Lịch tuần 6/2023

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:06/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 06 tháng 02 năm 2023
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
06/02/23
Sáng
- 07h30 – 09h00: A. Minh chủ trì giao ban đầu tuần.

- 09h00 – 11h00: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua nội dung rà soát QH cán bộ theo quy định.
 
- Mời Toàn thể CB, CC và NLĐ
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP)
    - PH UB

- PH UB

 
- VP chuẩn bị nội dung

- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Ba dự cùng A. Nam – PCT UB TP nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án khớp nối: kiệt đối diện Kho bạc, phía Bắc chợ Tam Kỳ, đường Hoàng Hoa Thám, công viên cầu Nguyễn Văn Trỗi và các công trình cấp thoát nước,…
- 15h00: A. Minh chủ trì Gặp mặt Thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023


- 14h00: A. Ngọc dự cùng A. Lai – PCT UB TP làm việc với Sở LĐTB&XH về thực hiện NQ số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh

- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, các đ/c thành viên HĐ NVQS phường
 
- Mời BT, KPT, MT và gđ các TN
- PH số 2
- HT phường- PH số 1

 

- Quân sự phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 3
07/02/23
Sáng
- 08h00: A. Minh tiếp tục chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua nội dung rà soát QH cán bộ theo quy định.

- 09h30: A. Khoa chủ trì họp công tác xây dựng Đảng.


- 08h00: A. Ba cùng Ban QLCDA TP đi kiểm tra thực địa xác định lại mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Thành Hương

 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP)
- Mời A. Lĩnh, C. Thảo (VP), C. Hồng, A. Thức
   
- PH UB


- PH UB


- PLV A. Ba, sau đó đi thực địa
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung

- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h30: A. Minh chủ trì thương thảo hợp đồng vỉa hè đường Trần Thủ Độ.
- 14h00: A. Khoa, A. Lĩnh chủ trì họp Tổ vận động dự án đường nối từ PBC đến đường Bạch Đằng (vận động hộ Ông Nguyễn Thành Hương, Ông Huỳnh Quảng và bà Nguyễn Thị Đông)
 
- Mời C. Chín, A. Ba

- Mời đ/d TT HĐND, A. Ba, đ/d UBMT, các hội đoàn thể, đ/d C.A phường.

 
- Mời đ/v tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đ/v tư vấn quản lý dự án
 


 
- PLV A. Minh

- PH UB 
- C. Chín phát hành Gm và chuẩn bị n. dung
- A. Ba chuẩn bị nội dung


 
Thứ 4
08/02/23
Sáng
- 04h30 – 05h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự động viên các Thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.


- 05h00 – 05h15: Quân sự đảm bảo Thanh niên lên đường nhập ngũ có mặt tại buổi Lễ giao nhận quân.

- 06h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự Lễ giao nhận quân năm 2023.

- 07h30 – 09h30: A. Ngọc dự cùng A. Lai – PCT UB TP họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh.
- 08h00: A. Ba cùng với Đoàn khảo sát của TT PTQĐ TP kiểm tra xưởng Mộc hộ ông Phan Hồng Sơn, dự án Hoàn thiện hạ tầng kp. Mỹ Thạch Bắc.
- 08h00: A. Lĩnh, C. Nguyệt dự buổi đối thoại, vận động các hộ nhận tiền bồi thường dự án Tây Bắc kiểu mẫu (gđ 2, đợt 4)
 
- Mời A. Lĩnh, A. Hiền, A. Cường, A. Ngọc, Trưởng các hội, đoàn thể- Mời các đ/c lãnh đạo và các ban, ngành, hội, đoàn thể phường
- KT lại GM

 
  - Thanh niên và gia đình các TN
- Mời KPT và các hộ dân
 
- BCH Quân sự- BCH Quân sự


- Thành đội


- PH số 1


- Nhà ông Phan Hồng Sơn

- NSH kp. Trường Đồng

 
- QS tham mưu quản lý TN từng KP lên BCH Quân sự đúng thời gian và đảm bảo các nội dung khác

- Quân sự tham mưu xe đưa các Thanh niên lên dự Lễ
- Quân sự đảm bảo quân số. 
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự, A. Ngọc chủ trì làm việc với các hộ người có công để chuyển đổi nhận tiền qua thẻ ATM (buổi 01).
- 14h00: A. Ba dự cùng A. Nam – PCT UB TP họp báo cáo kết quả tiến độ trồng cây xanh, trồng rừng và các công viên, tiểu hoa viên và không gian công cộng năm 2023 (kiểm tra tiến độ Thông báo KL các cuộc họp trước đây).
- 15h00: C. Nguyệt dự chi trả tiền BT, GPMB dự án khớp nối hạ tầng khu vực phía Bắc TTTM.

 
- A. Thành


- KT lại GM 
- Mời các BT, KPT, MT
 
- HT phường


- PH số 1- Nhà sinh hoạt Mỹ Thạch Đông
- A. Thành phát hành GM và chuẩn bị nội dung

 
Thứ 5
09/02/23
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp giao chỉ tiêu các loại quỹ, thuế đất PNN cho các khối phố.

- 08h00: A. Ngọc dự cùng A. Ảnh – CT UB TP họp triển khai công tác CCHC gắn với Chuyển đổi số năm 2023.
- 08h00 – 09h00: A. Ba cùng với Ban QLCDA TP đi khảo sát hiện trạng kiểm tra khối lượng cần nạo vét cống hộp nổi, công ngang đường, mương trần; hố ga; vận chuyển bùn đất sau nạo vét trên các tuyến đường.
- 07h30: A. Thạnh dự cùng với P. GD&ĐT thẩm định phúc tra chế độ chính sách theo QĐ số 1321/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 và QĐ số 370/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh đối với các trường học (cả ngày)

 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Chín, A. Hoàng


 
- Mời đội thuế - Mời các đ/c KPT 
- PH UB


- PH số 2

- Đi khảo sát các tuyến đường


- Trường Hương Sen
- A. Hoàng phát hành GM. C. Chín chuẩn bị nội dung

 
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì giải quyết đơn thư ông Nguyễn Hồng Sơn, kp. Đoan Trai (lĩnh vực đất đai)


- 14h00: A. Khoa, A. Hải dự, A. Ngọc chủ trì làm việc với các hộ bảo trợ xã hội để chuyển đổi nhận tiền qua thẻ ATM (buổi 02).
- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan.
- A. Thành 
- Mời BT, KPT, MT


- Mời các BT, KPT, MT
- PH UB- HT phường


 
- C. Lan phát hành GM; p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung

- A. Thành phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 6
10/02/23
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Ba dự cùng A. Ảnh họp nghe báo cáo kế hoạch chi tiết công tác BT-GPMB trên địa bàn thành phố năm 2023.
- 09h30: A. Ba dự phiên đối thoại vụ ông Bùi Văn Phượng.

 
  
- PH số 2


- Tòa án nhân dân tỉnh.
 
 
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Ba dự họp cùng A. Ảnh – CT UB TP nghe báo cáo tiến độ công tác BT-GPMB đường Bạch Đằng.

- 14h00: A. Ngọc dự họp cùng A. Nam, A. Lai thông qua dự thảo KH tổ chức các hoạt động “Tam Kỳ - Mùa hoa Sưa” năm 2023 và KH bồi đắp sản phẩm làng Bích Họa Tam Thanh năm 2023- KT lại GM
    - PH số 1


- PH số 2
- A. Ba p/hợp với TT TPQĐ TP chuẩn bị nội dung
Thứ 7
11/02/23
Sáng
           
Chiều            
Chủ nhật
12/02/23
Sáng
           
Chiều            
             
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây