Lịch tuần 38

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:38/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 19 tháng 9 năm 2022
 

                        (CHÍNH THỨC)                                     

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022

 

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
19/9/22
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì họp giao ban đầu tuần.
 
- Toàn thể CB, CC và NLĐ     - PH UB.  
Chiều - 14h30: A. Minh chủ trì giám sát chi bộ Mỹ Thạch Tây (theo Kế hoạch KTGS của Đảng ủy).

 
- Mời A. Lịch, A. Vũ, A. Thức   - Mời cấp ủy chi bộ - NSH kp. Mỹ Thạch Tây - A. Thức liên hệ với chi bộ, KP về địa điểm và nội dung
Tối - 19h00: A. Ngọc, A. Lân triển khai Tập huấn chuyển đổi số năm 2022 tại kp. Đoan Trai
 
      - NSH kp. Đoan Trai - A. Lân chuẩn bị nội dung, liên hệ địa điểm
Thứ 3
20/9/22
Sáng
- 07h30 ngày 20/9 (03 ngày): A. Minh, A. Hải, C. Hồng dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở (từ ngày 20 – đến hết ngày 22/9/2022)
- 08h00: A. Khoa, A. Lịch dự Hội nghị trực tuyến với BCĐ cấp tỉnh về công tác phòng, chống Covid-19.
- 07h30: A. Ngọc, A. Thành dự Hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.
  
 
- Mời các điều tra viên
- HT Ban TG Thành ủy.

- HT Thành ủy

- HT UBND phường An Sơn.
 

- A. Thành phát hành GM mời điều tra viên.
 
Chiều - 13h30 – 13h45: A. Hải, A. Ngọc dự Khai mạc kiểm tra công tác Quân sự phường năm 2022.
- 16h00: A. Hải, A. Ngọc dự nghe Kết luận Kiểm tra công tác Quân sự phường năm 2022.
- 14h00 – 15h30: A. Minh, A. Ngọc dự nghe giải pháp xử lý hồ sơ mức độ 3,4 năm 2022.


- 15h30 – 16h00: A. Ngọc làm việc với Hội Khuyến học TP chuẩn bị tổ chức triển khai QDD387 của Chính phủ.
- 14h30: A. Khoa, A. Lĩnh, C. Thảo (VP), C. Hồng, A. Thức dự Đại hội chi bộ viện quy hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Mời C. Lan, A. Hưng, A. Thành, C. Nguyệt, A. Lân, C. Thủy, C. Chín.

- Mời A. Thực, A. Hoa, A. Lân.
 
    - HT Quân sự

- HT Quân sự

- PH UB
- PH UB

- HT tầng 4, tòa nhà Bưu điện tỉnh
- A. Quốc chuẩn bị hồ sơ, nội dung
Thứ 4
21/9/22
Sáng
- 07h00 – 07h30: A. Minh dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện quy trình công tác cán bộ.
- 07h30 – 07h45: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ.
- 07h45 – 08h30: A. Minh, A. Hải dự A. Minh dự Hội nghị Thành ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ.
- 08h30 – 09h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ.
- 09h00 – 11h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương về tổ chức và kiểm tra.
- 08h00: A. Lịch, C. Chín dự với Đoàn Kiểm tra – Sở KH&ĐT tỉnh về kiểm tra các dự án: Trường NVT (năm 2020), thoát nước kp. Mỹ Thạch Đông; nâng cấp vỉa hè đường Lam Sơn (năm 2021).
- 09h30 – 11h00: A. Lịch chủ trì vận động hộ ông Nguyễn Mộng Đạt.

- 10h00: A. Ba dự buổi chi tiền đối với hộ ông Niệm, ông Thành.
- 07h30: Tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 – 12 tuổi tại trường Võ Thị Sáu.


- Mời A. Khoa, TT HĐ, A. Lĩnh, Trưởng các hội đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt
­­­­
- Trạm Y tế


- Mời BQLDA


- Mời BT, KPT
- HT Thành ủy

- HT Thành ủy

- HT Thành ủy

- HT Thành ủy

- HT Thành ủy

- Ban QL CDA thành phố


- PH UB


- PH UB.

- Trường VTS


- C. Chín p/hợp với A. Ba chuẩn bị báo cáo, hồ sơ minh chứng

- A. Ba phát hành GM, p/hợp với BQL chuẩn bị nội dung

- A. Ba phợp với  BQL phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- VP tham mưu VB hỗ trợ BS Minh Thiện
Chiều - 14h00: A. Lịch, A. Ba dự cùng A. Ảnh họp xét bố trí đất TĐC đường nối KDC số 6 đến KPM Tân Thạnh và KDC-TĐC; dự án đường bao Nguyễn Hoàng tại phường Tân Thạnh.
- 13h45: C. Thảo cùng với Đoàn KT thành phố đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP (đợt 2) sản phẩm dầu thực vật Bảo Tâm.
- 14h00: A. Lĩnh chủ trì giao ban Trưởng ban CTMT quý III năm 2022.
- 13h30: Tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 – 12 tuổi tại trường Nguyễn Văn Trỗi.
- KT lại GM

- Mời C. Thảo (MT), C. Mai (TT MT)

- Trạm Y tế
 


- Mời 07 vị Trưởng ban CTMT
- PH số 1- 33, Nguyễn Huy Chương


- Trường NVT
 


- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- VP tham mưu VB hỗ trợ BS Minh Thiện
 
Thứ 5
22/9/22
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì nghe báo cáo hồ sơ của Bà Chiến.

- 09h30 – 10h30: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe Kế hoạch triển khai Đại hội chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 07h30: A. Lịch, A. Ba dự cùng A. Nam Họp HĐTĐ giá thông qua giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, dự án: Hoàn thiện hạ tầng khối phố Mỹ Thạch Bắc; giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nơi tái định cư, dự án: Chỉnh trang xây dựng KDC Khối phố 8 (mở rộng giai đoạn 1); dự án: Đầu tư XD nhà ở KDC phố chợ Trường Xuân 2.
- 08h00: A. Lịch, Tổ TTĐT dự giải quyết đơn của công dân Nguyễn Anh Tuấn, kp. Mỹ Thạch Đông
- 08h00: A. Ngọc dự dự họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Ngày chuyển số năm 2022 và trung tâm IOC tầng 2, tòa nhà trung tâm HHC
- 08h00: A. Ngọc, A. Thạnh, C. Minh (y tế) dự lớp Tập huấn công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh do Sở Công thương tổ chức (cả ngày)
- Mời C. Nguyệt


- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Mai, C. Hồng, A. Thành (BTV) 
- Mời các ngành TP liên quan

 
- PH UB


- PH UB


- PH số 2- VP đội QTĐT

- PH số 1


- KS Bàn Thạch
 
- C. Nguyệt phát hành GM, p/hợp với phòng ban TP chuẩn bị nội dung.
- C. Mai chuẩn bị nội dung

 
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp cụm thi đua 13 xã, phường năm 2022.
- 14h00: A. Lịch dự họp báo cáo tình hình giải quyết đơn thư
- 14h00: A. Lịch, A. Ba làm việc với hộ ông Niệm, ông Thanh.
- 13h30: A. Ngọc, A. Thạnh, C. Minh (y tế) tiếp tục dự lớp Tập huấn công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh do Sở Công thương tổ chức (cả ngày).
- 14h00: A. Khoa, C. Mai, C. Thảo (VP), A. Thức dự kiểm tra giám sát chi bộ trường Võ Thị Sáu.
- Mời Chủ tịch 13 xã phường, A. Lân.
- KT lại GM
- Mời PNV- Mời cấp ủy chi bộ
- PH UB

- PH số 2
- HT Quân sự

- KS Bàn Thạch


- Trường VTS
- A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung


- A. Thức liên hệ chi bộ chuẩn bị nội dung.
Tối - 19h00: A. Lịch chủ trì triển khai xây dựng lát gạch vỉa hè đường Trần Nhật Duật, kp. Mỹ Thạch Bắc.
 
- Mời A. Lĩnh, A. Lịch, A. Ba, C. Chín   - Mời BT, KPT, MT, TĐK và hộ dân. - NSH kp. Mỹ Thạch Bắc - C. Chín phát hành GM, p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung
Thứ 6
23/9/22
Sáng
- 07h30 – 08h00: A. Minh, A. Khoa dự Lễ Trao huy hiệu Đảng triển khai học tập Nghị quyết TW 5 (cả ngày).


- 08h00: A. Minh dự Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở.
- 08h00: A. Khoa tiếp tục dự triển khai học tập Nghị quyết TW 5 (cả ngày).
- 07h30: A. Hải dự Hội nghị trực tuyến về công tác phát triển Đảng do tỉnh ủy tổ chức.
- 08h30: A. Lĩnh, A. Ngọc dự Hội nghị thành lập nghiệp đoàn nhóm trẻ tư thục do Công đoàn TP tổ chức.
- 08h00: A. Ngọc, C. Thủy dự lớp Tập huấn Mô hình Vãng gia đối với nạn nhân và trẻ em có nguy cơ của lao động trẻ em.
- Mời các đ/c BCH Đảng ủy, Toàn thể CB, CC và NLĐ 
- Mời báo cáo viên - Mời các chi bộ và toàn thể ĐV
 
- HT UBND thành phố


- HT Ban Tuyên giáo Thành ủy
- HT UBND thành phố
- HT Thành ủy

- HT UBMT thành phố
- HT Tam Ngọc, Tầng 2, KS Mường Thanh
- C. Thảo (VP) phát hành GM. p/hợp C. Hồng, A. Thức chuẩn bị n. dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải tiếp tục dự triển khai học tập Nghị quyết TW 5 (cả ngày).

- 14h00: A. Lịch, A. Ba dự nghe triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
 
- Mời các đ/c BCH Đảng ủy, Toàn thể CB, CC và NLĐ - Mời báo cáo viên - Mời các chi bộ và toàn thể ĐV - HT UBND thành phố

- PH số 2
 
- C. Thảo phát hành GM. p/hợp C. Hồng, A. Thức chuẩn bị n. dung
Thứ 7
24/9/22
Sáng
- Tổ chức đi thăm quan (từ thứ 7 đến chủ nhật)
- Trường NVT tổ chức Hội nghị CB, CC
- Theo DS đăng ký     - Huế
- HT phường

- A. Thạnh hỗ trợ
Chiều            
Chủ nhật
25/9/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây