BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2020

Chủ nhật - 01/11/2020 21:06 419 0
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2020
Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 26/10 đến – 01/11/2020
Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
1. Quy định mới về xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập
Ngày 30/102/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có hiệu lực 20/12/2020.
Theo đó, quy định về xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập như sau:
+ Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.
+ Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm
2. Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam được chuyển nợ thành vốn góp
Ngày 27/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
Theo đó, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam được mua các khoản nợ trong nước và nước ngoài, tài sản của các tổ chức, cá nhân thông qua một trong ba hình thức sau: mua theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thỏa thuận trực tiếp với chủ nợ, chủ tài sản; tham gia đấu thầu, đấu giá mua nợ và tài sản.
Ngoài ra, các khoản nợ được Công ty Mua bán nợ Việt Nam xử lý, tiếp nhận bằng các hình thức: Thu hồi nợ trực tiếp, từ bên nợ và các bên có liên quan bằng tiền, tài sản, các công cụ nợ; Nhận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ bên nợ sang bên thứ ba; Chuyển nợ thành vốn góp tại doanh nghiệp; Cơ cấu lại nợ bằng cách điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh lãi suất khoản nợ; Thu nợ có chiết khấu;…
Bên cạnh đó, doanh nghiệp tái cơ cấu do Công ty Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có phương án sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng vốn khả thi và hiệu quả thì được xem xét hỗ trợ. Công ty Mua bán nợ Việt Nam có thể xem xét chuyển nhượng vốn hình thành từ hoạt động chuyển nợ thành vốn góp; chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.
3. Hướng dẫn xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở GD đại học công lập
Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Theo đó, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm: Giảng viên cao cấp (hạng I) – Mã số V.07.01.01; Giảng viên chính (hạng II) – Mã số V.07.01.02; Giảng viên (hạng III) – Mã số V.07.01.03; Trợ giảng (hạng III) – Mã số V.07.01.03.
Cụ thể, tiêu chuẩn đối với giảng viên chính như sau: Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy; Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính; Có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; Chủ trì thực hiện ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;…
Bên cạnh đó, chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00; Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78; Chức danh nghề nghiệp giảng viên và trợ giảng được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34 đến 4,98.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2020.
4. Hướng dẫn xếp lương viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
Ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.
Theo đó, chức danh an toàn thông tin hạng I, quản trị viên hệ thống hạng I, kiểm định viên công nghệ thông tin hạng I, phát triển phần mềm hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) có 6 bậc, từ 6,20 đến 8,00. Chức danh an toàn thông tin hạng II, quản trị viên hệ thống hạng II, kiểm định viên công nghệ thông tin hạng II, phát triển phần mềm hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, có 8 bậc, từ 4,40 đến 6,78;…
Bên cạnh đó, sau khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh như sau: Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, bảng lương viên chức loại A1; Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1;…
Ngoài ra, trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương ở viên chức loại A0 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV, phát triển phần mềm mạng hạng IV thì việc xếp bậc lương căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2020.
5. Hướng dẫn xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp phát thanh viên
Ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
Cụ thể, chức danh phát thanh viên hạng I được hưởng hệ số lương từ 5,75-7,55; hạng II hưởng từ 4,00-6,38; hạng 3 từ 2,34-4,98; hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B có 12 bậc từ hệ số lượng 1,86 đến 4,06.
Bên cạnh đó, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự theo quy định và được bổ nhiệm chức danh âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thì thực hiện xếp bậc lương như sau: trình độ đào tạo tiến sĩ thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00; trình độ đào tạo thạc sĩ xếp bậc 2, hệ số lương 2,67; xếp bậc 1 và hệ số lương 2,34 đối với trình độ đại học.
Ngoài ra, trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng thì việc xếp bậc lương căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định. Tính từ bậc 2 thì cứ sau đủ 24 tháng được xếp lên 01 bậc lương. Nếu chưa đủ 24 tháng thì sẽ được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2020.

 

Tác giả bài viết: Tư pháp Văn Ngọc

Nguồn tin: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức phường Tân Thạnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay5,295
  • Tháng hiện tại80,863
  • Tổng lượt truy cập4,009,131
tt2
banner
Văn bản mới

số:10/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính về xác nhận quy hoạch và xác nhận tình trạng nhà, đất cho công dân trên địa bàn phường Tân Thạnh

lượt xem: 42 | lượt tải:136

Số:01/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

lượt xem: 89 | lượt tải:41

Số 60/TB-HĐND

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND NĂM 2024

lượt xem: 110 | lượt tải:28

Số 415/QĐ-UBND

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH

lượt xem: 108 | lượt tải:47

Số 136/NQ-HĐND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH NĂM 2024

lượt xem: 127 | lượt tải:28
xulyhs2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây