- 14h00:  A. Hải dự Hội nghị Tổng kết năm học 2022 – 2023 do trường Nguyễn Văn Trỗi tổ chức.
- 14h00 – 15h30: A. Lịch chủ trì họp triển khai ra quân xử lý lối thoát hiểm tại kp. Trường Đồng và Mỹ Thạch Bắc.


- 15h30 – 17h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn ông Trần Quốc Huy và ông Hương.


- 14h00: …. Dự cùng với A. Nam – PCT UB TP tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023.
 
- C. Thảo (VP), C. Hồng, A. Thức, A. Cảnh, A. Thạnh, A. Lân.


- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT), đ/d MT, các hội, đoàn thể
- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/d các hội, đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan.
- KT lại GM
  


- Mời BT, KP, MT 02 KP.

- Mời KP và hộ dân
- Cơ quan- HT phường

- PH UB- PH UB- PH tiếp CD thành phố


- A. Vũ phát hành GM, p/hợp với C. Nguyệt, A. Cường chuẩn bị n. dung

- C. Lan phát hành GM. A. Ba p/hợp C. Nguyệt chuẩn bị nội dung


 
Thứ 6
26/5/23
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự Khai mạc Hội thi tuyên truyền viên giỏi do Đảng ủy phường tổ chức (cả ngày)- 07h30: A. Ngọc, A. Thành, đ/d Công an phường dự Toạ đàm về công tác phối hợp quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý, cai nghiện và quản lý sau cai  nghiện trên địa bàn thành phố.
- 08h00: A. Ngọc, A. Thạnh, C. Thủy dự Tập huấn về kỹ năng truyền thông liên quan đến lao động trẻ em (từ ngày 26/5/2023 – 28/5/2023)
- 08h00: A. Lịch chủ trì họp xử lý vệ sinh môi trường ông Nam, đường Hồ Nghinh, kp. Mỹ Thạch Bắc.


- 08h00 – 09h30: A. Ba dự cùng Ban QLCDA TP vận động hộ ông Lương Văn Lực, dự án đường Nguyễn Hoàng nhận tiền (lần 2).
- 09h30 – 10h30: A. Ba dự cùng Ban QLCDA TP vận động hộ ông Châu Ngô Hồng Nghiêm và bà Châu Hồng Trang.
 
- Mời các đ/c BTV, BCH Đảng bộ; các ban, ngành, hội, đoàn thể phường. Thành viên BTC, BGK, Thư ký.- Mời C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT), đ/d Công an phường.
- Mời đại biểu thành phố; PV TP


- Mời C. Vy – Phó P. TNMT, A. Tuấn, đội trưởng CA KT TP.
- Mời Ban QLCDA TP

- Mời Ban QLCDA TP
- Mời các chi bộ- Mời cộng tác viên BVTE
- Mời KP- Mời KP

 
- HT phường
- HT Ban Tuyên giáo thành ủy


- KS Mường Thanh - PH UB

- PH UB- PLV A. Lịch


- PLV A. Lịch

 
- C. Thảo (VP), C. Hồng phối hợp chuẩn bị các điều kiện. A. Thạnh, A. Lân, Tổ phục vụ tham gia hỗ trợ
- C. Thủy mời cộng tác viên BVTE dự


- A. Vũ phát hành GM. C. Nguyệt chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị n. dung

- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị n. dung
Chiều - 13h30: A. Minh, A. Khoa, A. Hải tiếp tục dự Hội thi tuyên truyền viên giỏi do Đảng ủy phường tổ chức (cả ngày).
- 14h00: A. Ngọc, C. Giang dự Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố năm 2023.
- 14h00 – 15h30: A. Lịch chủ trì làm việc với ông Nguyễn Thuận dự án công viên cuối đường Hồ Nghinh.
- 15h30 – 17h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn bà Trần Thị Thiện, kp. Đoan Trai.


- 14h00: A. Thạnh, A. Quảng dự giao ban tình hình sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2023.
- Mời A. Ba

- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/d các hội, đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan.
 

- Mời Ban QLCDA TP
- Mời KP

- Mời KPT, MT và hộ dân
- HT phường

- PH số 2

- PH UB

- PH UB- PH. Phòng kinh tế thành phố
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị n. dung
Thứ 7
27/5/23
Sáng
- 06h15: A. Lĩnh, A. Cường, C. Uyên dự Lễ bế giảng năm học 2022 – 2023 ở trường Võ Thị Sáu.
- 07h00: A. Lịch, A. Cảnh dự Lễ bế giảng năm học 2022 – 2023 ở trường Sơn Ca

 
      - Trường VTS

- Trường Sơn Ca


 
 
Chiều            
Chủ nhật
28/5/23
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây