tuần 50 Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020

       ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
                  Số: 50/LCTT                                                                       Tân Thạnh, ngày 06 tháng 12 năm 2020
                                                               
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50
                                                   Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020

 

Thứ      Ngày

Nội dung công việc

     Thành phần dự họp Thành phần tham dự
(Có giấy mời riêng)
Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các ngành phường Đoàn thể phường
Thứ 2
07/12/20
Sáng
-7h15 A. Minh chủ trì họp giao tháng, triển khai nghị quyết tháng 12/2020.
 
Cán bộ, CC, NLĐ phường. Các đoàn thể. Các chi bộ trực thuộc, BND, Ban CTMT các khối phố HTUB.

PHTU.
C.Thảo phát hành giấy mời chi bộ và chuẩn bị nội dung.
Chiều -14h A.Lịch chủ trì làm việc với tổ 1 cửa kiểm tra chuẩn bị báo cáo phục vục công tác kiểm tra của thành phố về công vụ.
-14h A. Ngọc chủ trì chấm điểm cộng đồng học tập năm 2020.
-C.Mai, C. Chín, A.Châu. C. Thủy.

-Hội khuyến học phường.
Mời A.Cảnh dự.   PHUB.


PH.
A.Cường chuẩn bị báo cáo.
-Hội KH phường chuẩn bị báo cáo.
Tối -19h A. Minh chủ trì mời BTV Đảng ủy dự làm việc với Ban BVDP phường về công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Ban BVDP phường. A.Quốc, A.Lâm PCA phường.     PHUB A.Trao thông báo lực lượng dự họp.

Thứ 3
08/12/20
Sáng
-8h A. Minh chủ trì mời A. Lịch, A. Ngọc, A. Hiền dự làm việc với đơn vị thi công Camera an ninh và đơn vị cung cấp mạng để nghe khắc phục hệ thống camera.
-A. Minh, A.Lịch, C. Hồng dự tập huấn công tác tuyên giáo.Từ ngày 8-11/12/2020.
-A.Ngọc, A. Soạn dự tổng kết công tác thủy lợi năm 2020.
A.Cường, C.Chín   đơn vị thi công Camera an ninh và đơn vị cung cấp mạng. PHUB.

Công ty thủy lợi.
A.Cường phát hàn giấy mời và phối hợp kế toán, công an chuẩn bị báo cáo.
Chiều -14h Ban pháp chế HĐND phường mời A. Lịch họp giám sát TTĐT phường.


-15h A. Lịch chủ trì mời A.Hải, A. Lĩnh và tổ giám sát dự để nghiệm thu tuyến đường bêtong khối phố Đoan Trai.


- 14h A. Ngọc củ trì họp BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020.
A. Quận, A. Kiều, A.Châu.


-A.Cường, C. Chín, A. Ba.-BCĐ phường.
Tổ giám sát.
-Ban pháp chế.


Phòng QLĐT và TCKH thành phố. Đơn vị giám sát và thi công. BND khối phố Đoan Trai.
PHUB
HTUB
A.Kiều chuẩn bị báo cáo.

A.Ba phát hành giấy mời.

-A.Châu chuẩn bị nội dung và phát hành giấy mời.

Thứ 4
09/12/20
Sáng
  • 8h A. Khoa chủ trì chuẩn bị nội dung tập huấn công tác xây dựng Đảng.
  • 7h30 A. Ngọc dự lễ trao thưởng cho học sinh nghèo hiếu học.
  • 8h A. Lịch chủ trì giải quyết đơn các hộ dân điện lực Tam Kỳ.
C.Mai, C. Hồng, C.Thảo(VP).


-A.Kiều. A.Quận.
  Chi ủy các chi bộ. HTUB.

HTTP.

PHUB.
C.Thảo phát hành giấy mời.

A.Kiều phát hành giấy mời.
Chiều -13h30 A. Minh họp BTV Thành ủy.
-14h -15h A. Lịch chủ trì họp tổ thu phí xây dựng sơ kết 5 tháng thực hiện thu phí xây dựng để chuẩn bị cho năm 2021.
-A. Ngọc, A.Châu, A. Thược dự kiểm tra chấm điểm cộng đồng học tập.
-15h A.Lịch cùng tổ TTĐT kiểm tra công tác VSMT, TTĐT trên địa bàn phường.

-02 tổ đã thành lập.
    PHTU.
PHUB.


HTPGD.
A.Châu phối hợp với A.Hoàng chuẩn bị báo cáo.

Thứ 5
10/12/20
Sáng
  • -8h A. Minh chủ trì mời BTV Đảng ủy làm việc với chi ủy, chi bộ khối phố Đoan Trai về công tác nhân sự cán bộ khối phố. 
  • -10h A. Minh, . Lịch, A. Ngọc làm việc với đơn vị tư vấn cho thuê Quảng Trường 24/3.
  •  
-Mời A. Lịch, C. Mai Đảng ủy viên đứng điểm dự.C. Thảo (VP).-C. Chín.
Mời Trưởng các đoàn thể.   HTUB.PHUB
C.Thảo (VP) phát hành giấy mời. Đề nghị chi bộ Đoan Trai chuẩn bị chu đáo báo cáo.

-C.Chín phát hành giấy mời và chuẩn bị báo cáo.
Chiều -14h A. Lịch đi cùng A. Nam PCT.UBND thành phố đi kiểm tra công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

-14h A. Ngọc chủ trì làm việc với hộ ông Nguyễn Nở dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2.
-A.Ba.
 -Hộ Ông Nguyễn Nở.
Các tuyến đường.

PHUBA.Ba phát hành giấy mời.
Thứ 6
11/12/20
Sáng
 
  • 8h A. Ngọc chủ trì triển khai tập huấn sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020-2021 khối phố Đoan Trai.
 
  • 8h A. Lịch chủ trì mời các ngành UBND phường làm việc chuẩn bị báo cáo năm 2021 trình HĐND phường kỳ họp thứ 19.
-7h30 A. Minh dự họp thực hiện kết luận 71/KL/TW ngày 24/3/2020.
-A.Thạnh, A. Soạn.-Các ngành phường, mời A. Hiền dự.
Mời Trưởng các đoàn thể dự. Mời báo cáo viên thành phố. Chi ủy, chi bộ và BND, Ban CTMT các chi hội đoàn thể và nhân dân sản xuất nông nghiêp. NSHKP.
PHUB.

PH số 2.
A.Thạnh phát hành giấy mời và chuẩn bị nội dung.

-A.Cường, C. Chín chuẩn bị báo cáo.
Chiều -14h A. Lịch chủ trì kiểm tra lại các hồ sơ chuẩn bị cho kiểm tra công vụ.
-15h C.Thảo, C.Mai, C. Hồng chuẩn bị phòng họp phục vụ cho thẩm định lịch sử đảng bộ phường Tân Thạnh-Hòa Thuận.
-14h A. Ngọc chủ trì tập huấn triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020-2021 tại khối phố Trường Đồng.


-Hội Phụ nữ phường tổng kết năm 2020
-C.Mai, C. Chín, A.Châu. C. Thủy.-A.Thạnh, A. Soạn.
Mời A.Cảnh dự.
Mời báo cáo viên thành phố. Chi ủy, chi bộ và BND, Ban CTMT các chi hội đoàn thể và nhân dân sản xuất nông nghiêp.
PHUB.


PHUB.

NSHKP.
HTUB
Đề nghị các ngành chuẩn bị kỷ nội dung.
-A.Thạnh phát hành giấy mời và chuẩn bị nội dung.
Thứ 7
12/12/20
Sáng
 
- 8h BTV Đảng ủy  dự họp thẩm định công trình lịch sử của Đảng bộ phường Tân Thạnh và Hòa Thuận. -Các đồng chí BTV Đảng ủy.   -A.Ngọc TBTG thành ủy. BTV Đảng ủy phường Hòa Thuận. PHUB C.Mai,C.Thảo, C.Hồng chuẩn bị các điều kiện.

            Dự kiến lịch tuần đến:
                        Nơi nhận:                                                                                                                                                      
- Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT phường;                                                                                                            VĂN PHÒNG
- Như hằng tuần;                                                                                                                                           
- Lưu VT.
                                                                 


Tải Lịch Về Tại Đây

                                                                 

                              

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây