Lịch tuần 31

Lịch tuần 31 tháng 8/2022
    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:31/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 01 tháng 8 năm 2022
 

                        (CHÍNH THỨC)                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
01/8/22
Sáng
- 07h30 – 07h45: A. Minh dự Hội nghị tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng mới (chi bộ Viện quy hoạch Quảng Nam)


- 07h45: A. Minh chủ trì họp giao ban đầu tuần

- 07h00: A. Cường đi huấn luyện sỹ quan dự bị (từ ngày 01/8 – 15/8/2022)
- Mời các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy, C. Thảo (VP)
- KT lại GM
- Toàn thể CB, CC và NLĐ
    - HT phường- PH UB

- Trung đoàn 142/f315 (Tam Nghĩa, N. Thành)
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung


- A. Cảnh chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Ba cùng với Thường trực Thành ủy đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công và công tác BT-GPMB các dự án trên địa bàn.
- 14h00: A. Lịch chủ trì  nghe các phòng, ban TP tư vấn về xử lý xây dựng nhà ở của hộ ông Nguyễn Minh, kp. Mỹ Thạch Đông.
- KT lại GM


- Mời C. Nguyệt, A. Ba, A. Vũ, A. Cường (ĐT)- Mời các phòng, ban TP liên quan
  - Các dự án


- PH UB- C. Nguyệt phát hành GM, p/hợp với A. Ba, A. Vũ, A. Cường (ĐT) chuẩn bị nội dung
Thứ 3
02/8/22
Sáng
- 08h00: A. Khoa, A. Ngọc dự Hội nghị đối thoại trực tuyến với nông dân năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức- 09h30: A. Ngọc chủ trì họp triển khai KH tham gia Hội thi “tìm hiểu kiến thức về ANTT năm 2022” do TP tổ chức
- Mời TT HĐ, UBMT; các hội, đoàn thể; C. Mai, C. Hồng, A. Thành (TVND), A. Thạnh, A. Quảng
- Mời A. Hiền, A. Hưng, C. Giang
  - Mời BCH nông dân; 30 hội viên


- Mời các thí sinh
 
- HT phường
- PH UB
- Hội ND phát hành GM; A. Lân hỗ trợ kết nối trực tuyến


- Công an p/hợp với Tư pháp và Đoàn TN chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Hiền, A. Quốc dự Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập KVPT thành phố và Bí mật nhà nước năm 2022
- 14h00 – 15h30: A. Ngọc chủ trì nghe KH triển khai cung cầu lao động năm 2022

- 15h30 – 16h30: A. Ngọc chủ trì họp BCĐ hiến máu tình nguyện năm 2022- Mời A. Thành và các điều tra viên

- Mời các đ/c trong BCĐ (theo QĐ)
 


- Mời KPT


- Mời các KPT, các chi hội
- HT Thành ủy


- PH UB


- PH UB- A. Thành phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- C. Bưởi tham mưu GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 4
03/8/22
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp Ban chấp hành Đảng ủy (mở rộng) đánh giá Nghị quyết tháng 7; nghe Công an phường báo cáo Kế hoạch các hoạt động chào mừng 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.2022).
- 07h30: A. Ngọc, A. Thạnh dự tập huấn kỹ thuật ươm trồng, chăm sóc cây mai sanh (từ ngày 03/8 – 04/8)
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP), A. Ba, C. Chín     - PH UB- Tại HT UBND xã Tam Ngọc.
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe công tác bảo vệ bí mật nhà nước của phường.


- 15h00 – 16h30: A. Minh đi khảo sát mở cổng phụ trường THCS Nguyễn Du.
- 13h30: A. Ngọc, A. Thạnh tiếp tục dự tập huấn kỹ thuật ươm trồng, chăm sóc cây mai sanh (từ ngày 03/8 – 04/8)
- 14h00: A. Ngọc dự họp giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố
- 14h00 -15h30: A. Lịch chủ trì làm việc với hộ ông Nguyễn Mộng Đạt (lần 3) dự án Công viên đường Hồ Nghinh.

- 15h30 – 17h00: A. Lịch chủ trì họp triển khai lát gạch vỉa hè đường hồ nghinh
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Quốc, C. Thảo (VP), A. Lân, C. Thủy.
- Mời A. Ba

- Mời A. Lĩnh, A. Ba, C. Nguyệt

- Mời A. Lĩnh, A. Ba, C. Chín
- Mời A. Thực (tư vấn)
- Mời Ban QLCDA.

- Mời đơn vi công, giám sát.
- Mời HT nhà trường
- Mời KPT, MT và ông Đạt
- Mời BT, KPT, MT
- PH UB- Trường ND

- HT UBND xã Tam Ngọc
- PH số 1

- HT phường


- HT phường
- A. Cảnh, C. Thủy, C. Thảo (VP) thống kê Văn bản bí mật NN

- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba p/hợp với Ban QLCDA phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 5
04/8/22
Sáng
- 08h00: A. Minh dự, A. Lĩnh chủ trì Hội nghị góp ý cán bộ, công chức, người lao động và Cán bộ, chiến sĩ Công an phường năm 2022
- 08h00: A. Lịch dự họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch hồ Nguyễn Du.
- 07h30: A. Thạnh tiếp tục dự tập huấn kỹ thuật ươm trồng, chăm sóc cây mai sanh (từ ngày 03/8 – 04/8)
- Mời Khoa, A. Hải, A. Hiền, A. Ngọc và toàn thể CB, CC, NLĐ; Toàn thể LL Công an, LL QS, Ban BVDP dự

 
- Mời P. Nội vụ; Công an, Mặt trận và phóng viên TP

 
- BT, KPT, MT, TĐK, hộ dân 
- HT phường


- PH số 2

- HT UBND xã Tam Ngọc
- MT phát hành GM và chuẩn bị nội dung

 
Chiều - 14h00: A. Minh dhọp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XII
- 13h30: A. Ngọc, A. Thạnh tiếp tục dự tập huấn kỹ thuật ươm trồng, chăm sóc cây mai sanh (từ ngày 03/8 – 04/8)
- 15h00: A. Ngọc dự họp rút kinh nghiệm tổ chức giải chạy “Sacomank- vì sức khỏe cộng đồng
- 14h00 – 15h00: A. Lịch chủ trì làm việc với hộ ông Nguyễn Minh, kp. Mỹ Thạch Đông lập biên bản xử lý VPHC

- 15h00 – 16h30: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn của hộ ông Nguyễn Xuân Ba, kp. Mỹ Thạch Bắc
- 13h30: Phường tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 dưới 12 tuổi và người trên 18 tuổi (1 buổi chiều và sáng hôm sau)


- Mời C. Nguyệt, A. Ba, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời C. Lan, A. Ba và các ĐB (theo GM)
- CB, CC và NLĐ


- Mời các ngành TP liên quan- BV Minh Thiện
 


- Mời KPT, MT

- Mời BT, KP, MT

 
- Ph số 2

- HT UBND xã Tam Ngọc
- PH tiếp CD

- PH UB


- PH UB

- HT phường


- C. Nguyệt phát hành GM và p/hợp chuẩn bị nội dung
- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- Phân công theo KH
Thứ 6
05/8/22
Sáng
- 08h00: A. Minh, A. Ngọc dự Hội nghị đánh giá chỉ số CCHC và công bố chỉ số CCHC thành phố và các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường năm 2021
- 07h30: A. Minh, A. Lĩnh, C. Lan, C. Thảo (MT) dự lớp tập huấn tiếp công dân, giải quyết đơn thư (cả ngày)
- 09h00: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe Dự thảo nội dung báo cáo phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo KH của Thành ủy Tam Kỳ
- 08h00: A. Lịch chủ trì làm việc với hộ ông Trần Văn Cường (Ái Cường) thực hiện KL sau thanh tra.

- 08h00: C. Thảo (MT) dự Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” của UBMT Tổ quốc Việt Nam
- 07h00: Phường tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 dưới 12 tuổi và người trên 18 tuổi (1 buổi sáng)
- A. Cảnh, A. Lân
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Mai, A. Thức
- Mời A. Ba, C. Nguyệt, C. Chín- CB, CC và NLĐ

- BV Minh Thiện
 
- Mời BT, KPT, MT
- HT Ban tuyên giáo Thành ủy

- TT DN và hỗ trợ Hội ND tỉnh
- PH UB


- PLV A. Lịch


- HT A, UBMT tỉnh
- HT phường

- C. Thảo (VP) p/hợp C. Mai, A. Thức chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và p/hợp chuẩn bị nội dung.


- Phân công theo KH
Chiều - 14h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy
- 13h30: A. Minh, A. Lĩnh, C. Lan, C. Thảo (MT) tiếp tục dự lớp tập huấn tiếp công dân, giải quyết đơn thư (cả ngày)
- 14h00: A. Ngọc, A. Hiền chủ trì triển khai công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ về dữ liệu dân cư


- 14h00: A. Lịch làm việc vận động ông Huỳnh Đức Lý nhận tiền bồi thường
- Mời TT Đảng ủy, TT HĐ, đ/d UBMT và các ngành, hội đoàn thể, A. Thạnh, A. Lân
- Mời C. Nguyệt, A. Ba, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
 - Mời BT, KPT, MT, Tổ ĐK
- PH Thành ủy

- TT DN và hỗ trợ Hội ND tỉnh
- HT phường- PH UB
- VP p/hợp với Công an phát hành GM; Công an chuẩn bị nội dung.

- A. Ba phát hành GM và p/hợp chuẩn bị nội dung
Thứ 7
06/8/22
Sáng
           
Chiều            
Chủ nhật
07/8/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                        VĂN PHÒNG


                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây