tuần 43

 ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
                  Số: 42/LCTT                        Tân Thạnh, ngày 19 tháng 10 năm 2020
                                                              
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43
                                                                     Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Thứ      Ngày

Nội dung công việc

Thành phần dự họp Thành phần tham dự
(Có giấy mời riêng)
Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các ngành phường Đoàn thể phường
Thứ 2
19/10/20
Sáng
-7h15 A. Minh chủ trì giao ban tuần.
 
Cán bộ, CC, NLĐ phường.   Công an, Dân phố. PHUB  
Chiều -A. Ngọc giải quyết hồ sơ 1 cửa.
-Tổ TTĐT phường phối hợp với ông Hà QTDDT Thành phố kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn phường.
-Hội Phụ nữ phường tổ chức 20/10.


-A. Kiều, A. Quận.
   PHUB
 

Thứ 3
20/10/20
Sáng
-A. Ngọc kiểm tra công tác dịch bệnh trên địa bàn phường.
-8h A. Lịch kiểm tra tuyến phố VMĐT.
-9h A. Lịch chủ trì họp nhanh các tổ thu thuế đất phi nông nghiệp.
-A. Sung.

-A. Kiều, A. Quận
-A. Hoàng, C. Chín và Các tổ trưởng.
 


-Các khối phố-PHUB


-C.Chín chuẩn bị báo cáo nhanh.
Chiều -14h00 A. Minh chủ trì mời A. Khoa, A. Hải, A. Ngọc, A. Lịch, dự thông qua dự thảo đấu thầu Quảng Trường 24/3.

-Quân sự phường phúc tra quân nhân dự bị.
A. Cường, A. Ba, C. Chín. Đơn vị tư vấn.     PHUB.


HTQS
C.Chín phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo.

Thứ 4
21/10/20
Sáng
-A. Ngọc , A. Châu tập huấn điều lệ công đoàn ( cả ngày).
-A. Lịch chủ trì họp lấy ý kiến khu dân cư nguồn gốc đất đối với dự án Tây Bắc.
-A. Khoa, A. Hải, A.Lĩnh dự kiểm tra mặt trận phường do thành phố kiểm tra.


-A. Ba.
 

Trưởng khối phố và các hộ dân.
TTBDCT.
NSHKP.

HTMTTP


-A.Ba phát hành giấy mời.
Chiều -14h A.Minh họp BTV Thành ủy.
-A. Lịch chủ trì giải quyết đơn thư.
-A. Ngọc dự giao ban ngân hàng chính sách.

-C. Lan, A.Ba.
    HTTU.
PHUB
C. Lan phát hành giấy mời.

Thứ 5
22/10/20
Sáng
-7h30 A. Minh triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020-2025.


-8h A. Ngọc dự lấy ý kiến nhân dân khu dân cư đường Bạch Đằng.
-9h30 A. Khoa, A. Lịch, A. Ba dự họp nghe kế hoạch cưỡng chế một số trường hợp tại dự án Tây Bắc.
Mời tất cả cán bộ, công chức và người lao động phường dự.
-A. Ba.
  Chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

-05 hộ dân. Chi bộ, Trưởng Kp, TBCTMT khối phố.
-BTCB, Trưởng KP,TBCTMT khối phố Trường Đồng
HTUB.


NSHKP Mỹ Thạch Đông.
-PH số 2
Có công văn riêng.


-A.Ba phát hành giấy mời.

-A. Ba phát hành giấy mời.
Chiều -14h BTV Đảng ủy làm việc với trạm y tế phường và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
-14h A. Ngọc chủ trì giải quyết đơn thư tập thể nhân dân khối phố Mỹ Thạch Đông.
-A. Lịch, A. Ba dự đánh giá kết quả thực hiện sử dụng đất năm 2020.
-A. Khoa, C. Thảo VP dự tập huấn ở Thành ủy.
A. Ngọc dự

-C. Lan, A. Ba.
    PHUB.

HTUB
Trạm y tế chuẩn bị nội dung báo cáo.
-C. Lan phát hành giấy mời
Thứ 6
23/10/20
Sáng
 
-7h30 A. Ân, C. Hoa giám sát UBND phường Tân Thạnh nghe báo cáo về thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của UBND phường. -A. Minh, A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Lịch, A. Ngọc, A. Ba, A. Cường, C. Chín. Đại biểu HĐND TP khu vực phường Tân Thạnh   HT UB Giao C. Chín, A. Ba chuẩn bị nội dung và gửi trước cho các đại biểu dự họp.
Chiều -14h30 A. Minh dự gặp mặt tại thành ủy Tam Kỳ.
-A. Lịch giải quyết hồ sơ 1 cửa.
         

            Dự kiến lịch tuần đến:
-Làm việc công tác CCHC phường sáng thứ 5 ngày 29/10/2020.
            Nơi nhận:                                                                                                                                                      
- Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT phường;                                                                                                                                                        
- Như hằng tuần;                                                                                                               VĂN PHÒNG                       
- Lưu VT. 
                                                                 
                                                                 

                              

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây