BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 40/2020

Chủ nhật - 27/09/2020 22:03 285 0
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 40/2020
1. Khuyến khích truyền hình cấp tỉnh hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin
Ngày 23/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông,   có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
Theo đó, các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình cung cấp kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia có trách nhiệm áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe tiếp cận chương trình thời sự tổng hợp hàng ngày. Với cơ quan báo chí cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe.
Các tổ chức, cá nhân khác được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông đối với các trang điện tử của tổ chức, cá nhân.
Trường hợp các cơ quan, tổ chức chưa kịp nâng cấp Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công để tuân thủ các quy định tại Thông tư này thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải có trách nhiệm hoàn thiện, nâng cấp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
2. Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2020-2022
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 111/2020/NĐ-CP về việc biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 – 2022.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; Được nhập khẩu vào Việt Nam từ lãnh thổ thành viên Liên minh Chấu Âu, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len; Công quốc An-đô-ra, Cộng hòa San Ma-ri-nô; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.
Ngoài ra, người khai hải quan nộp đẩy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định và thực hiện khai bố sung để áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA trong thời hạn 01 năm. Nếu quá 01 năm người khai hải quan không nộp đầy đủ chứng minh thì hàng hóa không được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.
3. Thẩm định không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.
Theo đó, thời gian thẩm định và rà soát điều kiện cấp phép là thời gian thẩm định theo quy định tại Khoản 8 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: Không quá 45 ngày đối với công trình xây dựng cấp I, cấp đặc biệt; Không quá 35 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; Không quá 25 ngày đối với các công trình còn lại.
Cụ thể, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hồ sơ trình thẩm định để làm cơ sở thực hiện thẩm định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ trình thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm gửi văn bản kèm các hồ sơ có liên quan đến cơ quan cấp phép xây dựng để lấy ý kiến xác nhận về điều kiện cấp phép xây dựng công trình.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư công trình xây dựng chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ trình thẩm định và có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan thẩm định nêu tại thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và đánh giá điều kiện cấp phép xây dựng.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 31/12/2020.
4. Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, co hiệu lực 20/9/2020.
Nghị định 112 quy định đối với cán bộ có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.
Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; buộc thôi việc.
Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 5 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách; cảnh cáo; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc.
 5. Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ba hành Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, có hiệu lực 15/11/2020.
Theo đó, Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất gồm phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao

6. Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực lao động và xã hội

Ngày 24/9/2020,  Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội.  
Theo đó, danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực lao động và xã hội bao gồm 07 nhóm, đơn cử như:
-  Báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về hoạt động lợi dụng đối thoại dân chủ, nhân quyền nhằm can thiệp, tác động gây sức ép đối với Việt Nam về chính trị, đối ngoại, kinh tế;
- Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức tạp của người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại VN có ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự ATXH;
- Báo cáo chuyên đề đình công có nội dung phản ánh, đánh giá về đình công bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;
- Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về tình hình phức tạp của người dân di cư tự do từ nước ngoài về Việt Nam gây ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…
7. Danh mục Bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực kế hoạch đầu tư và thống kê

Ngày 23/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê .

          Theo đó, danh mục Bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kế gồm:
- Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật.
- Danh mục dự án, báo cáo thuyết minh về đầu tư công, phân bổ ngân sách thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai.
- Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai.
-  Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công khai.
5. Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao chưa công khai.

 

Tác giả bài viết: Phan Văn Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức phường Tân Thạnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,197
  • Tháng hiện tại56,501
  • Tổng lượt truy cập1,586,240
tt2
banner
Văn bản mới

71/UBND

rà soát đối tượng phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023

lượt xem: 34 | lượt tải:19

72/UBND

V/v hướng dẫn nội dung tuyên truyền bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027

lượt xem: 30 | lượt tải:13

60/UBND

Về việc tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến"

lượt xem: 63 | lượt tải:16

46/KH-UBND

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

lượt xem: 28 | lượt tải:19

46/UBND

V/v hướng dẫn nội dung tuyên truyền các ngày kỷ niệm và Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022

lượt xem: 65 | lượt tải:16
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây