Lịch tuần 46

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:46/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 14 tháng 11 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022

 

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
14/11/22
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp Thường trực đầu tuần.


- 07h00: Quân sự tổ chức khám tuyển NVQS năm 2023 (từ ngày 14 – 15/11/2022)
 
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Ngọc, A. Ba, C. Chín dự     - PH UB


- HT phường
- VP chuẩn bị nội dung


- Quân sự chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh dự làm việc với Đoàn khảo sát của Thành ủy Tam Kỳ về nhiệm chính trị năm 2022 - Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP)  


 
- PH UB - C. Thảo chuẩn bị nội dung và hồ sơ.
Thứ 3
15/11/22
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe các nội dung kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

- 09h30 – 10h30: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với UBMT phường về nhiệm vụ trong thời gian đến.

- 08h00: A. Ngọc, C. Thủy dự Hội nghị Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em năm 2022
- 08h00: Tổ TTĐT ra quân phối hợp xử lý lối thoát hiểm đường Lam Sơn, Nguyễn Huy Chương, kp. Mỹ Thạch Bắc (cả ngày)

- 14h00: Hội CCB tổ chức giải cờ tướng năm 2022.
 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Thạnh, C. Chín, C. Thảo (VP)
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Thảo (MT), C. Mai – UV TT


- Tổ TĐTT, Công an, Quân sự, Ban BVDP; Mặt trận, các hội, đoàn thể phường.


- Mời Đội QTĐT thành phố


- Mời KPT
- PH UB- PH UB- HT UBND Phường An Sơn.
- Đường Lam Sơn, Nguyễn Huy Chương

- kp. Mỹ Thạch Đông
 
- A. Thạnh tham mưu Chương trình, GM, KH, văn nghệ, lịch đi thăm các đơn vị, trường học...
- UBMT chuẩn bị nội dung
- Tổ TTĐT chuẩn bị nội dung


- Hội CCB chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Ngọc dự họp mở rộng các trường trên địa bàn thành phố.
- 14h00: Tổ TTĐT tiếp tục ra quân phối hợp xử lý lối thoát hiểm đường Lam Sơn, Nguyễn Huy Chương, kp. Mỹ Thạch Bắc (cả ngày)
 


- Tổ TĐTT, Công an, Quân sự, Ban BVDP; Mặt trận, các hội, đoàn thể phường.


- Mời Đội QTĐT thành phố


- Mời KPT

 
- PH số 2

- Đường Lam Sơn, Nguyễn Huy Chương
 


- Tổ TTĐT chuẩn bị nội dung
 
Thứ 4
16/11/22
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì Hội nghị (trực tuyến) Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị

- 08h00: A. Ngọc chủ trì giải quyết đơn của bà Phạm Thị Huyền Trang, kp. Mỹ Thạch Trung

 
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP), A. Nghĩa.
- Mời ĐB l/đạo TT HĐ, l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Thạnh, C. Lan
 


- Mời BT, KPT, MT

 
- HT phường


- PH UB
- A. Lân hỗ trực tuyến, C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
- C. Lan phát hành GM. A. Thạnh chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Hiền, A. Ngọc chủ trì họp tiếp tục triển khai Đề án 06 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến; quán triệt công tác PCCC. - Mời A. Khoa, TT HĐ, UBMT, các ban, ngành, hội, đoàn thể, Công an.   - Mời BT, KPT, MT, Tổ đoàn kết - HT phường - Công an tham mưu nội dung (gửi trước tài liệu cho Chủ trì nghiên cứu)
Thứ 5
17/11/22
Sáng
- 08h00: A. Minh, A. Hải, A. Lĩnh, A. Lịch, A. Quốc, A. Cảnh đi thăm các đơn vị, trường học nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (Đoàn số 1)
- 08h00: A. Khoa, A. Hiền, A. Cường, A. Ngọc, C. Thảo (VP), A. Thạnh đi thăm các đơn vị, trường học nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (Đoàn số 2)
- 7h30 A Ngọc dự tuyên dương điển hình tiên tiến Hội người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo về an ninh tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021
- 09h00: A. Ngọc dự Lễ Khai trương Agribank Digital.

- 08h00: A. Thành dự Tập huấn nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng năm 2022 (từ ngày 17 – 18/11/2022)
- Có lịch riêng


 
    - Sở giáo dục, Hội Cựu Giáo chức, trường NBK
- P.GD&ĐT, Trường C. Trị, Trường P. Đông, trường MT-TN
- HT CA Tỉnh
- Trụ sở Agribank (số 06, PBC)
- KS Hùng Vương
- C. Thảo (VP) chuẩn bị hoa

- C. Thảo (VP) chuẩn bị hoa 
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Ba dự họp cùng A. Ảnh – CT UB TP nghe báo cáo Phương án hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023.
- 14h00: A. Ngọc, A. Thạnh dự Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022 và thực hiện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố giai đoạn 2022 – 2023.
- 14h00 – 15h00: A. Vũ, C. Nguyệt dự cùng với A. Hậu – PCT UB TP làm việc về khắc phục hệ thống cấp điện tại Khu phố mới Tân Thạnh.
 
 
    - PH số 2

- PH số 1


- PH tiếp CD thành phố

 
 
Tối - 19h00: Các trường, các nhóm trẻ chạy Chương trình các tiết mục Văn nghệ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.   - Mời P. GD&ĐT   - HT phường - A. Thạnh phát hành GM; liên hệ MC, ÂT.
Thứ 6
18/11/22
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì tiếp hộ gia đình bà Ca, dự án đường Bạch Đằng.

- 08h00 – 09h00: A. Ngọc chủ trì làm việc với các ngành thành phố giải quyết nhà hàng Sen.

- 09h00 – 10h30: A. Ngọc dự kiểm tra cuối năm Hội Khuyến học.
- 07h30: A. Ngọc kiểm tra công tác tiêm vắc xin trường Võ Thị Sáu (65 mũi)
- 08h00: C. Uyên, A. Nghĩa, C. Mai, C. Giang, A. Thạnh đi thăm các đơn vị, trường học nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (Đoàn số 3)
- Mời A. Khoa, TT HĐ, UBMT, Trưởng các hội, đoàn thể, C. Hồng (DV), A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan
- Mời A. Vũ, A. Cường (ĐT), Công an phường.

- Hội Khuyến học phường
- Trạm Y tế

- Có lịch riêng
- Mời TT TPQĐ


- Mời CA TP, Đội QTĐT TP, CA PCCC...
- Mời BT, KPT - PH UB


- HT phường


- PH UB

- Trường Võ Thị Sáu
- 07 nhóm trẻ Mần non.
- A. Ba phát hành GM chuẩn bị nội dung

- A. Vũ p/hợp A. Cường (ĐT) phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- Hội KH chuẩn bị nội dung
- VP phát hành Thông báo.
- C. Thảo (VP) chuẩn bị hoa
 


 
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe một số nội dung về công tác cán bộ.


- 15h30 – 16h30: A. Minh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe KH (dự thảo) chuyển đổi vị trí công tác việc làm.

- 13h30: A. Hải dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021 – 2022.
- 14h00: A. Ngọc, A. Ba dự cùng với A. Hậu – PCT UB TP họp xét bố trí TĐC (đợt 2) dự án đường nối KDC số 6 đến KPM Tân Thạnh và KDC-TĐC phường Tân Thạnh.
- 13h30: A. Ngọc kiểm tra công tác tiêm vắc xin trường Nguyễn Văn Trỗi (65 mũi)
- 15h30: A. Ba, C. Chín dự nghiệm thu kỷ thuật công trình nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Hồ Nghinh
 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP)


- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP)
- Mời đ/d UBMT phường- Mời đơn vị thi công, tư vấn, giám sát
- Mời A. Sương (BT. Mỹ Bắc); A. Trung – PCT Hội CTĐ.


- Mời KPT Mỹ Trung- Mời KPT
- PH UB
- PH UB

- Trường chuyên Nguyễn B. Khiêm

- PH số 1


- Trường Nguyễn Văn Trỗi
- đường Hồ Nghinh
- C. Thảo (VP) phát hành GM, chuẩn bị nội dung. A. Hiền chuẩn bị nội dung.

- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung - A. Ba mời KPT dự

- C. Chín phát hành GM, p/hợp A. Ba chuẩn bị nội dung
Tối - 19h00: A. Ngọc dự Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)
 
- A. Thạnh và các đại biểu (theo GM)     - HT phường - A. Thạnh tham mưu các nội dung.
Thứ 7
19/11/22
Sáng
- 07h30: A. Khoa, A. Lĩnh, A. Cường, A. Ngọc dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo VN, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021 – 2022 (sau kết thúc phần lễ, mời A. Khoa, A. Lĩnh, A. Cường, A. Ngọc đến tại nhà hàng An Hà để gặp mặt thân mật)
 
      - HT UB TP  
Chiều - 15h00: A. Khoa, A. Lịch, A. Quốc, A. Cảnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại trường MN Sơn Ca       - Trường Sơn Ca - Mời A. Khoa phát biểu chỉ đạo
Chủ nhật
20/11/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)


- 07h00: A. Ngọc dự Giỗ tổ Tộc Bùi lần thứ VI, kp. Trường Đồng.
- 08h30: A. Khoa, A. Hiền, C. Giang dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại trường: Nguyễn Du.
- 08h30: A. Lĩnh, A. C. Mai, A. Cảnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại trường Nguyễn Văn Trỗi
- 08h30: A. Ngọc, A. Cường, C. Uyên dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại trường Võ Thị Sáu.
- Mời các đ/c lãnh đạo và toàn thể CB, CC và NLĐ dự; Mời lãnh đạo Công an, Ban BVDP, Trạm Y tế, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức.


 
- Mời TUV đứng điểm, P. GD&ĐT, Đài truyền hình,  Mời Toàn thể BGH, tổ trưởng chuyên môn, BCH Công đoàn, BĐD cha mẹ học sinh: ND, NVT, VTS, SC và các trường mầm non tư thục. - Mời BT, KPT, MT 07 KP - HT phường-Tự đường Tộc Bùi
 - Trường Nguyễn Du.
- Trường Nguyễn Văn Trỗi
- Trường Võ Thị Sáu
- A. Thạnh phát hành GM; VP tham mưu Văn bản phân công CB, CC, NLĐ phục vụ Lễ.


- Mời A. Khoa phát biểu chỉ đạo
- Mời A. Lĩnh phát biểu chỉ đạo
- Mời A. Ngọc phát biểu chỉ đạo
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây