Lịch tuần 45

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:45/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 07 tháng 11 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022

 

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
07/11/22
Sáng
- 07h30 – 09h00: A. Minh chủ trì họp giao ban đầu tuần.


- 09h00 – 10h00: A. Minh chủ trì họp xét nguồn gốc đất


- 10h00 – 11h00: A. Minh chủ trì họp xét các hồ sơ khuyết tật, bảo trợ xã hội
- Mời các đ/c lãnh đạo và toàn thể các đ/c cơ quan
- Mời các đ/c Thành viên HĐ xét nguồn gốc đất
- Mời các đ/c Thành viên HĐ xét HS.
    - PH UB


- PH UB


- PH UB
 
- VP chuẩn bị nội dung


- A. Ba chuẩn bị nội dung.

- A. Thành chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Lĩnh chủ trì, A. Minh, A. Khoa dự nghe giao ban tiến độ thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11.
- A. Ngọc dự đánh giá chất lượng đảng viên tại chi bộ Mỹ Thạch Trung
- 14h00: C. Nguyệt dự cùng với TT TPQĐ TP và Sở Xây dựng về việc bàn giao 02 lô đất khu TĐC ADB.
- Mời A. Hải, Trưởng các hội, đoàn thể   - Mời BT, KPT, MT - PH UB


- Khu đất khu TĐC ADB
- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Tối - 19h00: A. Ngọc dự Hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình do BHXH tỉnh tổ chức       - NSH kp. Mỹ Thạch Bắc  
Thứ 3
08/11/22
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 (02 ngày)

- 11h00: A. Minh cùng các anh lãnh đạo dự thắp hương lễ cầu siêu tại chùa Bửu Đức.


- 08h00: A. Ngọc dự kiểm tra công tác Y tế năm 2022

- 08h00: A. Ba dự cùng với A. Hậu – PCT UB TP và Sở Xây dựng về Dự án trụ sở làm việc Báo Quảng Nam
- A. Lịch đi học lớp CCCT từ 08 – 28/11/2022.
 
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP)
- Mời các đ/c lãnh đạo, TT HĐ, UB, MT, các ban, ngành, hội, đoàn thể
- Mời các đ/c TUV đứng điểm   - PH UB


- Chùa Bửu Đức- Trạm Y tế

- Trụ sở Báo Quảng Nam
- TP. Đà Nẵng
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung. Các đ/c ĐUV mang theo Bản K. Điểm
- VP chuẩn bị quà.
Chiều - 13h30: A. Minh tiếp tục chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 (02 ngày)
 
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP) - Mời các đ/c TUV đứng điểm   - PH UB - C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
Thứ 4
09/11/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự họp liên tịch TT HĐND - UBND - UBMTTQVP TP chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm của HĐND TP.
- 09h00 A. Ngọc họp BCĐ giảm nghèo năm 2022- Mời BCĐ giảm nghèo
 


- Mời KPT
- PH số 2


- PH UB- A. Thành phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh tiếp tục chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 - Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP)  


 
- PH UB
 
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
 
Thứ 5
10/11/22
Sáng
- 07h30: A. Minh đi kiểm tra cơ sở và giải quyết công việc cơ quan.
- 07h30: A. Ngọc dự Hội thảo “phát triển người tham gia BHXH bắt buộc – Thực trạng và giải pháp” do BHXH tỉnh tổ chức (cả ngày)
  
 


 
- Cơ quan

- BHXH tỉnh


  
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì tiếp hộ gia đình ông Nguyễn Thành Hương.
- 15h30 – 17h00: A. Minh chủ trì giải quyết đơn ông Phạm Tiến Đoàn về gây ô nhiễm tiếng ồn (cơ khí), kp. Trường Đồng- 14h00: A. Ngọc dự họp nghe đề xuất danh mục công trình khắc phục phòng chống thiên
- Mời ĐB l/đạo TT HĐ, l/đ Ban PC, đ/d UBMT, Các hội, đoàn thể, A. Vũ, A. Cường (ĐT), C. Lan, C. Nguyệt, A. Ba
- Mời ĐB l/đạo TT HĐ, l/đ Ban PC, đ/d UBMT, Các hội, đoàn thể, A. Vũ, A. Cường (ĐT), C. Lan, C. Nguyệt.
- KT lại GM
- Mời Ban QLCDA - Mời BT, KPT, MT
- Mời BT, KPT, MT
- PH UB

- PH UB

- PH số 1
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- C. Lan phát hành GM. A. Vũ, A. Cường (ĐT) chuẩn bị nội dung
Thứ 6
11/11/22
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Minh, A. Ba dự cùng A. Nam – PCT UB TP họp xét bố trí TĐC (đợt 2) Dự án đường nối KDC số 06 đến khu phố mới Tân Thạnh và KDC-TĐC tại phường Tân Thạnh.
- 09h30 – 11h00: A. Minh chủ trì họp xét Thông tư 124 về KDC, trường học đảm bảo ANTT năm 2022


- 07h30: A. Ngọc, A. Thành dự Lễ phát động Tháng hành động bình đẳng giới năm 2022
- Mời a Hiền, a Lĩnh, A Quốc, A Thạnh, A. Thành, A Hưng, C. Chín, A. Nghĩa, C. Uyên, C. Mai, C. Giang, C. Hồng (YT)
- KT lại GM
- Mời đ/d BGH trường ND
- Mời KPT Mỹ Trung


- Mời KPT, MT
- PH số 1- PH UB- HT UB thành phố
- A. Ba phát hành GM, p/hợp với BQLCDA chuẩn bị nội dung.

- Công an chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h30: A. Ngọc dự ra quân tuyên truyền dịch sốt xuất huyết của MT, các hội, đoàn thể phường. - 14h00: A. Ngọc dự cùng A. Lai – PCT UB TP làm việc với phòng GDĐT về rà soát các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
- Mời UBMT, trưởng, phó các hội đoàn thể. A. Thạnh. Trạm y tế


- KT lại GM
  - Huy động hội, đoàn viên, KP - Các tuyến đường- PH số 2
- A. Thạnh chuẩn bị xe, đĩa phát thanh lưu động, băng rôn. MT, các hội đoàn thể huy động đoàn hội viên tham gia.
Thứ 7
12/11/22
Sáng
- 08h00: A. Khoa, A. Cường, A. Lâm dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Trường Đồng.
- 08h00: A. Hải, A. Lịch, A. Quốc dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Đoan Trai.
- Mời CB,CC,NLĐ, CSKV ở KP cùng dự.
- Mời CB,CC,NLĐ, CSKV ở KP cùng dự.
 
    - NSH kp. Trường Đồng
- NSH kp. Đoan Trai
- Mời A. Khoa phát biểu chỉ đạo
- Mời A. Hải phát biểu chỉ đạo
Chiều - 13h30: A. Minh, A. Hiền, C. Thảo (MT) dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Mỹ Thạch Tây
- 14h00: A. Lịch, C. Uyên, A. Nhân dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Mỹ Thạch Bắc
- 14h00: A. Lĩnh, C. Mai, A. Tịnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Hòa Nam
- Mời CB,CC,NLĐ, CSKV ở KP cùng dự.
- Mời CB,CC,NLĐ, CSKV ở KP cùng dự.
- Mời CB,CC,NLĐ, CSKV ở KP cùng dự.
 
- Mời C. Huệ, A. Tuấn – TP   - NSH kp. Mỹ Thạch Tây
- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc
- NSH kp. Hòa Nam
- Mời A. Minh phát biểu chỉ đạo
- Mời A. Lịch phát biểu chỉ đạo
- Mời A. Lĩnh phát biểu chỉ đạo
Chủ nhật
13/11/22
Sáng
- 08h00: A. Minh dự giao ban Ngân hàng chính sách       - HT phường  
Chiều - 14h00: A. Khoa, A. Hiền, C. Mai dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Mỹ Thạch Đông
- 14h00: A. Ngọc, C. Giang, C. Thảo, Th. Hùng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Mỹ Thạch Trung
- Mời CB,CC,NLĐ, CSKV ở KP cùng dự.
- Mời CB,CC,NLĐ, CSKV ở KP cùng dự.
 
    - NSH kp. Mỹ Thạch Đông
- NSH kp. Mỹ Thạch Trung
- Mời A. Khoa phát biểu chỉ đạo
- Mời A. Ngọc phát biểu chỉ đạo
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây