Lịch tuần thứ 27

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:27/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 04 tháng 7 năm 2022
 

                        (CHÍNH THỨC)                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
04/7/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự họp Sơ kết công tác nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.       - PH số 2  
Chiều - 14h00: A. Minh, C. Hồng dự Hội nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng 6 tháng đầu năm 2022.
- 15h00: A. Hải, A. Cường kiểm tra công tác phục vụ kỳ họp thứ 5 – HĐND phường khóa XIII.
- 14h00: A. Ba cùng với A. Nam – PCT UB TP đi kiểm tra tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn phường
- 14h30: A. Ngọc, A. Thạnh làm việc với công ty Honda Quốc Tiến - đơn vị tài trợ giải bóng đá U 17
      - HT Thành ủy

- HT phường và công tác phục vụ
- Các dự án

- PLV A. Ngọc


- A. Cảnh chuẩn bị nội dung
Thứ 3
05/7/22
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự kỳ họp thứ 5 – HĐND phường khóa XIII (cả ngày)


- 08h00: Chị Thủy tập huấn quy trình quản lý trẻ em xâm hại, có nguy cơ bóc lột ngược đãi... (02 ngày, từ 05/7 – 06/7)
- Các vị ĐB HĐND phường; Các vị đại biểu khách mời (theo GM) - ĐB lãnh đạo thành phố (theo GM) - Đại biểu ở KP, trường học (theo GM) - HT phường- TT  điều dưỡng NCC (Hội An)
- A. Cảnh p/hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nội dung; A. Thạnh hỗ trợ âm thanh.
Chiều - 14h00: A. Ngọc đi cùng A. Hậu – PCT UB TP thăm các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn phường
- 14h00: A. Lịch, A. Ba cùng với A. Nam – PCT UB TP đi kiểm tra tiến độ các dự án GPMB do TT PTQĐ TP làm chủ đầu tư.
- 15h00: Tổ chức dọn vệ sinh nội vụ cơ quan, sắp xếp Hội trường phường.

- CB, CC và NLĐ
    - KT lại địa điểm

- Các dự án


- Cơ quan
 
Thứ 4
06/7/22
Sáng
- 08h00: A. Ngọc tiếp Đoàn công tác (09 đ/c) của Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn đến thăm, làm việc, học tập xây dựng phường thông minh.


- 08h00: A. Ngọc, A. Thạnh làm việc với Phòng Kinh kế về tăng cường công tác quản lý ngành TM-DV trên địa bàn.

- 08h00: A. Lịch, A. Ba dự cùng A. Nam – PCT UB TP họp xét tái định cư khu dân cư kiểu mẫu Tây Bắc
 
- Mời các đ/c trong bộ phận 1 cửa, A. Lân, A. Thạnh, C. Chín


 
 - Mời A. Đức, KPT
- PH UB (Bộ phận 1 cửa và các nhà KP)


- PLV A. Ngọc


- PH số 1

 
- A. Lân phát hành GM và p/hợp chuẩn bị nội dung. Bộ phận 1 cửa sắp xếp hồ sơ, nội dung đảm bảo.
- A. Thạnh chuẩn bị nội dung (CV 1186/KT, ngày 21/6/2022)
Chiều - 14h30: A. Minh tiếp Đoàn công tác (16 đ/c) của Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn đến thăm, làm việc, học tập xây dựng phường thông minh.
- 14h00: A. Khoa, C. Hồng dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác Dân vận 06 tháng đầu năm 2022.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, các anh chị tổ 1 cửa, a. Lân, A. Thạnh, C. Chín; Trưởng các hội, đoàn thể.


 
- Mời Đại diện lãnh đạo Phòng VHTT. 
- HT phường


- HT Thành ủy
 
- A. Lân phát hành GM mời TP, và p/hợp chuẩn bị nội dung. Bộ phận 1 cửa sắp xếp hồ sơ, nội dung đảm bảo.

 
Thứ 5
07/7/22
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe:
+ Chuẩn bị nội dung Hội nghị Đảng ủy 6 tháng đầu năm;
+ Kế hoạch ngày thương binh liệt sĩ 27/7;
+ Một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.
 


- 09h30 – 11h00: A. Minh làm việc với A. Lịch về Hội thi  xây dựng tuyến phố VMĐT.

- 09h00: A. Ngọc chủ trì họp Ban Tổ chức giải bóng đá U 17 phường năm 2022.

- 14h00: A. Quảng trực báo công tác thú y 6 tháng đầu năm.
 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Thành, C. Thảo (VP), C. Mai, C. Chín.


- Mời A. Lịch, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT).
- Mời thành viên BTC (theo QĐ)
 


 


- Mời các KP, chi đoàn
 
- PH UB


- PH UB


- HT phường


- PH P. Kinh tế (tầng 3, UB TP)
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung Hội nghị Đảng ủy và p/hợp với C. Mai chuẩn bị một số nhiệm vụ công tác XD Đảng. A. Thành chuẩn bị KH ngày 27/7.
- A. Vũ p/hợp với C. Nguyệt hoàn thiện tất cả các QĐ, KH, tiêu chí...
- A. Thạnh phát hành GM và p/hợp với C. Giang chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 13h30 – 13h45: A. Minh dự Hội nghị (nội bộ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9.

- 13h45 – 17h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự Hội nghị (mở rộng) Đảng bộ thành phố lần thứ 9.

- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với Ban QLDA TP về cắm mốc 01 số biển cấm đậu, đổ xe trên địa bàn phường
- 12h30: A. Ngọc, A. Cảnh dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông do VP UBND tỉnh tổ chức. (02 ngày, từ 07/7 – 08/7)


- Mời A. Vũ, A. Cường (ĐT)


 


- Mời Ban QLCDA TP


 
- HT Thành ủy


- HT Thành ủy


- PH UB

- HT huyện ủy Núi Thành
 
- C. Thảo (VP) chuẩn bị tài liệu hội nghị cho lãnh đạo dự
- C. Thảo (VP) chuẩn bị tài liệu hội nghị cho lãnh đạo dự
- A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- Tập trung ở TP cùng đi với Đoàn TP.
 
Thứ 6
08/7/22
Sáng
- 08h00 – 10h00: A. Minh chủ trì nghe công tác sửa chữa hệ thống camera trên toàn phường.


- 10h00 – 11h00: A. Minh dự họp Hội đồng nhân dân thành phố - kỳ họp bất thường.
- 08h00: Công an, Hội PN, Đoàn TN, C. Thủy dự họp giới thiệu và hướng dẫn triển khai dự án “phòng, chống lao động trẻ em” do Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức (cả ngày)
- 08h00: A. Ba dự với TT PTQĐ Quảng Nam về đất nhà kho của hộ ông Bùi Văn Tư (đường PBC)
- 08h00: A. Lịch chủ trì làm việc với các hộ sửa xe, ga ra Thành Tiến, đường BĐ
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Cường, C. Chín, A. Hoàng, A. Đại (CA).- Mời A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời đơn vị thi công (mới)

 
  - PH UB- HT thành phố

- HT Tam Thanh, Tầng 3, KS Mường Thanh
- Khu đất tại kho nhà ông Tư
- HT phường
- C. Chín, VP p/hợp với Công an và đơn vị thi công chuẩn bị nội dung
- A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì làm việc với hộ để lốp xe, đường Nguyễn Hoàng

- 13h30: Công an, Hội PN, Đoàn TN, C. Thủy tiếp tục dự họp giới thiệu và hướng dẫn triển khai dự án “phòng, chống lao động trẻ em” do Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức.
- 14h00: A. Lịch chủ trì giải quyết vướng mắc công tác BT GPMB&TĐC hộ ông Thuận, dự án khu Tam giác đường Hồ Nghinh
- A. Vũ, A. Kiều

- Mời A. Ba


- Mời BQLCDA
- Mời KPT, hộ dân - PH UB


- HT Tam Thanh, Tầng 3, KS Mường Thanh
- HT phường
 
- A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 7
09/7/22
Sáng
- 07h00: A. Minh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ do Thành ủy tổ chức       - BV Đa khoa tỉnh  
Chiều            
Chủ nhật
10/7/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                        VĂN PHÒNG


                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây