Lịch tuần 28

Lịch tuần 28
    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:28/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 11 tháng 7 năm 2022
 

                        (CHÍNH THỨC)                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
11/7/22
Sáng
- 07h30 – 10h30: A. Minh, A. Khoa, A. Hải chủ trì Sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022


 
- Các đ/c BCH Đảng ủy, TT HĐ, UB, MT,  các ban, ngành, hội đoàn thể - Mời Các ban XD Đảng thành ủy - Cấp ủy chi bộ, tổ đảng, cá nhân KT - HT phường 
- C. Thảo p/hợp với C. Hồng, C. Mai chuẩn bị nội dung. A. Thạnh phụ trách âm thanh.
Chiều - 14h00: A. Ngọc dự Hội nghị Sơp kết 06 tháng đầu năm của Liên đoàn lao động thành phố.
- 15h00: Các đ/c lãnh đạo và CB, CC, NLĐ viếng hương đ/c Nguyễn Duy Yến.

 
      - HT Mặt trận thành phố
- Nhà riêng (p. Trường Xuân)


- C. Thảo (VP) chuẩn bị lẵng hoa.
Thứ 3
12/7/22
Sáng
- 07h00: A. Minh cùng với Khung tập thành phố dự Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ       - UBND tỉnh (HT số 1)  
Chiều - 13h30: A. Minh dự Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 (từ ngày 12/7 – 15/7)
- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với Điện lực Tam Kỳ về trường hợp bà Chung, ông Trí


- A. Ba, C. Nguyệt


- Mời Điện lực Tam Kỳ


- Mời BT, KPT
- Thành phố

- PH UB


- C. Nguyệt phát hành GM. A. Ba chuẩn bị nội dung
Thứ 4
13/7/22
Sáng
- 07h00: A. Minh tiếp tục dự Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 (từ ngày 12/7 – 15/7)
- 07h30: A. Ngọc chủ trì giao ban Tổ công nghệ cộng đồng phường

- 10h00: A. Ngọc đi kiểm tra công tác chuẩn bị Khai mạc giải bóng đá U 17.


- 08h00: A. Lịch chủ trì mời Tổ liên ngành TP bàn xử lý môi trường, giải quyết lốp xe đường Nguyễn Hoàng


- Mời A. Lân, A Ba, C. Nguyệt, A. Quốc, A. Vũ, A. Thức, C. Chín, A. Hưng, A. Thành, C. Thảo (VP), A. Nhân, C. Lan, C. Hồng, A. Cảnh, A. Hoàng
- A. Thạnh, C. Giang. A. Thức


- Mời A. Vũ, A. Cường (ĐT), C. Nguyệt

- Mời Tổ liên ngành TP


- Mời KPT và thành viên Tổ CNCĐ
- Thành phố

- HT phường


- Sân bóng trường NVT


- PH UB


- A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- A. Thạnh thông báo thời gian cho Trường NVT biết; p/hợp với C. Giang chuẩn bị nội dung
- A. Vũ phát hành GM và p/hợp A. Cường (ĐT), C. Nguyệt chuẩn bị  nội dung
Chiều - 13h30: A. Minh tiếp tục dự Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 (từ ngày 12/7 – 15/7)
- 14h00 – 15h00: A. Ngọc chủ trì làm việc với Đại đội thông tin và sau lưng UBND tỉnh về ý kiến phản ánh của cử tri Mỹ Thạch Tây liên quan đến lĩnh vực môi trường.

- 15h00 – 16h30: A. Lịch chủ trì giải quyết các hộ kinh doanh đúc chậu tại đường Trần Phú – Hà Huy Tập, kp. Mỹ Thạch Tây


- Mời C. Nguyệt, C. Lan


- Mời A. Vũ, A. Cường (ĐT).
 


- Mời đại đội thông tin


- Mời Đội QTĐT TP


- Mời KPT, MT, hộ dân, TĐK
- Mời KPT, hộ dân, TĐK
- Thành phố

- PH UB- PH UB


- C. Nguyệt phát hành GM và p/hợp với C. Lan chuẩn bị nội dung

- A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 5
14/7/22
Sáng
- 07h00: A. Minh tiếp tục dự Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 (từ ngày 12/7 – 15/7)
- 08h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn cho công dân kp. Mỹ Thạch Bắc

- 09h00: A. Khoa, A. Ngọc dự giỗ tổ tiền hiền đình làng Mỹ Thạch (kp. Mỹ Thạch Đông)


- C. Lan và địa biểu (theo GM)

- Mời Đ/d UBMT, Hội NCT, A. Thạnh
 

- Mời BT, KPT và hộ dân

 
- Thành phố

- PH UB


- Đình làng Mỹ Thạch


- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- VP chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lãnh đạo dự
Chiều - 13h30: A. Minh tiếp tục dự Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 (từ ngày 12/7 – 15/7)
- 15h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải tiếp công dân định kỳ

- 14h00: A. Khoa chủ trì họp bàn công tác phát triển Đảng năm 2022.

- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với TT TPQĐ về tháo gỡ vật kiến trúc (lán trại) của hộ ông Lê Thành Nam, khu phố mới Tân Thạnh.


- C. Lan và các thành phần (Theo GM)
- Mời C. Thảo (VP), C. Hồng

- A. Ba, Tổ TTĐT phường- Mời TT TPQĐ, Đội QTĐT
- Mời BT các chi bộ

- Mời KPT và hộ ông Nam
- Thành phố

- PH Quân sự

- PH UB


- PLV A. Lịch
- C. Thảo (VP) phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Tối - 19h00: A. Ngọc chủ trì họp nhân dân tuyến đường Trần Quý Cáp, kp. Hòa Nam về triển khai KH xây dựng tuyến phố không dùng tiền mặt. - A. Lân, A. Thạnh     - NSH kp. Hòa Nam - A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 6
15/7/22
Sáng
- 07h00: A. Minh tiếp tục dự Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 (từ ngày 12/7 – 15/7)
- 06h30 – 07h00: A. Ngọc dự Khai mạc giải bóng đá U 17 (có lịch bóng đá riêng)
- 08h00: A. Lịch chủ trì làm việc với Ban QLCDA TP vận động 13 hộ dân đường nối Bắc TTTM nhận tiền Bồi thường
 


- TT Đảng ủy, TT HĐ, MT, các ngành, hội đoàn thể, Công an, Quân sự, Ban BVDP, Y tế, A. Thạnh, C. Giang (theo GM)
- Mời đ/d TT HĐ, Mặt trận, các hội, đoàn thể


- Mời các ngành liên quan TP, đài truyền hình TP, trọng tài, lãnh đạo trường NVT. Nhà tài trợ
- Mời Ban QLDA


- Mời BT, KP, MT, chi đoàn- Mời BT, KPT, MT và 13 hộ dân
- Thành phố

- Sân bóng trường NVT
- HT phường
 


- C. Thạnh phát hành GM, lịch thi đấu, A. Thạnh p/hợp với C. Giang chuẩn bị nội dung, Âm thanh. QS, CA, Ban BVDP, Y tế cử lực lượng tham gia. A. Lân tham mưu các QĐ khen thưởng, cờ thưởng, VP làm tổ chức.
- A. Ba phát hành GM và p/hợp với Ban QLCDA chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Ngọc chủ trì Hội nghị triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập.


- 15h30 – 16h30: A. Ngọc chủ trì họp triển khai Đề án phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2021 – 2025.


- 14h00: A. Lịch chủ trì họp bàn giải quyết cấp Bìa đỏ, hợp thức hóa đất ở đối với hộ ông Trần Văn Cường (Ái Cường)


 
- TT Đảng ủy, TT HĐ, MT, các ngành, hội đoàn thể, Hội Khuyến học (theo GM)
- TT Đảng ủy, TT HĐ, MT, các ngành, hội đoàn thể, Công an  (theo GM)
- A. Ba, C. Nguyệt
- Mời Hội KH TP, đài truyền thanh TP

- Mời Các ngành TP liên quan
- Mời BT, KP, MT, các trường

- Mời BT, KP, MT,
- HT phường- HT phường- PH UB
- Hội KH tham mưu GM, chuẩn bị nội dung. VP làm tổ chức. A. Thạnh hỗ trợ ÂT.
- Công an phường tham mưu nội dung.


- C. Nguyệt phát hành GM. A. Ba p/hợp với các phòng ban TP chuẩn bị nội dung
Thứ 7
16/7/22
Sáng
           
Chiều            
Chủ nhật
17/7/22
Sáng
- 09h00: A. Ngọc dự tổ chức Bế mạc và trao giải – giải bóng đá U 17 phường năm 2022
 
- TT Đảng ủy, TT HĐ, MT, các ngành, hội đoàn thể, Công an, Quân sự, Ban BVDP, Y tế, A. Thạnh, C. Giang (theo GM) - Mời các ngành liên quan TP, đài truyền hình TP, trọng tài, lãnh đạo trường NVT. Nhà tài trợ. - Mời BT, KP, MT, chi đoàn - Sân bóng trường NVT - C. Thạnh phát hành GM, A. Thạnh p/hợp với C. Giang chuẩn bị nội dung, Âm thanh. A. Lân tham mưu các QĐ khen thưởng, cờ thưởng. VP làm tổ chức.
 
Chiều            
                                                                                                                                                                        VĂN PHÒNG 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây