Lịch tuần 11/2023

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:11/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 13 tháng 3 năm 2023
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
13/3/23
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì giao ban đầu tuần.

- 09h00: A. Minh dự giao ban Ngân hàng chính sách

- 07h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi tại kp. Mỹ Thạch Đông
 
- Mời Toàn thể CB, CC và NLĐ
- Trưởng các hội, đoàn thể, A. Thành
- Trạm Y tế

 


 
- PH UB

- HT phường

- NSH kp. Mỹ Thạch Đông
- VP chuẩn bị nội dung

 
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Ngọc dự cùng A. Ảnh – CT UB TP họp về chuyển đổi vị trí công tác công chức xã, phường.
- 14h00: A. Lịch chủ trì vận động hộ ông Huỳnh Lý Bang tháo gỡ phần vi phạm.

- 13h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi tại kp. Mỹ Thạch Tây


-  Mời TT HĐ, UBMT, các ban, ngành, hội, đoàn thể, Tổ TTĐT.
- Trạm Y tế 
- Mời KPT - PH số 1

- PH UB


- NSH kp. Mỹ Thạch Tây
 

 
Tối - 18h30: A. Ngọc chủ trì ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
 
- Mời A. Thành, A. Vũ, 01 CA, 04 DP, 02 DQ, Hội CCB, ND     - Các tuyến đường  
Thứ 3
14/3/23
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Khoa dự, A. Ngọc chủ trì Hội nghị Tập huấn triển khai hướng dẫn, đánh giá công nhận các danh hiệu học tập giai đoạn 2021 – 2025.


- 09h30 – 10h30: A. Ngọc chủ trì họp triển khai KH hiến máu tình nguyện năm 2023.- 08h00: A. Lịch, Đại diện l/đ Công an dự họp trực tuyến với UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
- 07h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi tại kp. Trường Đồng
 
- Mời ĐB TT HĐ, MT, Các ban, ngành, hội, đoàn thể, Hội KH.


- Mời A. Lâm, A. Quốc, C. Chín, A. Thạnh, đ/d UBMT, Trưởng các hội, đoàn thể, C. Bưởi.
- Trạm Y tế
- Hội KH TP và phóng viên TP, Hội KH các xã, phường bạn; các trường học - BT, KPT, MT, TĐK, các chi hội KH

- Mời TKP và các chi hội
- HT phường
- HT phường
- PH số 2- kp. Trường Đồng
- Hội KH phát hành GM, chuẩn bị nội dung. VP hỗ trợ


- C. Bưởi phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe báo cáo đánh giá các mô hình tự quản.
- 14h00: A. Ngọc dự họp Ban Tổ chức Lễ Hội “Tam Kỳ - Mùa Hoa Sưa 2023.
- 14h00: A. Thành dự họp hoàn thiện Phương án thí điểm chi trả tiền trợ cấp ưu đãi NCC và BTXH qua thẻ ATM.
- 13h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi tại kp. Đoan Trai
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Lịch, C. Thảo (VP), A. Quốc, C. Hồng (DV), Trưởng các hội, đoàn thể
- KT lại GM- Trạm Y tế
    - PH UB

- PH số 2

- P. LĐTB thành phố.
- KP. Đoan Trai
- C. Hồng (DV) chuẩn bị báo cáo tổng hợp báo cáo của các hội, đoàn thể, Công an, QS.

 
Tối - 18h30: A. Trao – Tổ trưởng ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
 
- Mời A. Ba, A. Thức, A. Cường, 01 CA, 04 DP, 02 DQ, Đoàn TN, ND     - Các tuyến đường  
Thứ 4
15/3/23
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp xét nguồn gốc đất dự án khu đô thị Tây Bắc.

- 08h00: A. Lịch dự cùng với Sở TNMT và lãnh đạo TP khảo sát địa điểm thực hiện Dự án đường gom 02 bên tuyến Quốc lộ 1A.
- 07h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi tại kp. Hòa Nam.
- 06h30: Quân sự phường tham gia huấn luyện cho lực lượng Dân quân năm nhất do Thành đội tổ chức (từ 15 – 22/3)
- 07h00: Hội CCB tham gia giải Cờ làng do Hội CCB thành phố Tổ chức (từ ngày 15 – 16/3/2023)

- Mời Thành viên Hội đồng tư vấn xét nguồn gốc đất

- Trạm Y tế
  - Mời KP- 30 chiến sĩ
- PH UB


- Thực địa (núp giao đường ĐT 615 mới).
- Kp. Hòa Nam


- Núi Đá Đen

- Rừng cây Bác Hồ (P. An Phú)
- A. Ba phát hành GM, chuẩn bị nội dung.- QS chuẩn bị đầy đủ quân số, nội dung
Chiều - 14h00 – 15h00: A. Minh chủ trì làm việc với các phòng, ban thành phố về mở rộng sân bóng đá trường Nguyễn Du.- 15h00 – 16h30: A. Minh và các đồng chí trong BTV Đảng ủy làm việc với Thầy Thắng về viết lịch sữ Đảng bộ phường giai đoạn 1975 – nay.
- 15h30: A. Lịch dự nghiệm thu kỷ thuật đường Trần Nhật Duật, kp. Mỹ Thạch Bắc và đường Vũ Thành Nam, kp. Mỹ Thạch Tây.
- 14h00 – 15h00: A. Ba dự với A. Nam tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 trường hợp ông Bùi Xuân Đạt, Trần Văn Thuận, Trần Văn Tiến Sỹ, dự án Tây Bắc.
- 13h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi tại kp. Mỹ Thạch Bắc.
- 07h00: C. Thủy tham dự Tập huấn dự án phòng chống lao động trẻ em (Dự án ACE) tổ chức tại tỉnh Điện Biên (từ ngày 15 – 17/3/2023)
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Thạnh, A. Ba, C. Nguyệt, C. Thảo (VP).
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Hồng.
- Mời trưởng ban GSCĐ, A. Ba, C. Chín
- Trạm Y tế

 
- Mời đại diện P. QLĐT, P. TNMT, Ban QLCDA TP

- Mời P. QLĐT, Đơn vị Tư vấn, giám sát, thiết kế

 
- Mời Thầy Lực- ND.


- Mời KPT


 
- PH UB
- PH UB


PLV A. Lịch và thực địa.

- PH tiếp CD thành phố

- Trạm Y tế

- TP. Điện Biên.
- C. Nguyệt phát hành GM, A. Ba p/hợp chuẩn bị n. dung


- C. Hồng chuẩn bị nội dung

- Giao Chị Chín phát hành GM; p/hợp A. Ba chuẩn bị nội dung
Tối - 18h30: A. Nhân – Tổ trưởng ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
 
- Mời C. Thảo (VP), C. Thủy, A. Vũ, 01 CA, 04 DP, 02 DQ, Đoàn TN, ND, PN     - Các tuyến đường  
Thứ 5
16/3/23
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe báo cáo công tác quản lý Bí mật nhà nước trong thời gian qua.


- 09h30 – 11h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe KH ra quân xử lý lối thoát hiểm.


- 08h00: A. Ngọc dự họp nghe Kế hoạch phát triển du lịch năm 2023.
- 08h00: A. Ba cùng với P. QLĐT TP khảo sát các tuyến đường, lên KH sửa chữa, nạo vét những điểm ngập úng.
- 07h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trường Nguyễn Du (cả ngày)
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), A. Quốc

- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, C. Thảo (VP). Trưởng các hội, đoàn thể
- KT lại GM- Trạm Y tế
    - PH UB- PH UB- PH số 1

- Các tuyến đường
- Trường Nguyễn Du
- C. Thảo (VP), Công an phường và Quân sự chuẩn bị báo cáo riêng từng ngành.
- A. Vũ p/hợp với A. Cường chuẩn bị n. dung
 
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh, A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy khảo sát các mô hình tự quản.
- 15h30 – 16h30: A. Minh tiếp công dân định kỳ.


- 14h00: A. Ngọc làm việc với A. Minh - BHXH tỉnh về việc rà soát người chưa tham gia BHXH trên địa bàn.
- 14h00: C. Nguyệt dự cùng với Toàn án thành phố Thẩm định tài sản (Thửa đất số 21, Tờ bản đồ số 11).
- 14h00: Đoàn TN ra quân cài đặt app Strava “Những bước chân vì cộng đồng”, ra mắt công trình Thanh niên “Quét mã QR giới thiệu di tích Văn Thánh Khổng Miếu và Đình làng Mỹ Thạch”.
- Mời C. Hồng (DV)


- C. Lan và các thành phần liên quan (theo GM)
- Mời C. Thức.

 


- Mời A. Minh – BHXH tỉnh


- Mời 07 KPT
 
- PH UB


- PH UB


- HT phường

- Số 141, đường PBC.
- Văn Thánh Khổng Miếu và Đình làng Mỹ Thạch
- C. Hồng chuẩn bị nội dung.

- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- VP phát hành GM và chuẩn bị nội dung

 
Thứ 6
17/3/23
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe hoạt động của Ban BVDP phường.

- 09h30 – 10h30: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe dự thảo nội dung phục vụ Đoàn giám sát của Thành ủy giám sát về NQ 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...”
- 08h00: A. Lịch dự cùng với A. Nam – PCT UB TP nghe tiến độ giải quyết vướng mắc KDC kiểu mẫu Tây Bắc và điều chỉnh quy hoạch.
 - 07h30: A. Ba dự cùng Ảnh chủ trì, mời A. Hậu dự họp nghe báo cáo công tác xã hội hóa đầu tư trên địa bàn TP.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), A. Trao.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Hồng

- KT lại GM


- KT lại GM
    - PH UB


- PH UB- PH số 2


- PH số 1
 
- A. Trao chuẩn bị báo cáo.

- C. Hồng chuẩn bị nội dung.
 
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Ngọc làm việc với Công an phường và 05 hộ gia đình thống nhất chủ trương thành lập Tổ liên gia PCCC.
- 14h00: A. Ngọc, đ/d BTT UBMT phường dự Hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH” năm 2023.
- 14h00: A. Lịch dự họp nghe báo cáo dự án kè và công viên ven sông Tam Kỳ
- Mời A. Hiền, A. Lâm, A. Châu.

- A. Thạnh

- KT lại GM
  - Mời BT, KPT, MT và 05 hộ dân

- Mời 07 KPT
- PH UB


- HT UBMT thành phố
- PH số 1
- CA tham mưu GM và chuẩn bị nội dung


 
Tối - 18h30: A. Quốc – Tổ trưởng ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
 
- Mời A. Hưng, A. Cường, 01 CA, 04 DP, 02 DQ, ND     - Các tuyến đường  
Thứ 7
18/3/23
Sáng
- 07h00: Ra quân thu thuế và các loại quỹ ở các nhà sinh hoạt khối phố


- 07h00: Tham gia hiến máu tình nguyện (đợt 1) năm 2023
- C. Chín, A. Hoàng, C. Thảo (MT), C. Thủy, C. Nguyệt, A. Thành, A. Cảnh
- Hội CTĐ và các tình nguyện viên
    - 07 KP- Trường CĐ Y tế
- Hội CTĐ chuẩn bị các điều kiện
Chiều - 14h00: Ra quân thu thuế và các loại quỹ ở các nhà sinh hoạt khối phố - C. Chín, A. Hoàng, C. Thảo (MT), C. Thủy, C. Nguyệt, A. Thành, A. Cảnh     - 07 KP  
Tối - 18h30: A. Lịch chủ trì ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
 
- Mời A. Thành, A. Cường, 01 CA, 04 DP, 02 DQ, TN, ND, PN     - Các tuyến đường  
Chủ nhật
19/3/23
Sáng
- 07h00: Ra quân thu thuế và các loại quỹ ở các nhà sinh hoạt khối phố.

- 07h30: Đoàn TN ra quân ngày chủ nhật xanh, Ra quân xử lý dọn vệ sinh lối thoát hiểm tại KP Trường Đồng
- C. Chín, A. Hoàng, C. Thảo (MT), C. Thủy, C. Nguyệt, A. Thành, A. Cảnh     - 07 KP


- KP Trường Đồng 
Chiều - 14h00: Ra quân thu thuế và các loại quỹ ở các nhà sinh hoạt khối phố - C. Chín, A. Hoàng, C. Thảo (MT), C. Thủy, C. Nguyệt, A. Thành, A. Cảnh     - 07 KP  
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây