Lịch tuần 50

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:50/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
12/12/22
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Khoa, A. Hải chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022.
- 09h00: A. Ngọc dự cùng với Ban trị sự và Ban vận động cúng Miếu đường Hồ Nghinh.
- 09h00: C. Nguyệt dự họp thanh lý tài sản Khu nhà tập thể để thực hiện dự án: Mở rộng trụ sở Báo Q. Nam.
- Mời các đ/c BCH Đảng ủy, toàn thể CB, CC và NLĐ - Mời các đ/c TUV đứng điểm, các ban XD Đảng - Mời toàn thể đảng viên. - HT trường chính trị tỉnh

- Miếu Hồ Nghinh

- Khu nhà tập thể dự án Báo QN.
- C. Thảo (VP) phát hành GM, c.bị n.dung; CB, CC, NLĐ h. trợ.
- VP chuẩn bị vật dụng
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe các nội dung chuẩn bị đại hội Hội Tù Yêu nước phường.


- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với hộ ông Nam, đường Hồ Nghinh.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Tường, C. Thảo (VP)
- Mời A. Ba, A. Cường (ĐT), A. Vũ.
 - Mời KPT
- PH UB- PLV A. Lịch
- A. Tường chuẩn bị nội dung


- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 3
13/12/22
Sáng
- 08h00: A. Ngọc dự họp thông qua Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán năm 2023.
- 08h00: A. Lịch chủ trì làm việc với chủ quán ByLa về lĩnh vực xây dựng.
 - Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)- Mời P. Tư pháp, đội quy tắc TP- Mời KPT và hộ dân
- PH số 1


- PH UB- A. Cường (ĐT) phát hành GM và p/hợp với Tổ TTĐT chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Lĩnh chủ trì giao ban Trưởng ban Công tác Mặt trận KDC.
- 14h00 – 15h30: A. Ngọc chủ trì phân công chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2022.
- Mời C. Thảo (MT), C. Mai (TT)
- Mời C. Lan, A. Hưng, A. Thạnh, C. Nguyệt, A. Ba, C. Chín, A. Lân.
  - Mời 07 vị BanCTMT - PH UB

- HT phường
- C. Thảo (VP) phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- VP chuẩn bị nội dung

 
Thứ 4
14/12/22
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Hải, A. Lĩnh dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 (cả ngày).
- 07h30: A. Khoa dự, A. Ngọc chủ trì Đại hội Hội Cựu Tù Yêu nước phường nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- 08h00 – 09h30: A. Lịch chủ trì làm việc với hộ ông Phạm Ngọc Thạch, dự án đường nối Phan Bội Châu – Bạch Đằng

- 09h30 – 11h00: A. Lịch chủ trì làm việc với ông Dũng, chủ quán Đầu Rừng, kp. Đoan Trai vận động tháo gỡ công trình vi phạm.

- 07h30: Trạm Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 03 trường: Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Du.


- Mời ĐB (theo GM)


- Mời A. Ba, C. Nguyệt


- Mời MT và các hội đoàn thể, C. Hồng, A. Ba, C. Nguyệt, A. Cường (ĐT), A. Vũ;


- Mời ĐB lãnh đạo Hội TP

- Mời A. Thành, A. Thọ - Ban QLCDA TP

 


- Mời ĐB Khối phố

- Mời KPT Mỹ T. Đông
- Mời BT, KPT
- HT Thành ủy

- HT phường


- PH UB


- PH UB


- Tại 03 trường: ND, VTS, NVT.


- Các anh chị cơ quan hỗ trợ trang trí, A. Thạnh hỗ trợ Â. Thanh.

- A. Ba phát hành GM, p/hợp với A. Thọ chuẩn bị nội dung

- A. Cường (ĐT) phát hành GM, p/hợp với Tổ TTĐT chuẩn bị n. dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Hải, A. Lĩnh tiếp tục dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 (cả ngày)
- 14h00 – 15h30: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn của ông Trần Ngọc Tuấn, phường Hòa Thuận.


- 15h30 – 16h30: A. Lịch chủ trì làm việc với hộ ông Nguyễn Anh Tuấn, kp. Mỹ Thạch Đông.


- 14h00: A. Ngọc dự Khai mạc Tập huấn sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022 - 2023


- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan.
- Mời MT và các hội đoàn thể, C. Hồng,  A. Ba, C. Nguyệt, A. Cường (ĐT), A. Vũ
- Mời A. Thạnh, A. Quảng, đại diện các hội, đoàn thể.


- Mời P. Kinh tế, TT KTNN TP dự


- Mời BT, KP, MT và hộ dân

- Mời KP- Mời BT, KPT và bà con n. dân
- HT Thành ủy

- PH UB- PH UB- NSH KP Đoan Trai


- C. Lan phát hành GM; A. Ba chuẩn bị nội dung


- A. Vũ phát hành GM, p/hợp với các anh chị Tổ TTĐT về n. dung

- C. Thạnh phát hành GM; A. Ba chuẩn bị nội dung
Thứ 5
15/12/22
Sáng
- 07h30: A. Khoa, A. Lịch dự, A. Lĩnh chủ trì Tổng kết công tác Mặt trận phường năm 2022.

- 08h00: A. Ngọc, C. Uyên, C. Thủy, A. Thức, C. Thức dự Tập huấn triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ XH, hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm (từ ngày 15 – 16/12/2022).
- 07h30: A. Thạnh dự họp thống nhất bổ sung danh sách Trẻ hưởng chế độ năm học 21-22 và triển khai hồ sơ chính sách trẻ năm học 22-23 theo NQ 03 và 22 của HĐND tỉnh.
- 07h30: A. Cảnh dự lớp Tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 (cả ngày)
- 08h00: ……Dự cùng A. Lai – PCT UB TP Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022
 
- Mời đại biểu (theo GM)


- KT lại GM
- Mời lãnh đạo MT thành phố


 
- Mời ĐB khối phố 
- HT phường


- KS Hùng Vương.


- P.GD&ĐT thành phố

- Số 224, HTK.

- PH tiếp CD thành phố
- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị nội dung.

 
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp sắp xếp nhà sinh hoạt kp. Hòa Nam.
- 14h00: A. Khoa, A. Ngọc, A. Thạnh dự Hội nghị tổng kết và tuyên dương khen thưởng tham gia ĐH TDTT tỉnh Q. Nam.
- 14h00: A. Ngọc, C. Uyên, C. Thủy, A. Thức, C. Thức tiếp tục dự Tập huấn triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ XH, hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm (từ ngày 15 – 16/12/2022).
- 14h00: A. Lịch, A. Ba dự họp cùng A. Nam – PCT TP nghe các tiến độ các dự án: đường N 10, KDC Sở XD, Mở rộng trụ sở báo QN, Bà Dung đường N 10, Khu 32 căn, KCN Thuận Yên, Khu CN Tam Thăng và đường Trục chính.
- 14h00: ….. dự cùng A. Ảnh – CT UB TP nghe báo cáo Phương án cho thuê đất của một số quỹ đất công trên địa bàn thành phố.
- 14h00: A. Cảnh tiếp tục dự lớp Tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 (cả ngày)
 
- Mời A. Khoa, A. Hải, C. Chín, A. Ba


- KT lại GM- KT lại GM
  - Mời chi ủy chi bộ - PH UB

- 56, đường Trần Cao Vân
- KS Hùng Vương.


- PH số 2- PH số 1


- Số 224, HTK.
- C. Chín phát hành GM và chuẩn bị nội dung.
 
Thứ 6
16/12/22
Sáng
- 08h00: A. Minh dự họp Thường trực HĐND thành phố thống nhất chương trình nội dung kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022.
- 07h30: ………Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ công tác Tôn giáo - Dân tộc và BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành ủy năm 2022.
- 07h30: A. Ngọc dự Đại hội Hội Tù yêu nước thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 08h00 – 09h30: A. Lịch chủ trì lấy ý kiến khu dân cư Đoan Trai.

- 09h30 11h00: A. Lịch chủ trì giao ban Tổ trật tự đô thị phường.
 - KT lại GM
- Mời C. Nguyệt


- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT).
 
 - Mời KPT và 05 hộ dân
- PH số 2


- PH Thường vụ Thành ủy

- HT UBMT thành phố
- NSH kp. Đoan Trai

- PH UB
- C. Nguyệt phát hành GM, liên hệ địa điểm KP và chuẩn bị nội dung
- A. Cường (ĐT), A. Vũ p/hợp với C. Nguyệt chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 13h30 – 15h30: A. Minh chủ trì họp triển khai Hội thi trang trí tết năm 2023.


- 15h30 – 16h15: A. Minh, A. Hải, A. Lĩnh chủ trì triển khai công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 – HĐND phường.


- 16h15 – 17h00: A. Minh chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng thống nhất một số nội dung chuẩn bị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

- 14h00: A. Hưng dự họp Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố.
- 14h00: A. Quảng dự Hội thảo đánh giá đề tài “ứng dụng công nghệ chuyển đổi số giống cây trồng thích ứng với biến đổi khi hậu tại TP. Tam Kỳ”
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, Trưởng các hội, đoàn thể, A. Thạnh, A. Lân, C. Thảo (VP).
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, C. Thảo (VP), C. Thảo (MT), C. Mai, A. Nhân, C. Uyên (MT).
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, A. Quốc, Trưởng các hội, đoàn thể, A. Lân.

 
  - Mời BT, KPT, MT


- Mời BT, KPT, MT


 
- HT phường- HT phường- HT phường- PH số 2

- Trung tâm KTNN TP
- A. Thạnh phát hành GM và chuẩn bị nội dung.

- C. Thảo (MT) phát hành GM, p/hợp với VP chuẩn bị nội dung.

- A. Lân chuẩn bị nội dung.
Thứ 7
17/12/22
Sáng
           
Chiều            
Tối - 19h30: A. Ngọc dự Chương trình Guitar “Cung đàn mùa xuân 2023” do Trung tâm CH-TT-TT Tam Kỳ và CLB Guita cổ điển Quảng Nam tổ chức - KT lại GM     - HT UB TP  
Chủ nhật
18/12/22
Sáng
           
Chiều - 08h00: A. Minh dự Gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (theo lịch của Thành ủy) - KT lại GM     - HT UB TP  
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây