Lịch tuần 41

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:41/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 10 tháng 10 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                   

                  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
10/10/22
Sáng
- 07h30 – 10h00: A. Minh, A. Hải dự kỳ họp chuyên đề - HĐND thành phố.
- 10h00 - 11h00: A. Minh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng ủy xét hồ sơ kết nạp Đảng năm 2022


- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP)
    - HT UBND thành phố
- PH UB
- VP chuẩn bị tài liệu

- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
Chiều - 13h30: A. Minh, C. Mai tiếp tục dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo quản lý năm 2022 (đến ngày 14/10/2022)
- 13h30: A. Ngọc dự Hội thảo “chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh Quảng Nam
- 17h30: A. Minh dự gặp mặt Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
- 14h00: A. Lĩnh dự Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc về công tác phong trào Ủy ban Mặt trận quý IV năm 2022
      - Trường Chính trị tỉnh
- HT số 1, UBND tỉnh
- KS Bàn Thạch

- HT A, UBMT tỉnh
 
Tối - 19h00 – 06h30 (sáng hôm sau): A. Lịch trực chỉ huy công tác phòng mưa lụt. - Quân sự (trực 100%); Ban BVDP (02 đ/c); Công an (có lịch trực riêng). A. Cảnh, A. Ba.     - Cơ quan  
Thứ 3
11/10/22
Sáng
- 08h00 – 09h30: A. Ngọc chủ trì triển khai chấm điểm gia đình văn hóa, gia đình học tập năm 2022.


- 09h30 – 10h30: A. Ngọc chủ trì triển khai công tác rà soát hộ cận nghèo năm 2022.

- 08h00: A. Ngọc dự cùng A. Lai – PCT UB TP làm việc với Sở LĐTB-XH tỉnh theo Quyết định số 355/QĐ-LĐTBXH.
 
- Mời C. Thảo (MT), C. Mai (UV TT)


- Mời đ/d lãnh đạo TT Đảng ủy, TT HĐND, UBMT, Trưởng các hội, đoàn thể (theo QĐ), Hội Khuyến học, A. Thạnh.
- Mời đ/d lãnh đạo TT Đảng ủy, TT HĐND, UBMT, Trưởng các hội, đoàn thể, A. Thành
  - Mời BT, KPT, MT, các tộc họ.

- Mời BT, KPT, MT
 
- PH UB- PH UB


- PH số 2

 
- A. Thạnh phát hành GM chuẩn bị nội dung GĐVH. Hội KH chuẩn bị n. dung GĐHT.
- A. Thành phát hành GM chuẩn bị nội dung. 
Chiều - 14h00: A. Lịch, A. Ba dự họp với A. Nam – PCT UB TP nghe báo cáo tiến độ, vướng mắc các dự án: KDC Tây Nam (Hòa Thuận), KDC Tây Bắc kiểu mẫu, KDC số 4 (An Sơn), KDC Tây Bắc Thanh Hóa.

 
    - PH số 1 


 
Tối - 19h00 – 06h30 (sáng hôm sau): A. Ngọc trực chỉ huy công tác phòng mưa lụt. - Quân sự (trực 100%); Ban BVDP (02 đ/c); Công an (có lịch trực riêng). A. Cảnh, . Thạnh.     - Cơ quan  
Thứ 4
12/10/22
Sáng
- 08h00: A. Hải dự Hội nghị báo cáo viên (trực tuyến) tháng 10 năm 2022.
- 07h30: A. Lĩnh, C. Uyên dự Tọa đàm bàn giải pháp “xây dựng chi, tổ hội vững” do Hội LHPN TP tổ chức.
- 08h00 – 09h00: A Ba, C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường (lần 2) đối với gia đình ông Nguyễn Dương (chết) – Bùi Thị Tư, kp. Mỹ Thạch Đông, dự án đướng BĐ.
- 09h00 – 10h30: A. Ba, C. Nguyệt p/hợp với Ban QLCDA làm việc với gia đình ông Nguyễn Đến, dự án đường nối KDC số 6.
- 08h00: A. Ngọc chủ trì giải quyết thoát nước tổ đoàn kết 4a, 4b, 5 kp. Mỹ Thạch Trung.


- Mời A. Ba, A. Vũ, A. Cường (ĐT), đ/d các hội đoàn thể

- Mời BQLCDA

- Mời các hộ dân
- Mời BT, KPT, MT

- Mời KPT, MT và hộ ông Cầm
- HT Thành ủy

- HT UBMT thành phố

- PLV A. Lịch

- PLV A. Lịch


- PH UB

- A. Ba p/hợp với Ban QL chuẩn bị n. dung.
- C. Nguyệt phát hành GM. A. Ba chuẩn bị nội dung.
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Ngọc dự họp triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố.
- 14h00: A Ba, C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường (lần 2) đối với gia đình bà Lê Thị Thể, kp. Mỹ Thạch Đông, dự án đướng BĐ.
- 14h00: A. Hải, A. Cường chủ trì giám sát Quy trình lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình năm 2021.
- 14h00: C. Thảo dự đánh giá phân hạng đợt 1, chương trình OCOP thành phố năm 2022 đối với hộ KD bà Ba Hội.
- 14h00: A. Vũ cùng P. QLĐT TP dự khắc phục sự cố chạm chập cáp ngầm hạ thế sau TBA T2, khu phố mới Tân Thạnh do bão số 4 gây ra.

- Mời A. Khoa, A. Lịch, đại diện UBMT, Ban KTXH, Ban PC, C. Chín, A. Ba, A. Cảnh, Đ/d Hội PN, Hội ND, C. Hồng (DV)
 
 

- Mời các hộ dân
- PH số 2

- PH UB


- PH UB

- TĐK số 9, kp. Đoan Trai
- Tại Khu phố mới Tân Thạnh
 


- A. Ba p/hợp với Ban QL chuẩn bị n. dung

- C. Chín chuẩn bị báo cáo.

 
Thứ 5
13/10/22
Sáng
- 07h30: A. Hải, A. Lịch dự Hội nghị Thành ủy Tam Kỳ lần thứ 10.
- 08h00: A. Ngọc dự Hội nghị (trực tuyến) với UBND tỉnh về công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19.
- 07h30: A. Ngọc, A. Thành dự Tập huấn các chính sách ưu đãi với người có công cách mạng (từ ngày 13 – 14/10/2022)
 


- KT lại GM

 

 

 
- HT Thành ủy Tam Kỳ.
- PH số 2

- HT UB TP
 


 
Chiều - 14h00: A. Lịch chủ trì giao ban công tác thu thuế đất PNN và các loại quỹ năm 2022.

- 14h00 – 15h00: A Ba, C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường (lần 2) đối với gia đình Ông Nguyễn Nở, kp. Mỹ Thạch Đông, dự án đướng BĐ.
- 15h00: A Ba, C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường (lần 2) đối với gia đình Ông Nguyễn Ca (chết) – Bà Đỗ Thị Ca (chết), kp. Mỹ Thạch Đông, dự án đường BĐ.
- 14h00: A. Hưng, C. Lan dự họp trực công tác tư pháp quý III năm 2022 và trao giải tìm hiểu PL (trực tuyến) đợt 2 năm 2022.
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Hoàng, C. Chín và thành viên các tổ đôn đốc thu PNN ở các KP.


- Mời C. Thảo (MT), A. Hoàng.
- Mời đội thuế
 
- Mời KPT và các thành viên.
- Mời các hộ dân

- Mời các hộ dân
- PH UB


- PLV A. Lịch


- PLV A. Lịch


- PH TT HCC thành phố
- C. Chín phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- A. Ba p/hợp với Ban QL chuẩn bị n. dung

- A. Ba p/hợp với Ban QL chuẩn bị n. dung

 
Thứ 6
14/10/22
Sáng
- 08h00: A. Hải dự Hội nghị trực báo công tác biên soạn lịch sữ.
- 07h30: Dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022.
- 08h00: A. Lịch chủ trì vận động hộ ông Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Niệm dự án đường nối KDC số 6.

- 07h30: A. Cường, C. Chín dự lớp Tập huấn Công đoàn do LĐLĐ thành phố tổ chức.
- 07h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 tuổi trở lên và người trên 18 tuổi (450 liều Pfizer)
 


- KT lại GM
- Mời đ/d UBMT, các hội đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Hồng (DV)


- CB, CC, NLĐ phường, Trạm Y tế- Mời BQL CDA
- BS, ĐD bệnh viện Minh Thiện- Mời BT, KPT, MT
 
- HT Thành ủy


- PH UB


- HT UBMT TP

- HT phường
 - C. Nguyệt phát hành GM. A. Ba chuẩn bị nội dung


- Phân công nhiệm vụ (có KH riêng)
 
Chiều - 14h00: Dự họp Ban Chỉ đạo 35 thành phố, đánh giá tình hình 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.
- 14h00: Dự cùng phòng Nội vụ họp Khối thi đua của thành phố.
- 14h00: Dự cùng A. Ảnh - CT UBND chủ trì họp thông qua Quy hoạch phân khu 5 (tỷ lệ 1/2000) (theo lịch Thành ủy).
- 13h30: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 tuổi trở lên và người trên 18 tuổi.
- KT lại GM

- KT lại GM

- KT lại GM

- CB, CC, NLĐ phường, Trạm Y tế


 
  - PH Thành ủy

- PH số 2

- PH số 2

- HT phường


- Phân công nhiệm vụ (có KH riêng)
 
Thứ 7
15/10/22
Sáng
           
Chiều            
Chủ nhật
16/10/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây