Lịch tuần 49

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:49/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 05 tháng 12 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

 

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
05/12/22
Sáng
- 08h00: A. Minh dự Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (ngày 05-06/12).

- 13h30: A. Khoa dự kỷ niệm 33 năm ngày thành lập hội CCB VN và tổng kết công tác hội năm 2022.
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, A. Nghĩa, C. Thảo (VP), A. Lân, C. Hồng.
- Mời đại biểu (theo GM)
  - Mời BT, PBT, CUV 09 CB; Mời toàn thể ĐV chi bộ 04 T. Học, QS, CA.
- Mời BT, KPT, MT, các chi hội
- HT phường- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc
- C. Thảo (VP) chuẩn bị GM p/hợp với C. Hồng chuẩn bị tài liệu, nội dung. A. Lân hỗ trợ kết nối trực tuyến.

- Hội CCB phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Minh tiếp tục dự Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (ngày 05-06/12).


 
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, A. Nghĩa, C. Thảo (VP), A. Lân, C. Hồng
 
  - Mời BT, PBT, CUV 09 CB; Mời toàn thể ĐV chi bộ 04 T. Học, QS, CA. - HT phường  
Thứ 3
06/12/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu bổ sung UV BTV Thành ủy, UV UBKT thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - 08h00: A. Minh tiếp tục dự Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (ngày 05-06/12).

- 09h30: A. Minh chủ trì họp Hội đồng NVQS xét đơn tạm hoãn NVQS năm 2023.

 - Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, A. Nghĩa, C. Thảo (VP), A. Lân, C. Hồng.
- Mời các đ/c trong thành viên HĐ NVQS phường

 - Mời Ban CHQS thành phố
- Mời BT, PBT, CUV 09 CB; Mời toàn thể ĐV chi bộ 04 T. Học, QS, CA.

- Mời các KP liên quan
 
- HT thành ủy Tam Kỳ

- HT phường
- PH UB
 - Quân sự phát hành GM và chuẩn bị nội dung.
 
Chiều - 14h00: A. Minh tiếp tục dự Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (ngày 05-06/12).
- 14h00: A. Lịch, A. Ba làm việc với Ban QLCDA về chi tiền cho hộ ông Trần Tín và ông Nguyễn Trao.

 
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, A. Nghĩa, C. Thảo (VP), A. Lân, C. Hồng.


- Mời BQLCDA TP
- Mời BT, PBT, CUV 09 CB; Mời toàn thể ĐV chi bộ 04 T. Học, QS, CA.
 
- HT phường


- PH UB- A. Ba p/hợp với BQL phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 4
07/12/22
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì làm việc với Tổ trật tự đô thị phường về tình hình xây dựng nhà sai phép, trái phép.

- 09h30 – 10h30: A. Minh nghe tiếp một số nội dung phục vụ Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và nghe Kế hoạch tổ chức Hội thi trang trí tết 2023.


- 08h00 – 09h30: A. Ngọc họp chấm điểm tiếp cận pháp luật năm 2022.

- 09h30 – 11h00: A. Ngọc chủ trì làm việc với các hộ nuôi Bò thả rông tại các cánh đồng, kp. Đoan Trai.

- 08h00: A. Thạnh dự họp triển khai KH các hoạt động VHVN-TDTT chào đón tết dương lịch 2023 và đón giao thừa xuân Quý Mão.
- Mời A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Ngọc, C. Thảo (VP), C. Thảo (MT), C. Mai, C. Hồng, C. Thủy, C. Giang, A. Thạnh, A. Thức, A. Cảnh

- Mời đ/c Công an, MT, các hội, đoàn thể, C. Lan, A. Hưng, A. Thành, C. Chín, A. Thạnh.
- Mời A. Quảng, A. Thạnh.
- Mời Hà – đội QTĐT dự

- Mời các ngành Nông nghiệp TP.
- Mời 07 KPT.

- Mời KPT và hộ dân
- PH UB


- PH UB
- HT phường


- HT phường


- PH TTVH-TT-TT thành phố
 
- A. Vũ, A. Cường (ĐT), C, Nguyệt chuẩn bị nội dung.
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung.

- A. Quảng phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp xét nguồn gốc đất hộ ông Huỳnh Đức Thanh.
- 14h00: A. Ngọc dự họp nghe Đề án xây mới, sửa chữa Nhà SHVH thôn, khối phố và lắp đặt dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời trên địa bàn TP (lần 2).
- 15h00: A. Lĩnh chủ trì giám sát công tác xây dựng tuyến phố Văn minh đô thị.

- 16h00: A. Lịch chủ trì giao ban Tổ trật tự đô thị phường.


- 14h00: C. Thảo (VP) dự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với cơ sở bánh dừa Bảo Linh, HTX dầu Bảo Tâm.
- Mời thành viên HĐ xét nguồn gốc đất- Mời A. Lịch, th/viên Ban KTXH, đ/d UBMT, đ/d các hội, đoàn thể, Tổ TTĐT.
- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
    - PH UB

- PH số 2


- PH UB


- PH UB.

- Cơ sở bánh dừa Bảo Linh, HTX dầu Bảo Tâm.
- A. Ba chuẩn bị nội dung.- Ban KTXH phát hành GM, Tổ TTĐT chuẩn bị nội dung
Thứ 5
08/12/22
Sáng
- 08h00: A. Minh, A. Hải, A. Lĩnh chủ trì họp liên tịch chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6 – HĐND phường (khóa XIII).
- 08h00: A. Ngọc dự Hội nghị Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022. (cả ngày).
- 08h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn của ông Trần Ngọc Tuấn, phường Hòa Thuận.
- Mời A. Khoa, A. Cường, C. Chín, A. Ba.


- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan.
 - Mời BT, KP, MT và hộ dân
- PH UB

- HT UBND thành phố.
- HT phường
 
- VP chuẩn bị nội dung- C. Lan phát hành GM; A. Ba chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Khoa, A. Hải làm việc với Hội ND thành phố về các nội dung chuẩn bị Đại hội Hội ND phường.
- 14h00: A. Ngọc tiếp tục dự Hội nghị Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022. (cả ngày).
- 14h00: A. Ngọc, A. Thạnh dự Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022. Triển khai nhiệm vụ năm 2023.
- 14h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Anh, kp. Mỹ Thạch Đông.


- 14h00: A. Ba, C. Chín dự họp thủ tục đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Trần Thủ Độ.
- Mời C. Mai, C. Hồng.- KT lại GM

- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Ba, A. Vũ, A. Cường (ĐT), C. Lan.
- TT Hội ND Thành phố
- Mời các đơn vị liên quan.


 


- Mời BT, KP, MT và hộ dân
- PH UB

- HT UBND thành phố.
- PH số 2

- HT phường


- PLV A. Minh
- Hội ND phường chuẩn bị nội dung.
- C. Lan phát hành GM; A. Vũ, A. Cường (ĐT) chuẩn bị nội dung
- C. Chín phát hành GM.
Thứ 6
09/12/22
Sáng
- 07h30: A. Khoa dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Nạn nhân chất độc Da cam/điôxin phường năm 2022.

- 07h30: A. Ngọc dự Khai mạc triển lãm Mỹ Thuật “Quảng Nam – Miền di sản” do Hội VH-NT Q. Nam tổ chức.
- 08h00: A. Lĩnh chủ trì giao ban Trưởng ban công tác Mặt trận tháng 12.

- 07h30: Hội LHPN phường tổ chức truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường
 
- Mời đại biểu (theo GM)- Mời C. Thảo (MT), C. Mai (TT)

- Mời đại biểu dự (theo GM)
  - Mời ĐB KP.- Trưởng ban CTMT

- Mời hội viên
- HT phường.


- Trụ sở Hội VH-NT, số 05 - NCT).
- PH UB


- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc
- Hội Dacam phát hành GM và chuẩn bị nội dung.
- VP chuẩn bị hoa.

- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị nội dung.
- Hội PN phát hành GM, liên hệ địa điểm và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2022.
- 14h00: A. Khoa, A. Lịch dự Tổng kết công tác Hội và phong trào Hội Liên hiệp Phụ nữ phường năm 2022.

- 14h00: A. Ngọc dự họp thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động VH-TT trên địa bàn thành phố năm 2023 (Tam Kỳ - Mùa Hoa Sưa, Festival du lịch biển,…)


- Mời đại biểu (theo GM)

- KT lại GM

 


- Mời Hội LHPN thành phố.

 


- Mời ĐB KP và hội viên.
 
- PH Thường vụ thành ủy
- HT phường


- PH số 2

 


- Hội LHPN phường phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Thứ 7
10/12/22
Sáng
           
Chiều        
 
 
Chủ nhật
11/12/22
Sáng
           
Chiều - 14h00: CB, CC và NLĐ tham gia hỗ trợ sắp xếp Hội trường, bàn ghế, nước uống... tại trường Chính trị phục vụ Tổng kết công tác Đảng năm 2022 (vào sáng thứ 2, tuần sau). - Mời CB,CC và NLĐ tham gia     - Trường C. Trị - C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung. Các Anh chị cơ quan hỗ trợ.
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây