Lịch tuần 42

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:42/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 17 tháng 10 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
17/10/22
Sáng
- 07h30: A. Minh, C. Mai tiếp tục dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo quản lý năm 2022 (đợt 1), đến hết ngày 18/10/2022.
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì họp Thường trực UBND phường giải quyết nhiệm vụ tuần.
- 07h30: A. Khoa dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo quản lý năm 2022 (đợt 2)

 
- Mời Khoa, A. Hải, A. Ngọc, A. Lịch, C. Chín, A. Ba, C. Thải (VP), A. Lân.
    - Trường Chính trị tỉnh.


- PH UB

- Trường Chính trị tỉnh
 
 
Chiều - 14h00: A. Lịch, A. Ba làm việc với ông Trần Văn Cường, kp. Mỹ Thạch Đông.
- 16h00: A. Lịch cùng với A. Hậu – PCT UB TP kiểm tra công tác TTXD kp. Mỹ Thạch Đông.

- 14h00: Hội CCB phường họp Ban Chấp hành Hội xét thi đua cuối năm 2022- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT).
- Các đ/c trong BCH Hội CCB.
    - PLV A. Lịch

- kp. Mỹ Thạch Đông

- PH UB
- A. Ba chuẩn bị nội dung
- A. Vũ, A. Cường (ĐT) chuẩn bị hồ sơ.

- A. Nghĩa phát hành GM và chuẩn bị n. dung
Thứ 3
18/10/22
Sáng
- 08h00: A. Lịch, C. Nguyệt họp lấy ý kiến KDC các trường hợp cấp giấy CN QSD đất.

- 08h00: A. Ngọc, A. Thạnh dự lớp Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối ngoại do Sở Ngoại vụ tổ chức (từ ngày 18- 19/10/2022)
- 08h00: A. Thành tập huấn quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động do Sở TBLĐ&XH tổ chức (cả ngày)
- 08h00: A. Lĩnh chủ trì triển khai KH ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư.
 
- Mời C. Thảo (MT), C. Mai (UVTT), Trưởng các hội, đoàn thể.
  - Mời KPT và 05 hộ dân - NSH kp. Đoan Trai

- KS Bàn Thạch


- KS Bàn Thạch

- PH UB
- C. Nguyệt phát hành GM và chuẩn bị n. dung


- C. Thảo (MT) chuẩn bị nội dung

 
Chiều - 14h00: A. Ngọc dự làm việc với Đoàn Thanh tra Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Nam.
- 14h00: A. Lĩnh chủ trì họp Ban công tác Mặt trận chuẩn bị tổ chức các hoạt động ngày hội đại đoàn kết.
 


- Mời C. Thảo (MT), C. Mai (UVTT)
 

- Mời các vị trưởng ban CTMT
- PH số 2

- PH UB


- C. Thảo (MT) phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Thứ 4
19/10/22
Sáng
- 06h30 – 08h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải dự Gặp mặt các chị em cơ quan nhân ngày 20/10.

- 08h00 – 10h30: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe Kế hoạch đánh giá cán bộ Khối Đảng, Mặt trận, các hội, đoàn thể; KH đánh giá cán bộ, công chức, người lao động năm 2022, 2023; nghe KH tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo VN (20/11); cho ý kiến công tác hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nông nghiệp năm 2021.

- 10h30 – 11h00: A. Minh làm việc với A. Ngọc về công tác tiêm VX phòng Covid-19.

- 09h30: A. Hải và các anh lãnh đạo đi thăm quân dự bị huấn luyện.

- 07h30: A. Lịch, A. Ba dự cùng với A. Ảnh – CT UB TP thông qua điều chỉnh Quy hoạch phân phân khu 5 (tỷ lệ 1/2000): Tân Thạnh, Hòa Thuận, An Mỹ, Phước Hòa.
- 08h00: A Ba, C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường đối với gia đình ông Nguyễn Dương (chết) – Bùi Thị Tư, kp. Mỹ Thạch Đông, dự án đướng BĐ.
- 09h30: C. Thảo (VP) dự đánh giá xếp loại sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.
- Mời A. Lĩnh, A. Hiền, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch và toàn thể các chị em cơ quan.

- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, C. Thảo (VP), A. Lân, A. Thạnh, C. Chín.


- Mời A. Ngọc, C. Hồng, A. Bảo, A. Thạnh, C. Chín.

- Mời A. Ngọc, đ/d BCH Công an, C. Thảo (MT), A. Quốc.- Mời đ/d MT, các hội đoàn thể, C. Hồng (DV)


- Mời HT trường ND.


- Mời TT PTQĐ thành phố


- Mời các hộ dân
- Cafe Vườn Nhà, đường TTĐ

- PH UB


- PH UB

- TT huấn luyện TP. Đà Nẵng

- PH số 2


- HT Quân sự


- Bánh dừa Bảo Linh (KP. Tr. Đồng)- C. Thảo (VP) chuẩn bị KH đánh giá cán bộ Khối Đảng, Mặt trận, các hội, đoàn thể. A. Lân tham mưu nội dung KH đánh giá CB, CC năm 2023. A. Thạnh tham mưu KH tổ chức 40 năm ngày 20/11; hỗ trợ nông nghiệp 2021.

- VP chuẩn bị nội dung

- Quân sự tham mưu xe và nội dung.
- A. Ba p/hợp với Ban QL phát hành GM và chuẩn bị n. dung.
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì họp Quân dân chính khối phố Mỹ Thạch Bắc về tiến độ thu thuế đất PNN năm 2022.

- 15h30 – 17h00: A. Minh chủ trì giám sát chi bộ Mỹ Thạch Bắc (theo Kế hoạch của Đảng ủy phường)
- 14h00: A. Lịch, C. Nguyệt dự cùng A. Hậu – PCT UB TP làm việc với phòng TN-MT và Hội đồng tư vấn về các trường hợp vướng mắc về cấp giấy CNQSD.
- 14h00: A Ba, C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường đối với gia đình bà Lê Thị Thể, kp. Mỹ Thạch Đông, dự án đướng BĐ.

- 14h00: A. Lịch, A. Vũ, A. Cường (ĐT) dự họp phát động ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn TP nhân ngày (08/11)
- Mời A. Lịch, C. Chín, C. Thảo (VP), C. Thủy.

- Mời A. Lịch, A. Thức, A. Vũ.
- KT lại GM


- Mời đ/d MT, các hội đoàn thể, C. Hồng (DV)
- Mời TT PTQĐ thành phố
- Mời BT, KPT, MT, các TĐK.
- Mời cấp ủy chi bộ- Mời các hộ dân
- PH UB


- PH UB

- PH số 2


- HT Quân sự


- Đội QTĐT TP
 
- C. Chín phát hành GM và chuẩn bị nội dung.

- A. Thức liên hệ chi bộ và chuẩn bị nội dung- A. Ba p/hợp với Ban QL phát hành GM và chuẩn bị n. dung.
Thứ 5
20/10/22
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Khoa, A. Hải chủ trì Hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022.
 
- 10h00 (sau khi kết thúc Diễn đàn): A. Ngọc chủ trì họp xét giải thưởng Khuyến tài năm 2022.

- 08h00: Dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 cùng UBND tỉnh Quảng Nam.
- 07h30: Hội CCB thành phố kiểm tra cuối năm đối với Hội CCB phường.
- 09h00: A. Lịch chủ trì nghe tư vấn giải quyết hồ sơ vi phạm hành chính Nguyễn Minh, Mỹ Thạch Đông.
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, toàn thể CB, CC và NLĐ.
- Mời đ/d TT HĐ, UBMT, Đoàn TN, C. Thảo (VP), C. Chín, A. Thạnh, Thầy Thược, Thầy Hoa.
- KT lại GM- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời UBMT thành phố, phóng viên TP
- Mời Thầy Lực (trường ND)

- Mời đ/d P. Tư pháp, Đội QTĐT thành phố
- Mời các trường học; BT, KPT, MT và nhân dân
 
- HT phường


- HT phường


- Trụ sở tiếp CD tỉnh
- PH UB

- HT Quân sự
- C. Thảo (MT) phát hành GM, chuẩn bị KH, nội dung
- Hội KH tham mưu GM và chuẩn bị n. dung- A. Nghĩa, C. Diện chuẩn bị nội dung.
- C. Nguyệt phát hành GM và chuẩn bị n. dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Quốc dự họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố xét duyệt thực lực cấp thành phố và triển khai công tác khám tuyển NVQS năm 2023.
- 14h00: A. Ngọc dự họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn và Kế hoạch chuẩn bị Tết năm 2023.
- 14h00 – 15h00: A Ba, C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường đối với gia đình Ông Nguyễn Nở, kp. Mỹ Thạch Đông, dự án đướng BĐ.
- 15h00: A Ba, C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường đối với gia đình Ông Nguyễn Ca (chết) – Bà Đỗ Thị Ca (chết), kp. Mỹ Thạch Đông, dự án đường BĐ.- KT lại GM

- Mời đ/d MT, các hội đoàn thể, C. Hồng (DV)
- Mời đ/d MT, các hội đoàn thể, C. Hồng (DV)

- Mời TT PTQĐ thành phố

- Mời TT PTQĐ thành phố

- Mời các hộ dân

- Mời các hộ dân
- HT CQQS thành phố

- PH số 2

- PH UB


- PH UB
- A. Quốc chuẩn bị nội dung- A. Ba p/hợp với Ban QL phát hành GM và chuẩn bị n. dung.
- A. Ba p/hợp với Ban QL phát hành GM và chuẩn bị n. dung.
Thứ 6
21/10/22
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì giải quyết đơn ông Cảnh và ông Cẩm, kp. Mỹ Thạch Bắc liên quan đến việc thoát nước.


- 09h30 – 10h30: A. Minh chủ trì họp Tổ đại biểu HĐND TP chuẩn bị nội dung TXCT trước kỳ họp thứ 7.

- 06h30: Dự khai mạc Giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng năm 2022.
- 07h30: Tổ chức tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên và người từ 12 – 17 tuổi (02 ngày)
- 08h00: A. Ngọc chủ trì giải quyết đơn tập thể ông Nguyễn Ta, kp. Hòa Nam kiến nghị hộ nuôi Yến ảnh hưởng VSMT.


- 07h30: A. Hưng, Công an phường, C. Nguyệt dự Hội nghị Tuyên truyền pháp luật năm 2022
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lịch, đ/d Công an, MT; A. Vũ, A. Cường (ĐT).
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Cường, C. Thảo (MT)
- KT lại GM

- CB, CC và NLĐ

- Mời đ/d TT HĐ, Ban PC, MT, các hội, đoàn thể, A. Thạnh, A. Quảng, C. Lan.
- Mời C. Thao, Thầy Phước


 
- Mời BT, KPT, MT, TĐT và hộ dân- Mời BT, KPT, MT, và hộ dân
 
- PH UB- PH UB


- QT 24/3

- HT phường

- HT Quân sự- HT UBMT TP
- A. Vũ phát hành GM. C. Nguyệt chuẩn bị biên bản.

- VP phát hành GM, p/hợp với MT chuẩn bị nội dung


- Phân công (theo KH)

- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh dự với Đoàn giám sát của Thành ủy về thực hiện Kết luận 18/2017 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- 14h00: A. Ngọc dự cùng A. Ảnh – CT UB TP làm việc với phòng VHTT thành phố về nhiệm vụ đến cuối năm 2022 và công tác chuẩn bị Tết năm 2023.
- 14h00: A. Lịch chủ trì vận động hộ ông Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Niệm dự án đường nối KDC số 6.

- 13h30: Tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên và người từ 12 – 17 tuổi
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy phường, C. Thảo (VP).
- KT lại GM


- Mời đ/d UBMT, các hội đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Hồng (DV)
- CB, CC và NLĐ
 


- Mời BQL CDA


 


- Mời BT, KPT, MT
 
- PH UB


- PH số 1


- PH UB


- HT phường
 
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
- C. Nguyệt phát hành GM. A. Ba chuẩn bị nội dung
- Phân công (theo KH)
Thứ 7
22/10/22
Sáng
- 08h00: A. Lịch dự cùng Ảnh – CT UB TP họp nghe báo cáo các gói dịch vụ công ích năm 2023 và công tác chuẩn bị trang trí Tết năm 2023.
- 07h30: Tổ chức tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên và người từ 12 – 17 tuổi (cả ngày)
- KT lại GM


- CB, CC và NLĐ
    - PH số 1


- HT phường- Phân công (theo KH)
Chiều - 13h30: Tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên và người từ 12 – 17 tuổi - CB, CC và NLĐ
 
    - HT phường
 
- Phân công (theo KH)
Chủ nhật
23/10/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây