THÔNG TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10

Thứ hai - 30/03/2020 21:31 447 0
Nhằm mục đích tuyên truyền và thông tin đến nhân dân về thông tin pháp luật UBND phường biên tập và soạn thảo gửi đến nhân dân những văn bản pháp luật của Nhà nước.
THÔNG TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG:
* Hiến pháp năm 2013:
Có một chương rất mới của Hiến pháp năm 2013 là Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước, những cơ quan này đã có nhưng bây giờ đưa lên tầm nhất định. Hội đồng bầu cử quốc gia là hiến định hội đồng bầu cử Trung ương hiện nay, đã có trong Luật Tổ chức Quốc hội, nhưng chức năng cụ thể và tổ chức do luật định. Tuy là hiến định, nhưng Hội đồng bầu cử quốc gia được nâng lên một tầm mới để bảo đảm dân chủ trong bầu cử theo nghị quyết của Đảng. Hội đồng bầu cử quốc gia không chỉ là tổ chức bầu cử Quốc hội, mà còn hướng dẫn tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Kiểm toán Nhà nước quy định nguyên tắc, vị trí, vai trò của kiểm toán. Những vấn đề cụ thể do luật kiểm toán quy định.
* Người giúp việc được hưởng lương làm ngoài giờ đến 300% lương
Từ ngày 5-10, người giúp việc làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ngày thường được trả lương ít nhất bằng 150% tiền lương tính theo giờ làm việc.
Đối với người giúp việc làm vào ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức lương được trả ít nhất bằng 200% và 300% tiền lương tính theo ngày làm việc, chưa kể tiền lương của ngày lễ, tết. Ngoài ra, người giúp việc làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ban đêm còn được hưởng thêm 20% tiền lương tính theo giờ của ngày làm việc bình thường hoặc tiền lương của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình quy định như trên.
Ngoài ra, người sử dụng lao động còn có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người giúp việc đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền lương. Người sử dụng lao động phải bố trí để người giúp việc được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Chi phí khám sức khỏe định kỳ do người sử dụng lao động chi trả.
Nghiêm cấm ngược đãi, phạt tiền, cắt lương, giữ bản chính giấy tờ tùy thân hay tự ý lục soát, sử dụng đồ cá nhân... của người giúp việc.
* Nhận lại hồ sơ xin việc, phải yêu cầu bằng văn bản
Từ ngày 20-10, thủ tục, trình tự tuyển dụng lao động của DN phải được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây: Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Người lao động có nhu cầu trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động. Đây là nội dung của Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.
* Chính thức không chấm điểm thường xuyên với  bậc  tiểu học
Từ 15-10, giáo viên sẽ đánh giá học sinh tiểu học theo các phương pháp quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Song song với đó là tư vấn, hướng dẫn, động viên và nhận xét (định tính hoặc định lượng) về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học. Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học quy định như trên.
Tiêu chuẩn xét khen thưởng quá trình cống hiến
Từ ngay 15-10, cán bộ tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 trở về trước hoặc người được kết nạp Đảng trước ngày 19/08/1945; cán bộ tiền khởi nghĩa tham gia cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 19/08/1945 và được cơ quan có thẩm quyền công nhận; cán bộ hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ từ ngày 19/08/1945 đến ngày 30/04/1975 và cán bộ hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ... khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến tuổi nghỉ chế độ hoặc đã nghỉ chế độ mà chưa được khen thưởng (kể cả trường hợp đã hi sinh, từ trần) sẽ được xem xét khen thưởng quá trình cống hiến.
Thông tư cũng hướng dẫn về xét khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Thông tư khẳng định, danh hiệu được xét tặng hàng năm cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số các cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, trong đó có 6 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều Thi đua, khen thưởng năm 2013 hướng dẫn.
* Hỗ trợ đến 16 triệu đồng/hộ xây dựng nhà phòng tránh thiên tai:
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lụt, bão khu vực miền trung. Điều kiện là các hộ thuộc diện hỗ trợ phải đang cư trú tại các vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn ở 14 địa phương là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 12 đến 16 triệu đồng/hộ tùy theo vùng hành chính có khó khăn theo quy định. Ngoài ra các hộ nghèo cũng được vay vốn tối đa đến 15 triệu đồng/hộ với lãi suất vay là 3%/năm, thời hạn cho vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là năm năm.
Với mục tiêu giúp hộ nghèo có chổ ở an toàn, ổn định và góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện đến từng hộ gia đình và đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.

* Ngày 11/9/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2014/TT-BTC quy định phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, thay thế Thông tư 197/2012/TT-BTC.

Thông tư quy định thêm một số đối tượng không phải chịu phí như:
- Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên;
- Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ và xe ô tô dùng để sát hạch thuộc các tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe.
Đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc sẽ không thu phí mà cộng 100% % phí áp dụng đối với phương tiện này vào mức phí của xe đầu kéo.
Bên cạnh đó, các DN kinh doanh vận tải có tổng số phí phải nộp hàng tháng từ 30 triệu đồng trở lên sẽ được kê khai nộp phí theo tháng.
Chi tiết mức thu đối với các loại phương tiện được quy định tại phụ lục 01 của Thông tư.
Thông tư này có hiệu lực từ 01/11/2014.
* Báo tin vi phạm hành chính được thưởng đến 10% giá trị tang vật:
Theo quy định của Thông tư 105/2014/TT-BTC thì định mức chi phí mua tin báo vi phạm hành chính được tính theo giá trị tang vật thu được nộp ngân sách và mức xử phạt hành vi.
Trước đây, theo quy định của Thông tư 153/2013/TT-BTC thì chi phí mua tin này chỉ được tính theo mức xử phạt.
Như vậy, theo quy định mới này,số tiền cơ quan xử lý vi phạm có thể trả cho người báo tin sẽ lên đến 10% tổng số tiền xử phạt và giá trị tang vật phương tiện vị phạm bị tịch thu xung công quỹ.
Tuy nhiên, mức chi trả tối đa cho mỗi tin báo vẫn không thay đổi và giới hạn ở mức 5 triệu đồng.
Đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mức chi trả tối đa là 50 triệu.
Trong trường hợp không ra quyết định xử phạt, không bán được tang vật thì vẫn thực hiện chi trả tiền mua tin theo mức trên.
Thông tư này có hiệu lực từ 01/10/2014.
* Các mạng xã hội phải đăng ký cấp phép
Ngày 03/10, Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội chính thức có hiệu lực. Theo đó, quy định như sau:

- Các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội hay các trang thông tin điện tử nội bộ, ứng dụng chuyên ngành khi cung cấp thông tin tổng hợp đều phải đề nghị cấp phép.
- Các điều kiện cụ thể về nhân sự quản lý nội dung thông tin, bộ phận kỹ thuật; tài chính, kỹ thuật, quản lý thông tin và tên miền.
Kèm theo đó là hướng dẫn trình tự thủ tục đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các biểu mẫu thực hiện.
Các mạng xã hội đã được cấp giấy xác nhận theo Thông tư 14/2010/TT-BTTTT, nếu tiếp tục hoạt động phải đề nghị cấp giấy phép mới trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày 03/10/2014.
* Danh mục 45 nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:
Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục 45 nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
Danh mục này để áp dụng cho các đối tượng được giảm học phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2014.
            II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG:
            1. Quy định mức chi cho tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép
          Theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi cho tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì:
          - Đối với cháy rừng quy mô nhỏ, thời gian huy động dưới 4h trở xuống thì được bồi dưỡng 125.000đ/người
          - Đối với cháy rừng quy mô lớn, thời gian huy động trên 4h thì được bồi dưỡng 250.000đ/người
          Ngoài ra còn được chi tiền ăn 50.000đ/người/ngày
2. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn, thì:
- Đối với trường hợp cấp mới giấy phép lao động: mức thu lệ phí là 600.000 đồng trên một giấy phép.
          - Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động: mức thu lệ phí là 450.000 đồng trên một giấy phép.
          3. Về phát triển sự nghiệp văn hóa- thông tin – thể dục – thể thao thành phố Tam Kỳ
          Theo Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND ngày 25/9/2014 của HĐND thành phố Tam Kỳ về phát triển sự nghiệp Văn hóa-Thông tin, Thể dục – Thể thao thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2015-2020, thì :
- Đến năm 2020, thành phố Tam Kỳ là một trong những địa phương có hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn và chất lượng của tỉnh Quảng Nam.
- 100% xã, phường có trung tâm văn hóa, thể thao
- 80% số di tích trên địa bàn được trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp
          - Trên 35% dân số và 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố luyện tập thể thao
          - 100% cơ quan, đơn vị, xã, phường thiết lập trang tin điện tử để phục vụ công tác tuyên truyền.
          - Năm 2020 các điểm công cộng ở phường nội thành sẽ được phủ sóng wifi
4. Về nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân
          Theo Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND ngày 25/9/2014 của HĐND thành phố Tam Kỳ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2015-2020, thì:
          Mọi người dân sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.
          Giảm sinh trung bình hằng năm từ 0,2 -0,3%, ổn định tốc độ tăng dân số tự nhiên ở mức khoảng 0,65% vào năm 2015 và 0,6 % vào năm 2020.      Tuổi thọ trung bình là 75,8 vào năm 2020.
5. Công bố khu vực cấp phép tạm
Theo Quyết định 7702/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thành phố Tam Kỳ công bố khu vực cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ, công trình, thì: Phòng TNMT có trách nhiệm theo dõi, đề xuất hủy các quyết định thu hồi đất không còn hiệu lực.
UBND xã, phường tổ chức công bố, công khai khu vực cấp phép xây dựng tạm tại trụ sở làm việc, nhà sinh hoạt văn hóa
          

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Lai
Nguồn tin: Tư pháp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức phường Tân Thạnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay4,114
  • Tháng hiện tại133,946
  • Tổng lượt truy cập4,198,844
tt2
banner
Văn bản mới

số:10/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính về xác nhận quy hoạch và xác nhận tình trạng nhà, đất cho công dân trên địa bàn phường Tân Thạnh

lượt xem: 103 | lượt tải:236

Số:01/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

lượt xem: 115 | lượt tải:60

Số 60/TB-HĐND

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND NĂM 2024

lượt xem: 141 | lượt tải:37

Số 415/QĐ-UBND

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH

lượt xem: 157 | lượt tải:87

Số 136/NQ-HĐND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH NĂM 2024

lượt xem: 153 | lượt tải:36
xulyhs2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây