LỊCH TUẦN 3 NĂM 2024

       ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
         Số: 03/LCTT                                                                                  Tân Thạnh, ngày 15 tháng 01 năm 2024
 

                              (CHÍNH THỨC)                              

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
15/01/24
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp giao ban Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND nhiệm vụ trong tuần.


- 08h30: A. Lĩnh, A. Ngọc dự buổi trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn do Bia Huda trao tặng
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, C. Thảo (VP), A. Ba, C. Hương     - PH UB- HT phường
 
- Công an phường tham mưu nội dung ANTT. A. Thức chuẩn bị nội dung KTGS.
- UBMT phường phát hành GM.
 
Chiều - 14h00 – 15h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành uỷ.

- 14h00: A. Lịch, A. Ba dự cùng A. Hậu – PCT UB TP tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 đối với ông Bùi Xuân Đạt, khối phố Trường Đồng
      - PH Thường vụ Thành ủy
- PH tiếp CD thành phố
 
Tối - 19h00: A. Lĩnh, A. Ngọc, A. Hưng dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 – HĐND phường tại kp. Mỹ Thạch Trung

- 19h00: A. Hiền, A. Lịch, C. Thảo (VP), A. Nhân dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 – HĐND phường tại kp. Mỹ Thạch Bắc
- 19h00: A. Cường, A. Ba dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 – HĐND phường tại kp. Trường Đồng

- 19h00:…dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 – HĐND phường tại kp. Mỹ Thạch Đông
    - Mời A. An, cử tri KP
- Mời cử tri KP


- Mời A. Đức, cử tri KP
- Mời A. Châu, C. Uyên cử tri KP
- NSH kp. Mỹ Thạch Trung

- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc

- NSH kp. Trường Đồng
- UBMT hướng dẫn KDC, Tổ ĐB chuẩn bị nội dung
- UBMT hướng dẫn KDC, Tổ ĐB chuẩn bị nội dung
- UBMT hướng dẫn KDC, Tổ ĐB chuẩn bị nội dung
- UBMT hướng dẫn KDC, Tổ ĐB chuẩn bị nội dung
Thứ 3
16/01/24
Sáng
- 07h30: A. Lĩnh, C. Mai dự Hội nghị Tổng kết của Ban Chỉ đạo Kết luận 61 Thành ủy.
- 08h30: A. Hiền, A. Ngọc dự Hội nghị (trực tuyến) giao ban công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và triển khai đợt “cao điểm” từ đây đến tết Giáp Thìn năm 2024.
- 08h00: A. Lịch, A. Ba dự cùng A. Ảnh – CT UB TP chủ trì họp nghe báo cáo phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố.
- 08h00: C. Nguyệt dự Hội thảo về giải pháp làm mát bền vững tại các khu vực đô thị
 
    - PH UBMT thành phố

- HT Công an thành phố

- PH số 1- KS Mường Thanh
 
Chiều - 14h00 – 15h00: A. Minh chủ trì làm việc với cán bộ bán chuyên trách phường.- 15h00 – 16h30: A. Minh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác cán bộ


- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với ông Dũng – thi công điện và đường bê tông kp. Đoan Trai

- 14h00: A. Hưng, C. Lan dự trực báo công tác Tư pháp năm 2023
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, các đ/c cán bộ bán chuyên trách phường, C. Thảo (VP), C. Hương dự
- Mời các đ/c trong BCH Đảng bộ, C. Thảo (VP)
- Mời đ/d UBMT, A. Ba,
 - Mời đơn vị giám sát, ông Dũng – đơn vị thi công
  - PH UB
- PH UB


- PLV A. Lịch


- P. Tư pháp thành phố
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung, C. Hương, A. Lân phối hợp


- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung

- A. Cảnh chuẩn bị biên bản

 
Tối - 19h00: A. Khoa, C. Mai dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 – HĐND phường tại kp. Hòa Nam     - Mời A. Tỉnh, cử tri KP - NSH kp. Hòa Nam - UBMT hướng dẫn KDC, Tổ ĐB chuẩn bị nội dung
Thứ 4
17/01/24
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp chuẩn bị nội dung đăng ký giám sát của Tổ Đại biểu HĐND thành phố.
- 08h00: A. Lĩnh chủ trì họp giao ban MT- Các Hội đoàn thể  thống nhất các nội dung chuẩn bị các hoạt động chăm lo tết và triển khai các kế hoạch phối hợp đầu năm 2024.
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lịch, A. Ba
- Mời đ/d các hội, đoàn thể dự
    - PH UB

- HT phường
- A. Cảnh chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 – HĐND thành phố và sau kỳ họp thứ 8 – HĐND phường


- 13h30: A. Ngọc dự họp triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn thành phố
- Mời đ/d Thường trực Đảng ủy, TT HĐ, UB, UBMT, các ban, ngành, hội đoàn thể dự - Mời C. Thao, Thầy Phước - Mời cử tri kp. Mỹ T. Tây - NSH kp. Mỹ Thạch Tây

- PH số 1
- UBMT phát hành Thông báo, hướng dẫn KDC chuẩn bị nội dung
Thứ 5
18/01/24
Sáng
- 08h00: A. Minh đi kiểm tra tiến độ XDCB, công tác chuẩn bị duy tu các tuyến đường, VSMT… đón tết.
- 08h00: A. Khoa, A. Ngọc dự Hội nghị Tổng kết Hội Khuyến học phường năm 2023 và trao giải thưởng Khuyến tài phường Tân Thạnh năm 2023.


- 09h00: A. Lịch chủ trì lấy ý kiến Khu dân cư Mỹ Thạch Trung
- Mời A. Hải, A. Lịch, A. Ba

- Mời đ/d Thường trực Đảng ủy, TT HĐ, UB, UBMT, các ban, ngành, hội đoàn thể (theo GM)
- Mời A. Ba, C. Nguyệt- Mời ĐB Hội KH thành phố


- Mời ĐB khối phố- Mời KPT và 05 hộ dân
- Các khối phố

- HT phường
- NSH kp. Mỹ Thạch Trung
- A. Ba chuẩn bị nội dung
- Hội KH phát hành GM và chuẩn bị nội dung- C. Nguyệt phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì họp Hội đồng nguồn gốc đất xét tái định cư dự án Tây Bắc.

- 15h30 – 16h30: A. Minh chủ trì làm việc với bộ phận Địa chính – xây dựng về nhiệm vụ năm 2024.

- 13h30: A. Ngọc, A. Thành, C. Thủy dự Hội nghị công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024
- Mời A. Khoa, các đ/c là thành viên HĐ xét nguồn gốc đất dự
- Mời A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt
- Mời TT TPQĐ, Công ty Tây Bắc - Mời BT, KPT - PH UB


- PH UB


- HT UBMT thành phố
- A. Ba phối hợp với C. Ty Tây bắc phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- A. Ba p/hợp với C. Nguyệt chuẩn bị báo cáo và các biểu mẫu...
 
Tối - 19h00: A. Hải, A. Quốc dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 – HĐND phường tại kp. Đoan Trai

 
    - Mời A. Quang, cử tri KP
 
- NSH kp. Đoan Trai
 
- UBMT hướng dẫn KDC, Tổ ĐB chuẩn bị nội dung
 
Thứ 6
19/01/24
Sáng
- 08h00: A. Minh dự Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Giao chỉ tiêu cho các Khối phố năm 2024. 
- Mời đ/d Thường trực Đảng ủy, TT HĐ, UB, UBMT, các ban, ngành, hội đoàn thể (theo GM)
 
- Mời P.NV thành phố, Phóng viên TP - Mời ĐB KP, TT, CN được KT - HT phường 
- A. Cảnh phát hành GM và chuẩn bị nội dung, A. Lân tham mưu nội dung khen thưởng.
Chiều - 14h00: A. Minh đi kiểm tra công việc theo kiến nghị của cử tri
 
      - Các KP

 
 
Thứ 7
20/01/24
Sáng
           
Chiều            
Chủ nhật
21/01/24
Sáng
- 05h00: Đi Trà Nam tặng quà cho hộ nghèo tết Nguyên đán cùng với Chùa Bửu Đức (cả ngày)       - Xã Trà Nam - A. Cảnh, C. Hương p/hợp tham mưu
Chiều

 
     

 
 
             
             
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây