tuần 48 Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

     ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                  Số: 48/LCTT                                                                            Tân Thạnh, ngày 23 tháng 11 năm 2020
                                                                           
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48
                                                                             Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
 

Thứ      Ngày

Nội dung công việc

Thành phần dự họp Thành phần tham dự
(Có giấy mời riêng)
Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các ngành phường Đoàn thể phường
Thứ 2
23/11/20
Sáng
-7h15 Tập huấn nâng cao phần mêm office mới.
-A.Lĩnh, A. Ngọc, C. Uyên, C. Giang tập huấn từ ngày 23-26 tháng 11 năm 2020.
Cán bộ, CC, NLĐ phường.     PHUB.  
Chiều -14h Thường trực UBND phường hội ý .
-14h30 A. Lịch kiểm tra các trường hợp buôn bán trên địa bàn phường.
         

Thứ 3
24/11/20
Sáng
-8h A. Minh chủ trì mời BTV Đảng ủy, Các PCT,UBND phường, trưởng các đoàn thể dự triển khai kế hoạch cưỡng chế hộ ông Trần Tấn Hùng. Các ngành UBND phường. Các Đoàn thể phường. Theo kế hoạch cưỡng chế. PHUB A.ba chuẩn bị các văn bản, và phát hành giấy mời.
Chiều 14.00 A. Ngọc chủ trì mời các tổ đứng điểm Công tác PCTT ở khối phố dự họp hội đồng và tổ giúp việc thẩm định, kiểm tra xác dịnh thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra

 
Các ngành UBND phường. Trưởng, phó các đoàn thể. BTCB,TKP,TBCTMT các khối phố. PHUB A. Châu viết giấy mời và các nội dung

Thứ 4
25/11/20
Sáng
  • 8h-9h A.Minh chủ trì mời A. Lịch dự làm việc với chi ủy, chi bộ khối phố Hòa Nam về giải quyết vướng mắt liên quan đến công trình Lê Đình Dương-Đỗ Đăng Tuyển.
  • 9h-11h A. Lịch giải quyết đơn thư hộ Bà Loan khối phố Hòa Nam.
C.Chín, A. Cường, A. Ba.


-A.Ba, A. Quận, C. Lan.
  Chi ủy, chi bộ Hòa Nam. Đơn vị thi công.

Hộ Bà Loan.
PHUB.PHUB
C.Thủy phát hàn giấy mời.


-C.Lan phát hành giấy mời.
Chiều -14h Thành ủy khảo soát đánh giá Đảng bộ và các chi bộ phường năm 2020. Các đồng chí BCH Đảng bộ, Văn phòng Đảng ủy.     PHUB C.Mai, C. Thảo chuẩn bị nội dung.

Thứ 5
26/11/20
Sáng
  • -8h A. Minh chủ trì mời A. Lịch, A. Ngọc dự thông qua quy chế đấu thầu Quảng Trường 24/3
-A.Quận, A. Ba, C. Chín, A. Cường dự   Đơn vị tư vấn, Phòng QLĐT, Phòng TCKH thành phố. PHUB C.Chín phát hành giấy mời và lo nôi dung.
Chiều 14h00 A. Ngọc dự hội tổng kết chương trình nhân rộng mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu ( CSA)..
-14h A. Lịch dự nghe công tác BT-GPMB đường bao Nguyễn Hoàng.
A. Thạnh, A. Soạn.


-A.Ba.
A. Cảnh nông dân 5 hộ dân UBND P. Hòa Hương.

PH số 1.
14h00 A. Ngọc dự hội tổng kết chương trình nhân rộng mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu ( CSA)..
 
Thứ 6
27/11/20
Sáng
 
-7h15 BTV Dảng ủy, Các PCT. UBND phường, trưởng các đoàn thể dự họp quán triệt các nội dung chuẩn bị triển khai kế hoạch cưỡng chế hộ ông Trần Tấn Hùng.
-8h Thực hiện kế hoạch cưỡng chế đã được phê duyệt.
-7h30 A. Minh họp BTV thành ủy.
Các ngành UBND phường.   Theo kế hoạch cưỡng chế. PHUB

PHTU
Đề nghị các ngành phân công chuẩn bị các biên bản và các vật dụng khác phục vụ cưỡng chế.
Chiều -14h00. A. Ngọc chủ trì họp BCĐ giảm nghèo triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2020.
-A. Lịch giải quyết hồ sơ 1 cửa.
Các thành viên BCĐ     PHUB A.Châu lo giấy mời và nội dung

            Dự kiến lịch tuần đến:
            Nơi nhận:                                                                                                                                                      
 - Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT phường;                                                                                                      VĂN PHÒNG
 - Như hằng tuần;                                                                                                                                            
 - Lưu VT.
                                                                 
Tải Lịch về Tại Đây                                                                 

                              

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây