Lịch tuần 36

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:36/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 05 tháng 9 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
05/9/22
Sáng
- 06h45: A. Minh, A. Cường dự Lễ khai giảng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
- 06h30: A. Khoa, A. Lịch dự Lễ khai giảng trường Mầm non Sơn Ca.
- 06h30: A. Hải, A. Hiền dự Lễ khai giảng trường tiểu học Võ Thị Sáu.
- 06h45: A. Lĩnh, A. Ngọc dự Lễ khai giảng trường THCS Nguyễn Du.
 
      - Trường TH NVT.
- Trường MN Sơn Ca.
- Trường TH Võ Thị Sáu.
- Trường THCS Nguyễn Du
 
Chiều - 14h00: A. Minh cùng với A. Hưng -BT, CT HĐND TP và A. Cường – BT, CT HĐND tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ Hòa Nam.
- 14h00: A. Lĩnh chủ trì họp giao ban Khối Mặt trận, Đoàn thể tháng 9 năm 2022.
- 15h30: A. Lĩnh chủ trì họp Ban KTXH thẩm tra các báo cáo của UBND trình kỳ họp đột xuất, HĐND phường
 


- Mời các thành viên Ban KTXH
    - NSH kp. Hòa Nam.

- PH UB


- PH UB

 


- C. Mai – Phó Ban KTXH phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 3
06/9/22
Sáng
- 08h00: A. Hải, A. Cường chủ trì, A. Minh dự họp kỳ họp HĐND phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua NQ chủ trương đầu tư trường THCS Nguyễn Du.
- 07h30 – 08h30: A. Ngọc dự họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày hội trung thu” năm 2022.
- 09h30: A. Ngọc chủ trì họp công tác chuẩn bị ra mắt mô hình Phòng cháy chữa cháy.
- Mời A. Khoa và các vị đại biểu HĐND phường, C. Chín


- Mời A. Lĩnh, A. Hiền, A. Ngọc Anh (CA)
 
- Mời BT, KPT, MT kp. Mỹ Tây
- HT phường


- PH số 2

- PH UB
- VP chuẩn bị tài liệu, nội dung- VP mời thành phần KP; Công an chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: Dự cùng với Thường trực Thành ủy đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công và công tác BT-GPMB các dự án.
- 14h00: A. Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến 03 cấp tổng kết công tác PCTT, TKCN năm 2021, 08 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến.
- KT lại GM

- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Hiền, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, A. Quốc, A. Nhân, A. Tịnh, C. Thảo (VP), A. Ba, C. Chín, A. Thành, A. Hưng, A. Thạnh, Trưởng các hội, đoàn thể.
    - Các dự án

- HT phường 


- A. Lân hỗ trợ thiết bị, VP kiểm tra lại tài liệu.

 
Thứ 4
07/9/22
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp xét duyệt thực lực tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023

- 08h00: A. Ngọc dự họp Ban ATGT đánh giá công tác 08 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến.
- 08h00: A. Lịch dự họp nghe tiến độ trồng cây xanh và giải phóng mặt bằng trồng cây trên địa bàn thành phố năm 2022.
- 08h30: A. Thạnh họp rút kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non 05 tuổi
- Mời A. Khoa và HĐ NVQS phường (có GM riêng)


- KT lại GM

- KT lại GM
- Mời BCH QS TP - Mời BTCB, KPT, KĐT - HT phường


 - PH số 2

- PH số 1

- HT P. GD&ĐT thành phố
 
- Ban CHQS phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Lịch, C. Chín dự họp nghe công tác quản lý cho thuê đất, cho thuê mặt bằng tại các xã, phường.
- 14h00: A. Minh chủ trì tiếp hộ ông Huỳnh Tấn Sơn, kp. Đoan Trai tranh chấp nguồn gốc ao nuôi Cá.- Mời A. Hải, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan và các ĐB (theo GM)

 


 - Mời BT, KPT, MT

 
- PH số 1

- PH UB

 


- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Thứ 5
08/9/22
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Khoa, A. Lịch, A. Ba cùng với A. Ảnh – CT UB TP tiếp hộ ông Huỳnh Đức Lý - Dự án đường nối KDC số 6-KPM Tân Thạnh và hộ ông Nguyễn Khanh - dự án đường bao Nguyễn Hoàng.
- 09h00: Dự họp xét tái định cư một số dự án của Trung Tâm PTQĐ thành phố.
- 08h00: A. Ngọc dự họp triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục thành phố.
- 07h45: A. Hiền dự buổi Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Ma túy, PCCC cho HSSV trường TC KTKT và ĐT HTX Miền trung – Tây Nguyên
- 07h00: Tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 – 12 tuổi tại trường Võ Thị Sáu (cả ngày)
- Mời Hội PN (hộ ông Lý), Đoàn TN (hộ ông Khanh) cùng dự

- KT lại GM

- KT lại GM

- Mời Đại diện UBMT và Đoàn TN dự

- Trạm Y tế phường
 
  - PH số 1- PH số 2

- PH tiếp CD

- Trường TC KTKT và ĐT HTX MT – TN
- Trường VTS
- C. Nguyệt phát hành GM. A Ba p/hợp với các phòng ban TP chuẩn bị n. dung
- Công an phường chuẩn bị nội dung

- VP làm CV Minh Thiện hỗ trợ BS
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2022.


- 13h30: Tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 – 12 tuổi tại trường Võ Thị Sáu (cả ngày)
- Mời các đ/c lãnh đạo và toàn thể CB, CC và NLĐ; các ngành: CA, QS, Ban BVDP, Y tế.
- Trạm Y tế phường
- Mời đại diện BGH các trường; lãnh đạo TP, phóng viên TP. - Mời 04 thành phần ở KP. - HT phường- Trường VTS
- VP phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 6
09/9/22
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp chi bộ Quân sự đánh giá NQ tháng 8. Triển khai nhiệm vụ tháng 9.
- 08h00: A. Khoa chủ trì giám sát công tác khiếu nại, tố cáo của UBND phường (theo KH giám sát của Ban Pháp chế)
- 08h00: A. Lĩnh, A. Ngọc, C. Hồng, C. Thảo (MT), A. Thức giám sát chi bộ Trường Đồng (theo KH của Đảng ủy)

- 07h00: Tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 – 12 tuổi tại trường Nguyễn Văn Trỗi (cả ngày)
- Mời các đ/c trong chi bộ Quân sự.
- Mời TT HĐND, A. Lịch, C. Lan, thành viên Ban PC; mời đ/d UBMT, đ/d Hội ND, Hội PN, Đoàn TN, Hội CCB, đ/d Ban KTXH.- Trạm Y tế phường
 - Mời cấp ủy chi bộ Trường Đồng
- PH UB

- HT phường

- NSH kp. Trường Đồng

- Trường NVT
 
- A. Quốc chuẩn bị nội dung.
- C. Lan tham mưu báo cáo; C. Thảo (VP) – Phó Ban PC chuẩn bị nội dung.


- C. Hồng, A Thức p/hợp liên hệ địa điểm và nội dung
Chiều - 13h30: A. Minh dự Hội nghị quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng do Tỉnh ủy tổ chức.
- 14h00: A. Ngọc chủ trì Tổng kết công tác hoạt động hè phường năm 2022.


- 16h30: A. Ngọc, C. Thủy dự Chương trình “Vui hội trung thu” năm 2022.
- 13h30: Tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 – 12 tuổi tại trường Nguyễn Văn Trỗi (cả ngày)

- Mời các đ/c lãnh đạo và thành viên BCĐ hoạt động hè (có GM riêng).


- Trạm Y tế phường

- Mời lãnh đạo TP, phóng viên

- Mời các thành phần khối phố
- HT Công an tỉnh
- HT phường- QT 24/3

- Trường NVT

- C. Giang, A. Thức tham mưu GM và chuẩn bị nội dung. A. Lân chuẩn bị nội dung KT.
Thứ 7
10/9/22
Sáng
- 07h30: A. Lĩnh, A. Ngọc dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027
- 07h00: A. Thạnh dự cùng nhóm trẻ tư thục tổ chức văn nghệ chào mừng năm học mới
      - HT TTVH tỉnh

- HT phường
 
Chiều            
Chủ nhật
11/9/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây