Bản tin pháp luật tuần 5/2021

Thứ tư - 03/02/2021 02:06 788 0
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 05/2021
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 05/2021
Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 25/01/2021 đến - 31/01/2021

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

1. Phải thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng trước khi xây nhà trên 07 tầng
Ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Theo đó, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình.
Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ các trường hợp trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.
Đáng chú ý, đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 07 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch sân bay tối đa là 03 tháng
Ngày 25/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay,   có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.
Theo đó, thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay tối đa là 03 tháng, không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch cảng hàng không sân bay.
Nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay bao gồm các nội dung: Căn cứ, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch, phạm vi và thời kỳ quy hoạch; Yêu cầu về phương pháp, nội dung lập quy hoạch (xác định tính chất, vai trò cảng hàng không, sân bay; dự báo sơ bộ tính chất, quy mô…); Xác định các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác phù hợp với mục tiêu phát triển của cảng, sân bay; Dự toán chi phí, nguồn vốn lập quy hoạch; Thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch lập quy hoạch…
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định cơ quan, tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch. Thời gian thẩm định tối đa là 45 ngày, tính từ ngày đơn vị thẩm định nhận đủ hồ sơ trình thẩm định.
3. Năm 2021, giữ nguyên mức chuẩn nghèo tại nông thôn, thành phố
Ngày 27/
 dân số đảm nhiệm, tự nguyện tham gia làm cộng tác viên dân số;…
Mỗi cộng tác viên dân số được trang bị các dụng cụ làm việc, bao gồm: Túi truyền thông, loa cầm tay, đèn pin, áo mưa và dụng cụ khác phù hợp với điều kiện và khả năng tài chính của địa phương. Mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác 01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025,   có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021.
Theo quy định từ ngày 01/01/2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2016. Theo đó, hộ nghèo ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống. Đối với khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống.
Giai đoạn 2022-2025, mức chuẩn hộ nghèo được nâng lên. Đối với khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Đối với khu vực thành thị là 02 triệu đồng trở xuống và tiêu chí thiếu hụt như trường hợp ở khu vực nông thôn.
Đối với mức chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 ở nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; thành thị là 02 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
4. Có thể chọn người hoàn thành chương trình tiểu học làm cộng tác viên dân số
Ngày 25/01/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số,  có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.
 Cụ thể, cộng tác viên dân số là những người tình nguyện làm công tác dân số ở thôn. Cộng tác viên dân số phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
Thứ nhất, có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Ở những thôn khó khăn hoặc có đồng bào dân tộc ít người không chọn được người có đủ trình độ học vấn như trên thì chọn người hoàn thành chương trình tiểu học; được đào tạo, tập huấn về dân số theo nội dung chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.
Thứ hai, ưu tiên những người đang làm công tác y tế thôn tham gia kiêm nhiệm cộng tác viên dân số; Đang sinh sống, làm việc ổn định tại thôn, nơi cộng tác viên viên dân số do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định.
5. Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ BHYT được đề xuất khen thưởng
Ngày 25/01/2021, Bộ Y Tế ban hành Thông tư 01/2021/TT-BYT về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số,   có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2021.
Cụ thể, nội dung khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh cao như sau: Thôn đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật; Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 02 con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai) được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật;…
Bên cạnh đó, xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật; xã đạt 100% người có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật;…
6. Mục tiêu 2030, có 500 DN sản xuất sản phẩm công nghệ cao
Ngày 27/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 130/QĐ-TTg về Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, đạt trình độ tiên tiến khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất.
Giá trị gia tăng sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến chế tạo, tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao.
Đặc biệt, mục tiêu đặt ra sẽ xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; xây dựng và phát triển khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác, liên kết sản phẩm.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
7. Vi phạm quy định về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực 10/3/2021. Theo đó, các vi phạm về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

 

Tác giả bài viết: Phan Văn Ngọc

Nguồn tin: Tư pháp tam kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức phường Tân Thạnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay6,600
  • Tháng hiện tại8,640
  • Tổng lượt truy cập3,663,407
tt2
banner
Văn bản mới

Số:01/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

lượt xem: 39 | lượt tải:21

Số 60/TB-HĐND

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND NĂM 2024

lượt xem: 58 | lượt tải:13

Số 415/QĐ-UBND

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH

lượt xem: 60 | lượt tải:18

Số 136/NQ-HĐND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH NĂM 2024

lượt xem: 65 | lượt tải:15

Số 65/NQ-HĐND

CÔNG KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND PHƯỜNG KHÓA XIII

lượt xem: 51 | lượt tải:10
xulyhs2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây