BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 13/2021

Thứ hai - 12/04/2021 21:56 517 0
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 13/2021
1. Học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên được thực tập nghề tại Doanh nghiệp
Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
Theo quy định mới, Trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất của DN và thị trường lao động. DN được Trung tâm mời tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo dục đào tạo; tham gia giảng dạy…
Đặc biệt, Trung tâm sẽ phối hợp với DN tổ chức cho giáo viên, học viên tham quan, thực tập tại DN, gắn giảng dạy với thực tiễn sản xuất, dịch vụ. Ngoài ra sẽ hợp tác để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.
Đối với gia đình học viên, Trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm thông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh và các chính sách, chế độ đối với học viên và gia đình học viên. Trung tâm có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ học viên và gia đình trong việc lựa chọn chương trình, thời gian, hình thức học phù hợp. Đồng thời giữ liên lạc với gia đình để trao đổi kết quả học tập, rèn luyện của con em họ.
Quy định mới về tiêu chuẩn đối với Giám đốc Trung tâm yêu cầu phải có trình độ đại học và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2021.
2. Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học
Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT của về việc ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
Cụ thể, những người có bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được tham gia Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
Bên cạnh đó, người tham gia Chương trình sẽ được đào tạo 13 học phần bắt buộc tương đương 31 tín chỉ và chọn 02 học phần trong 07 học phần tự chọn tương đương 04 tín chỉ. Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến. Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần.
Ngoài ra, học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 05 điểm trở lên. Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng thực hiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học theo quy định.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể ngày 22/5/2021.
3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT
Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Theo đó, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT) có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT phải trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với thời lượng chương trình như sau: Khối học phần chung là 17 tín chỉ, gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 02 tín chỉ lựa chọn; Khối học phần nhánh gồm 17 tín chỉ nhánh THCS và 17 tín chỉ nhánh THPT.
Nội dung khối học phần chung bắt buộc bao gồm các học phần về: Tâm lý học giáo dục; Giáo dục học; Lý luận dạy học; Đánh giá trong giáo dục; Quản lý Nhà nước về giáo dục; Giao tiếp sư phạm; Rèn luyện nghiệp vụ sự nghiệp. Bên cạnh đó, các học phần tự chọn trong khối học phần chung bao gồm: Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông; Kỷ luật tích cực; Quản lý lớp học; Kỹ thuật dạy học tích cực; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;…
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.
4. Ngày 09/4/2021 UBND tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định số 952/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh. Theo đó giao UBND cấp huyện:
- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
+ Thực hiện công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí, tiền mặt, xây dựng dự toán hằng năm, chấp hành dự toán giao.
+ Hằng năm, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức khảo sát, đề xuất các hạng mục mộ Liệt sĩ, nghĩa trang Liệt sĩ, công trình ghi công Liệt sĩ xuống cấp cần nâng cấp, sửa chữa, lập hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính trình UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt dự án hoặc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước 15/10 hằng năm) xem xét hỗ trợ kinh phí; đồng thời, chủ động bố trí kinh phí đối ứng của ngân sách địa phương để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đối với công trình nghĩa trang Liệt sĩ, công trình ghi công Liệt sĩ.
+ Tổ chức kiểm tra công tác quản lý đối tượng, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn.
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản trợ cấp của đối tượng đã hưởng không đúng quy định theo quyết định của cấp có thẩm quyền nộp vào ngân sách (trừ trường hợp theo Công văn số 4360/LĐTBXH-TTr ngày 17/10/52018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ).
- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí, tiền mặt, xây dựng dự toán hằng năm, chấp hành dự toán giao.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao làm chủ đầu tư tổ chức đấu thầu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình nghĩa trang Liệt sĩ, công trình ghi công Liệt sĩ từ nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành; chỉ đạo chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ được duyệt, lập báo cáo quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để thanh, quyết toán.
- Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán, kiến nghị theo Thông báo xét duyệt báo cáo quyết toán hằng năm của cấp có thẩm quyền về các sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2021.

 

Tác giả bài viết: Tư pháp Tam Kỳ

Nguồn tin: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức phường Tân Thạnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay1,652
  • Tháng hiện tại55,894
  • Tổng lượt truy cập3,984,162
tt2
banner
Văn bản mới

số:10/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính về xác nhận quy hoạch và xác nhận tình trạng nhà, đất cho công dân trên địa bàn phường Tân Thạnh

lượt xem: 39 | lượt tải:136

Số:01/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

lượt xem: 85 | lượt tải:40

Số 60/TB-HĐND

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND NĂM 2024

lượt xem: 106 | lượt tải:28

Số 415/QĐ-UBND

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH

lượt xem: 106 | lượt tải:42

Số 136/NQ-HĐND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH NĂM 2024

lượt xem: 115 | lượt tải:27
xulyhs2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây