Lịch tuần 43

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:43/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 23 tháng 10 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022

 

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
24/10/22
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì giao ban đầu tuần.

- 10h00: Các đ/c lãnh đạo đi viếng hương ông Nguyễn Tỵ - Nguyên Trưởng trạm y tế phường.
- 07h30: A. Khoa tiếp tục dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo quản lý năm 2022 (đợt 2) (cả tuần)
 
- Mời Toàn thể CB, CC và NLĐ     - PH UB

- Nhà riêng, kp. Đoan Trai.
- Trường Chính trị tỉnh.
- VP chuẩn bị nội dung

- VP chuẩn bị Hoa.
Chiều - 14h30: A. Minh làm việc với các hội, đoàn thể về chất lượng tín dụng của phường 9 tháng đầu năm 2022.


- 16h45: Các đ/c lãnh đạo dự lễ truy điệu ông Nguyễn Tỵ - Nguyên Trưởng trạm y tế phường.
 
- Mời A. Ngọc, A. Thành, C. Uyên, C. Mai, C. Giang. A. Nghĩa - Mời A. Nguyễn, NHCS   - PH UB- Nhà riêng, kp. Đoan Trai.
- A. Thành p/hợp với các hội đoàn thể chuẩn bị nội dung
Thứ 3
25/10/22
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Hải, A. Ba dự họp cùng A. Ảnh – CT UB TP nghe báo cáo tiến độ công tác GPMB các dự án tại phường Tân Thạnh: đường Bạch Đằng, đường nối KDC số 6 đến khu phố mới Tân Thạnh; mặt bằng công viên cuối đường Hồ Nghinh.
- 07h30: A. Khoa chủ trì họp kiểm điểm đánh giá CB và NLĐ khối Đảng ủy, Mặt trận, các hội đoàn thể năm 2022

- 08h00: A. Ngọc, Công an, A Hưng, C. Thủy dự lớp Tập huấn thực hiện chính sách PL liên quan đến lao động trẻ em.
 
- 07h30: A. Thành dự Tập huấn các chính sách PL về phòng, chống mại dâm do Sở LĐTB tổ chức (từ ngày 25 – 26/10/2022)
- 08h00: A. Ngọc dự họp với Phòng LĐTB báo cáo công tác chuẩn bị tết năm 2023
 

- Mời A. Lĩnh, C. Uyên, C. Thảo (VP), C. Thảo (MT), A. Thức, C. Mai, C. Hồng, C. Giang, A. Nghĩa, C. Diện.
    - PH số 1
- HT phường


- HT Tam Ngọc, tầng 2 – KS Mường Thanh
.- HT trung tâm GD dạy nghề và HT Hội ND tỉnh.
- PH số 2
- A. Ba chuẩn bị nội dung- Mỗi đ/c chuẩn bị bảng tự kiểm điểm
Chiều - 13h30: A. Minh chủ trì họp kiểm điểm đánh giá CB, CC và NLĐ khối chính quyền năm 2022
- 16h00: A. Ba cùng A. Hậu – PCT UB TP tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 đối với hộ ông Mai Tấn Hữu, kp. Trường Đồng.
- 14h00: A. Ngọc dự họp triển khai xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.
- 15h30: A. Lịch dự họp bàn để tiếp nhận các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án: đầu tư xây dựng nhà ở KDC ADB (gđ 2) và KDC Trường Đồng.
- 14h00: C. Uyên chủ trì họp Ban chấp hành Hội Phụ nữ sơ kết ngày 20/10 và kiểm điểm BCH năm 2022
 
- Mời A. Hải, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, A. Hưng, C. Lan, A. Thành, C. Nguyệt, A. Thạnh, A. Quảng, C. Chín, A. Hoàng, A. Cảnh, C. Thảo (VP), C. Thủy, A. Ba, A. Lân, A. Cường (ĐT), A. Vũ, A. Quốc, A. Nhân, A. Tịnh.
 
    - PH UB

- Trụ sở tiếp CD thành phố

- HT P. GD&ĐT thành phố
- P. QLĐT


- PH UB
- Mỗi đ/c chuẩn bị bảng tự kiểm điểm
- A. Ba chuẩn bị nội dung.
Thứ 4
26/10/22
Sáng
- 07h30: A. Ngọc, A. Thành, Công an, Trạm Y tế, Hội PN, Đoàn TN dự lớp tập huấn công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (1,5 ngày).
- 07h30: A. Lĩnh, C. Thảo (MT), C. Mai (UV TT) dự cùng  UBMT thành phố kiểm tra công tác Mặt trận phường năm 2022.
- 09h00: A. Hải chủ trì họp đánh giá kiểm điểm Thường trực HĐND phường.
 


- Mời A. Khoa, A. Lĩnh, A. Cường, A. Cảnh.
    - HT phường


- PH UBMT thành phố

- PH UB
- A. Thành hỗ trợ


- UBMT chuẩn bị hồ sơ
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe Mặt trận triển khai KH ngày 18/11 và đánh giá, xếp loại CB, CC và NLĐ năm 2022.

- 17h00: A. Minh dự Gặp mặt chia tay đồng chí Huỳnh Kim Ngọc – Nguyên CHT BCH QS TP chuyển công tác
- 14h00: C. Thảo dự nghiệm thu Đề tài “hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm tại HTX chế biến nông sản thực phẩm Bà Ba Hội.
- 14h30: A. Ba dự buổi chi trả tiền bồi thường dự án khớp nối hạ tầng khu bắc TTTM.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Lịch, A. Lân, C. Thảo (VP)     - PH UB- Ban CHQS TP

 - Tổ 9, KP. Đoan Trai

- NSH kp. Mỹ Thạch Đông
- C. Thảo (VP), A. Lân chuẩn bị nội dung
Thứ 5
27/10/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe UBND thành phố báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quý Mão 2023 và trang trí Tết và bàn một số nội dung thuộc thẩm quyền.
- 09h00: A. Lĩnh chủ trì vận động gia đình hộ bà Thể dự án đường Bạch Đằng.
 

- Mời A. Ba, C. Uyên, C. Mai, A. Nghĩa, C. Giang, C. Thảo (MT), C. Hồng (DV)
 - Mời BT, KPT, MT
- PH Thành ủy- Nhà bà Lê Thị Thể
 
- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị biên bản vận động
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp xét nguồn gốc đất dự án khớp nối hạ tầng đường Nguyễn Thành Hiến, kp. Mỹ Thạch Bắc

- 09h30 – 11h00: A. Minh chủ trì họp UV UBND phường tham gia góp ý báo cáo điều hành và chỉ đạo năm 2022; đánh giá xếp loại các khối phố năm 2022.
 
- Mời các đ/c Thành viên HĐXNNGĐ phường
- Mời A. Ngọc, A. Lịch, A. Hiền, A. Quốc, A. Lân
 
    - PH UB


- PH UB
 
- A. Ba chuẩn bị nội dung.

- VP chuẩn bị nội dung
 
Thứ 6
28/10/22
Sáng
- 07h30 – 09h30: A. Minh làm việc với Ban đại diện HĐQT thành phố về chất lượng tín dụng trên địa bàn phường trong 9 tháng qua.

- 09h30 – 10h30: A. Minh chủ trì họp Tổ đại biểu HĐND TP chuẩn bị nội dung TXCT trước kỳ họp thứ 7.
- Mời A. Ngọc, A. Thành, C. Uyên, C. Mai, C. Giang. A. Nghĩa.
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Cường, C. Thảo (MT)
- Mời A. Nguyễn, NHCS


- Mời C. Thao, Thầy Phước
  - PH UB- PH UB
- A. Thành p/hợp với các hội đoàn thể chuẩn bị nội dung


 
Chiều - 14h00: A. Minh dự Hội nghị Thành ủy, thực hiện quy trình bổ sung UV BCH, UV BTV, UV UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 14h00: A. Lịch dự triển khai Phương án bồi thường dự án Tây Bắc cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
 
- KT lại GM


- Mời A. Khoa, TT HĐ, UBMT, Trưởng các hội đoàn thể, C. Hồng (DV).
 


- Mời BT, KP, MT và các hộ dân
- HT Thành ủy


- HT phường- A. Ba p/hợp với Trung tâm TPQĐ phát hành GM và chuẩn bị n. dung
Thứ 7
29/10/22
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì họp chi bộ Quân sự kiểm điểm, đánh giá đảng viên chi bộ năm 2022
- 07h30: Tổ chức tiếp vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 – dưới 18 tuổi (cả ngày)
- Các đ/c trong chi bộ Quân sự     - PH UB

- HT phường
- A. Quốc chuẩn bị nội dung
Chiều - 13h30: Tiếp tục Tổ chức tiếp vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 – dưới 18 tuổi       - HT phường  
Chủ nhật
30/10/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây