Lịch tuần 52

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:52/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 26 tháng 12 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023

 

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
26/12/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự khai mạc Hội nghị quán triệt TW 6 khóa XIII của Đảng (cả ngày).


- 07h30: A. Ngọc dự họp báo cáo tình hình công tác chuẩn bị Tết Quý Mão 2023 và triển khai chỉ tiêu Kế hoạch KTXH thành phố năm 2023.
- 07h30 – 09h30: A. Quang (Y tế) dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và chiến dịch tiêm Covid-19.
- Mời toàn thể CB, CC và NLĐ (những đ/c đã dự học trực tuyến đợt trước thì ko tham gia đợt này)   - Mời Toàn thể chi bộ ở KP. - Trường Chính trị tỉnh.


- PH số 2


- HT Thành ủy
- C. Thảo (VP) phát hành CV triệu tập chuẩn bị nội dung
Chiều - 13h30: A. Khoa tiếp tục dự Hội nghị quán triệt TW 6 khóa XIII của Đảng (cả ngày)

- 14h00: Dự cùng với A. Hậu – PCT UB TP tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022.
- Mời toàn thể CB, CC và NLĐ (những đ/c đã dự học trực tuyến đợt trước thì ko tham gia đợt này)
- KT lại GM
 
  - Mời Toàn thể chi bộ ở KP. - Trường Chính trị tỉnh.

- PH tiếp công dân thành phố
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
Thứ 3
27/12/22
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng ủy phường, nghe:
1. Đánh giá Nghị quyết tháng 01 năm 2023;
2. Dự toán thu chi ngân sách năm 2023;
3. Kế hoạch đầu tư công năm 2023;
4. Chương trình Tết Yêu thương do Hội PN phường tổ chức; và một số nhiệm vụ khác quy quy định.
- 07h30: A. Khoa, A. Nghĩa, C. Diện dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Cựu Chiến binh thành phố năm 2022.
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Chín, A. Ba     - PH UB


- HT UBMT thành phố
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung NQ T1. C. Chín tham mưu thu chi và đầu tư công 2023. C. Uyên tham mưu chương trình Tết yêu thương...
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Ngọc dự Tổng kết Công tác Y tế - Dân số phường năm 2022.
- 14h00: A. Khoa chủ trì họp Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo và Nghị quyết của UBND phường

- 14h00: A. Lĩnh chủ trì họp Ban KTXH thẩm tra các báo cáo và các Nghị quyết của UBND phường.
- 14h00: A. Ba cùng A. Nam đi kiểm tra tiến độ công tác BT-GPMB các dự án
- 15h00: A. Vũ, A. Cường (ĐT) cùng với  A. Hậu – PCT UB TP đi kiểm tra công tác trật tự đô thị
- Mời đại biểu (theo GM)
- Mời C. Thảo (VP) và thành viên Ban PC.

- Mời C. Mai và thành viên Ban KTXH
- KT lại GM

- KT lại GM
 
  - Mời đại biểu KP. - HT phường

- PH UB


- PLV A. Lĩnh

- Các dự án

- Các tuyến đường
- Y tế phát hành GM và chuẩn bị nội dung.
- C. Thảo (VP) phát hành GM và chuẩn bị nội dung.
- C. Mai phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 4
28/12/22
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì giải quyết đơn kiến nghị về đất đai của bà Bùi Thị Hồng Phượng, kp. Trường Đồng.


- 07h30: A. Hiền dự Hội nghị tổng kết công tác ANTT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Công an thành phố tổ chức.
- 08h00: A. Ngọc dự cùng A. Lai – PCT UB TP họp thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư năm 2023 (Lĩnh vực VHTT).
- 07h30: A. Quốc, C. Giang, A. Nhân, A. Tịnh dự Tập huấn công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2023 (từ 28 -30/12/2022).
- 07h30: A. Quảng dự họp giao ban lĩnh vực chăn nuôi thú y trên địa bàn thành phố.
- 09h30: A. Thạnh dự họp giao ban lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
 
- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan.
- KT lại GM


 
- Mời các ngành TP liên quan.
 
- Mời BT, KPT, MT - PH UB.- HT Công an TP


- PH số 2.


- HT Ban CHQS TP

- PH Phòng Kinh tế thành phố
- PH Phòng Kinh tế thành phố
- C. Lan phát hành GM; A. Ba p/hợp chuẩn bị nội dung.

- BCH Công đoàn chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Minh, C. Thảo (VP) dự Hội nghị họp BĐD HĐQT NHCSXH thành phố đánh giá hoạt động tín dụng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
- 14h00: A. Khoa, A. Ngọc dự Tổng kết công tác Hội CTĐ phường năm 2022 (nội bộ BCH Hội).- Mời đại biểu (theo GM)
    - PH số 2


- PH UB
 - Hội CTĐ chuẩn bị nội dung
 
Thứ 5
29/12/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy.
- 07h30: A. Minh dự, A. Hải, A. Cường chủ trì kỳ họp thứ 6 – HĐND phường khóa XIII (cả ngày)- 07h30: A. Thành dự Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác Lao động thương binh xã hội thành phố năm 2022.

- 08h00: Dự Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 và trao giấy Chứng nhận OCOP đợt 02, năm 2022.
 

- Mời 21 ĐB HĐND phường; các ban, ngành, hội, đoàn thể, các hội đặc thù (theo GM)- KT lại GM

- Mời ĐB lãnh đạo các phòng, ban TP.


 

- Mời BTCB, KPT, MT và 04 trường học
- PH Thành ủy
- HT phường
- PH số 2


- HT UB TP

- VP phối hợp với các ngành chuẩn bị nội dung; KH, các điều kiện


- A. Thành báo cáo lãnh đạo UBND phường vắng họp.


 
Chiều - 14h00: A. Minh dự, A. Hải, A. Cường tiếp tục chủ trì kỳ họp thứ 6 – HĐND phường khóa XIII (cả ngày).- 14h30: A. Ngọc chủ trì họp cụm thi đua 13 xã, phường năm 2022.
- Mời 21 ĐB HĐND phường; các ban, ngành, hội, đoàn thể, các hội đặc thù (theo GM)
- A. Lân.

 

- Mời đại diện lãnh đạo UB 13 xã phường
 
  - HT phường
- PH UB

- A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 6
30/12/22
Sáng
- 08h00: A. Minh, A. Hải, A. Cường dự họp liên tịch HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố.
- 08h00: A. Khoa dự, A. Hiền, A. Ngọc chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Công an phường năm 2022.
- 08h00: A. Lĩnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Công tác Dân vận năm 2022 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.
- 07h30: A. Thạnh dự họp thẩm định hồ sơ trẻ hưởng chế độ theo Nghị quyết số 22, 03 của HĐND tỉnh
 - Mời đại biểu (theo GM)
- Mời lãnh đạo CA TP- Mời Đại biểu KP.
- PH số 2


- HT phường

- HT Thành ủy

- Trường MG Hương Sen- Công an phát hành GM và chuẩn bị n. dung
Chiều - 13h30: A. Minh, A. Ngọc chủ trì Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động phường năm 2023.- 15h30: A. Lĩnh, C. Thảo (MT), A. Thạnh, đ/d Công an, Quân sự dự kỷ niệm Đại lễ Thành Đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (Phật lịch 2566).
- 16h30: Toàn thể CB, CC và NLĐ dọn vệ sinh cơ quan chào năm mới 2023
 
- Toàn thể các đ/c lãnh đạo và toàn thể CB, CC và NLĐ phường; Mời các ngành liên quan (theo GM)- Toàn thể CB, CC và NLĐ
 
- Mời đại biểu LĐLĐ TP   - HT phường
- Chùa Đạo Nguyên

- Cơ quan
- VP chuẩn bị nội dung
- VP chuẩn bị quà
Thứ 7
31/12/22
Sáng
           
Chiều            
Tối - 19h00: Dự chương trình Chào năm mới 2023 do LĐLĐ thành phố tổ chức - KT lại GM     - Quảng trường 24/3  
Chủ nhật
01/01/23
Sáng
CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2023          
Chiều - 16h00: A. Khoa, A. Ngọc, A. Lịch dự Chương trình Tết Yêu thương và giao lưu các Câu lạc bộ mừng năm mới 2023 do Hội Phụ nữ phường tổ chức       - Quảng trường 24/3  
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây