CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII - NHIỆM KỲ 2020-2025

tuần 19

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
Số: 19 /LCTT                                     Tân Thạnh, ngày 04 tháng 05  năm 2020
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 11/05/2020

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp Thành phần tham dự
(Có giấy mời riêng)
Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các ngành phường Đoàn thể phường
Thứ 2
04/05/20
Sáng
 
-7h A. Minh, A. Khoa, A. Ngọc, A. Hải, A.Lịch, A. LĨnh dự chào cờ và họp giao ban đầu tháng 5 năm 2020. Cán bộ, CC, NLĐ phường.   BTCB-TKP-TBCTMT  các khối phố. HTUB.
 
 
Chiều -14h Họp Đoàn chủ tịch Đại hội.       PHUB C. Mai chuẩn bị nội dung.

Thứ 3
05/05/20
Sáng
-7h 30 A. Ngọc chủ trì họp triển khai công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ phường.
-7h00 A. Minh họp BTV Thành ủy.
-8h30-9h A. Minh, A. Khoa dự hội nghị cán bộ chủ chốt.
-A. Hải, A. Lĩnh thăm các cơ sở thờ tự
-Cán bộ, CC,NLĐ phường.   Mời A. Trao Trưởng ban BVDP, A. Hiền Trưởng CA phường dự PHUB.

PHTU.
HTTU.
A.Cường chuẩn bị nội dung.
Chiều 14h A. Ngọc dự họp bàn một số nội dung liên quan về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020.
-15h30 A. Ngọc dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vụ án hành chính (vụ bà Bùi Thị Kim Lan).


-A. Ba.
    PH số 1.

TA Tỉnh
 

Thứ 4
06/05/20
Sáng
-9h A. Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội.
-7h30 BTV Đảng ủy họp triển khai tổ kiểm phiếu chuẩn bị phục vụ Đại hội.
-7h30 A. Ngcj làm việc với phòng kinh tế thành phố về công trình thủy lợi và thủy lợi phí.-A. Soạn, A. Thạnh.
 
Tổ kiểm phiếu.

Đại diện lãnh đạo phòng kinh tế thành phố.

HTUB


PHUB
-C. Mai chuẩn bị nội dung và phát hành giấy mời.
-A. Thạnh phát hành giấy mời.
Chiều -14h A. Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy.
-14h A. Ngọc chủ trì mời các hộ dân đối thoại với lãnh đạo bệnh viện Minh Thiện về công tác đền bù.
      PHTU.

PHUB
A.Quận phát hành giấy mời

Thứ 5
07/05/20
Sáng
 
-7h30 BTV Đảng ủy nghe nội dung tổng duyệt chuẩn bị đại hội.

-Trang trí Đại hội tại trụ sở UBND phường.
Các đồng chí BCH Đảng bộ , A. Quốc, C. Thảo, A. Sung dự.
Tổ trang trí.
    HTUB A.Thạnh chuẩn bị HT, C. Mai, C Thảo phối hợp chuẩn bị nội dung.
Chiều
 • -A. Ngọc tiếp công dân.
 • -14h Dọn vệ sinh trang trí đại hội tại trụ sở UBND phường.

Cán bộ, CC,NLĐ phường.
   
Trường chính trị
 
Thứ 6
08/05/20
 
 • 7h30 A. Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy.
 • 8h Dọn vệ sinh trang trí đại hội.(cả ngày)

Cán bộ, CC,NLĐ phường.
   
Trường chính trị
 
Thứ 7
9/5/20
 • 8h Trang trí và chuẩn bị mọi điều kiện đại hội (cả ngày)
Cán bộ, CC,NLĐ phường.     Trường chính trị  
Chủ nhật
10/5/20
 • 8h Trang trí và chuẩn bị mọi điều kiện đại hội (cả ngày)
Cán bộ, CC,NLĐ phường.     Trường chính trị  

            Dự kiến lịch tuần đến:
            Nơi nhận:                                                                                                                                                      
- Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT phường;                                                                                                              VĂN PHÒNG
- Như hằng tuần;                                                                                                                                 
- Lưu VT. 
                                                                 
                                                                 


    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
Số: 19 /LCTT                                     Tân Thạnh, ngày 04 tháng 05  năm 2020
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 11/05/2020

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp Thành phần tham dự
(Có giấy mời riêng)
Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các ngành phường Đoàn thể phường
Thứ 2
04/05/20
Sáng
 
-7h A. Minh, A. Khoa, A. Ngọc, A. Hải, A.Lịch, A. LĨnh dự chào cờ và họp giao ban đầu tháng 5 năm 2020. Cán bộ, CC, NLĐ phường.   BTCB-TKP-TBCTMT  các khối phố. HTUB.
 
 
Chiều -14h Họp Đoàn chủ tịch Đại hội.       PHUB C. Mai chuẩn bị nội dung.

Thứ 3
05/05/20
Sáng
-7h 30 A. Ngọc chủ trì họp triển khai công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ phường.
-7h00 A. Minh họp BTV Thành ủy.
-8h30-9h A. Minh, A. Khoa dự hội nghị cán bộ chủ chốt.
-A. Hải, A. Lĩnh thăm các cơ sở thờ tự
-Cán bộ, CC,NLĐ phường.   Mời A. Trao Trưởng ban BVDP, A. Hiền Trưởng CA phường dự PHUB.

PHTU.
HTTU.
A.Cường chuẩn bị nội dung.
Chiều 14h A. Ngọc dự họp bàn một số nội dung liên quan về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020.
-15h30 A. Ngọc dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vụ án hành chính (vụ bà Bùi Thị Kim Lan).


-A. Ba.
    PH số 1.

TA Tỉnh
 

Thứ 4
06/05/20
Sáng
-9h A. Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội.
-7h30 BTV Đảng ủy họp triển khai tổ kiểm phiếu chuẩn bị phục vụ Đại hội.
-7h30 A. Ngcj làm việc với phòng kinh tế thành phố về công trình thủy lợi và thủy lợi phí.-A. Soạn, A. Thạnh.
 
Tổ kiểm phiếu.

Đại diện lãnh đạo phòng kinh tế thành phố.

HTUB


PHUB
-C. Mai chuẩn bị nội dung và phát hành giấy mời.
-A. Thạnh phát hành giấy mời.
Chiều -14h A. Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy.
-14h A. Ngọc chủ trì mời các hộ dân đối thoại với lãnh đạo bệnh viện Minh Thiện về công tác đền bù.
      PHTU.

PHUB
A.Quận phát hành giấy mời

Thứ 5
07/05/20
Sáng
 
-7h30 BTV Đảng ủy nghe nội dung tổng duyệt chuẩn bị đại hội.

-Trang trí Đại hội tại trụ sở UBND phường.
Các đồng chí BCH Đảng bộ , A. Quốc, C. Thảo, A. Sung dự.
Tổ trang trí.
    HTUB A.Thạnh chuẩn bị HT, C. Mai, C Thảo phối hợp chuẩn bị nội dung.
Chiều
 • -A. Ngọc tiếp công dân.
 • -14h Dọn vệ sinh trang trí đại hội tại trụ sở UBND phường.

Cán bộ, CC,NLĐ phường.
   
Trường chính trị
 
Thứ 6
08/05/20
 
 • 7h30 A. Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy.
 • 8h Dọn vệ sinh trang trí đại hội.(cả ngày)

Cán bộ, CC,NLĐ phường.
   
Trường chính trị
 
Thứ 7
9/5/20
 • 8h Trang trí và chuẩn bị mọi điều kiện đại hội (cả ngày)
Cán bộ, CC,NLĐ phường.     Trường chính trị  
Chủ nhật
10/5/20
 • 8h Trang trí và chuẩn bị mọi điều kiện đại hội (cả ngày)
Cán bộ, CC,NLĐ phường.     Trường chính trị  

            Dự kiến lịch tuần đến:
            Nơi nhận:                                                                                                                                                      
- Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT phường;                                                                                                              VĂN PHÒNG
- Như hằng tuần;                                                                                                                                 
- Lưu VT. 
                                                                 
                                                                 

                              
                              

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây