Lịch tuần 8/2023

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:08/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 20 tháng 02 năm 2023
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
20/02/23
Sáng
- 07h30 – 09h00: A. Minh chủ trì giao ban đầu tuần. - Mời Toàn thể CB, CC và NLĐ
 


 
- PH UB
 
- VP chuẩn bị nội dung

 
Chiều - 14h00: Dự phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ ông Nguyễn Chung Thành.
- 14h00: C. Uyên chủ trì họp Ban Chấp hành Hội Phụ nữ triển khai KH cho ngày hội (diễn ra vào ngày 24/2/2023)
- 14h00: Các đ/c lãnh đạo đi thăm CSGT (PC 67) nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/02/1946 – 21/02/2023).
- 17h00: A. Ngọc dự Gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/02/1946 – 21/02/2023).
      - Tòa án nhân dân tỉnh.
- PH UB

- Phòng PC 67


- Phòng PC 67


- Hội PN chuẩn bị nội dung
Thứ 3
21/02/23
Sáng
- 09h00: A. Minh nghe lại hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất trường hợp bà Đõa, ông Lâu.
- 07h30: A. Cường dự Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại trường Võ Thị sáu.
- 09h00: A. Ngọc dự Lễ Khai trương Tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ GEN CASA.
- Mời A. Lịch, A. Ba 
    - PLV A. Minh

- Trường VTS

- Số 348, TNV
- A. Ba chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì họp Chi bộ Quân sự.

- 15h30 – 17h00: A. Minh, A. Khoa đi khảo sát tuyến phố thí điểm cho thuê vỉa hè.
- Mời các đ/c trong chi bộ Quân sự
- Mời A. Lịch, A. Ba
    - PH UB

- Khu ADB và các tuyến phố
- A. Quốc chuẩn bị nội dung
- A. Ba chuẩn bị bản đồ
Thứ 4
22/02/23
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Hải, A. Lĩnh, A. Lịch dự Hội nghị xây dựng cơ bản năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 269 của HĐND thành phố.
- 08h00: A. Lĩnh chủ trì Hội nghị hiệp thương phân công nhiệm vụ các đoàn thể tham gia CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác giảm nghèo năm 2023.
- 08h00: A. Ngọc làm việc với trung tâm KTNN thành phố về xây dựng mô hình Tổ khuyến nông năm 2023.
- 08h00: A. Lịch làm việc với ông Dũng – chủ quán Đầu Rừng, kp. Đoan Trai theo chỉ đạo của đ/c BT, CT UB phường
- 08h30: A. Ba dự phiên đối thoại vụ bà Võ Thị Lâm, kp. Mỹ Thạch Tây.
 - Mời C. Uyên, C. Giang, A. Nghĩa, C. Mai, C. Thảo (MT)

- Mời A. Thạnh

- Mời Tổ TTĐT

- Mời các phòng ban TP liên quan
  - HT Ban Tuyên giáo Thành ủy

- HT phường- PLV A. Ngọc

- PH UB

- Tòa án nhân dân tỉnh.
 - UBMT và các hội đoàn thể chuẩn bị nội dung
 
- A. Thạnh phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị nội dung


 
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe báo cáo đánh giá các mô hình tự quản.
- 14h00 – 16h00: A. Thành và cán bộ NH BIDV tổ chức làm thẻ ATM cho NCC và BTXH tại KP. Đoan Trai
 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, C. Thảo (VP), A. Quốc, C. Hồng (DV), Trưởng các hội, đoàn thể.

 

 
 
- PH UB

- NSH KP Đoan Trai
- C. Hồng (DV) chuẩn bị báo cáo tổng hợp báo cáo của các hội, đoàn thể, Công an, QS


- A. Thành phát hành GM
Thứ 5
23/02/23
Sáng
- 08h00: A. Minh dự, A. Khoa chủ trì Giao ban triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng; đồng thời làm Lễ trao huy hiệu Đảng.

- 08h00: A. Lịch chủ trì lấy ý kiến đường nối khu dân cư số 6, kp. Mỹ Thạch Trung.

- 08h00 – 10h00: A. Thành và cán bộ NH BIDV tổ chức làm thẻ ATM cho NCC và đối tượng xã hội tại KP. Mỹ Thạch Đông.
- 07h30: C. Giang, C. Thảo (MT), C. Thủy dự Tập huấn công tác phòng ngừa lao động trẻ em (từ ngày 23 – 25/2/2023)
 
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Hồng, A. Thức
- Mời A. Ba
- Mời các ban Đảng thành ủy - Mời cấp ủy chi bộ


- Mời KPT và 05 hộ dân
- HT phường- NSH kp. Mỹ Thạch Trung

- NSH KP Mỹ Thạch Đông

- KS Bàn Thạch.
- C. Thảo (VP) phát hành GM và chuẩn bị nội dung.

- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- A. Thành phát hành GM
Chiều - 14h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy, trực báo tình hình cơ sở và bàn một số nội dung khác.
- 14h00: ……dự cùng A. Hậu – PCT UB TP tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023.
- 14h00: A. Lịch dự họp giải quyết ngập úng nâng cấp mương thoát nước từ KDC Hòa Thuận – Trường Hải, khuôn viên đài QRT qua Tân Thạnh.
- 15h30: A. Lịch dự nghiệm thu công trình vỉa hè đường Hồ Nghinh.


- 14h00 – 16h00: A. Thành và cán bộ NH BIDV tổ chức làm thẻ ATM cho NCC và BTXH tại KP. Mỹ Thạch Trung
 


- KT lại GM
- Mời đ/d lãnh đạo UBMT, A. Ba, C. Chín- Mời  công ty tư vấn, giám sát, BQLDA, Thiết kế, thi công- Mời ĐB KP
- PH Thường vụ Thành ủy
- PH tiếp CD thành phố.
- P. QLĐT


- Tuyến Hồ Nghinh


- NSH KP Mỹ Thạch Trung- C. Chín phát hành GM và p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung

- A. Thành phát hành GM
Thứ 6
24/02/23
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Hưng dự Hội nghị Tập huấn công tác thi hành PL và theo dõi thi hành PL.
- 08h00: A. Khoa dự, A. Lịch chủ trì mời hộ ông Huỳnh Đức Thanh và bà Võ Thị Thanh Phương nhận tiền (lần cuối).


- 08h00 – 10h00: A. Thành và cán bộ NH BIDV tổ chức làm thẻ ATM cho NCC và BTXH tại KP. Mỹ Thạch Bắc.

 


- Mời lãnh đạo TT HĐ, UBMT, các hội, đoàn thể, C. Hồng (DV), A. Ba, C. Nguyệt.


- Mời phòng ban TP liên quan


- Mời ĐB KP
- HT Ban Tuyên giáo
- PH UB- NSH KP Mỹ Thạch Bắc


- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung


- A. Thành phát hành GM
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Khoa dự Hội nghị giao ban công tác Đảng với Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã, phường.
- 14h00: Các đồng chí lãnh đạo tiếp Đoàn công tác xã kết nghĩa Trà Nam (từ ngày 24 – 25/02/2023).

- 13h30: A. Ngọc, A. Cảnh, C. Lan, A. Thành dự Tập huấn đánh giá và giải quyết thủ tục hành chính.
- 15h00 – 19h00: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức ngày hội gian hàng 0 đồng.
- 14h00 – 16h00: A. Thành và cán bộ NH BIDV tổ chức làm thẻ ATM cho NCC và BTXH tại KP. Hòa Nam
- KT lại GM

- Mời toàn thể các đ/c lãnh đạo và toàn thể các đ/c cơ quan


- Mời lãnh đạo TT Đảng ủy, TT HĐ, UB, Các ban, ngành, hội đoàn thể.
 - Hội LHPN thành phố


 - Mời đại biểu KP


 
- HT Thành ủy

- Trụ sở phường.
- Tầng 4, Tòa nhà VNPT
- QT 24/3- NSH KP Hòa Nam
 - Hội PN phát hành GM, chuẩn bị nội dung; Lực lượng QS hỗ trợ vận chuyển sân khấu. Công an,QS, Ban BVDP đảm bảo ANTT.
- A. Thành phát hành GM
 
Tối - 19h00: Hội PN phường tổ chức đêm Văn nghệ nhân kỷ niệm 113 năm quốc tế PN và 1983 năm cuộc khởi nghĩa 2 bà trưng - Mời đ/d lãnh đạo TT Đảng ủy, TT HĐ, UB, Các ban, ngành, hội đoàn thể - Mời lãnh đạo UB TP; Hội LHPN thành phố
 
- Mời đại biểu KP


 
- QT 24/3 - Hội PN phát hành GM, chuẩn bị nội dung; Công an,QS, Ban BVDP đảm bảo ANTT
Thứ 7
25/02/23
Sáng
           
Chiều            
Chủ nhật
26/02/23
Sáng
           
Chiều            
Tối - 19h00: Đoàn TN phường tổ chức đêm Văn nghệ nhân kỷ niệm ngày lễ lớn tháng 3 năm 2023
 
- Mời đ/d lãnh đạo TT Đảng ủy, TT HĐ, UB, Các ban, ngành, hội đoàn thể - Mời lãnh đạo Thành đoàn Tam Kỳ
 
- Mời đại biểu KP


 
- NSH KP Đoan Trai - Đoàn TN phát hành GM, chuẩn bị nội dung.
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây