Lịch tuần 40

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:40/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 03 tháng 10 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                   

                  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
03/10/22
Sáng
- 07h30 – 08h00: A. Minh chủ trì họp giao ban đầu tuần.

- 08h00: A. Minh, C. Mai dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo quản lý năm 2022 (từ ngày 03/10 – 13/10/2022)
- 07h30: A. Lịch dự họp UBND TP đánh giá nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.
- 06h00: C. Uyên tổ chức trao quà cho đơn vị xã Ladee, Nam Giang.
- Toàn thể CB, CC và NLĐ     - PH UB

- Trường Chính trị tỉnh
- PH số 2

- Xã Ladee
- VP chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Lịch chủ trì họp xử lý công trình quán Biển Rạng, kp. Mỹ Thạch Tây - Mời tổ TTĐT     - PH UB - A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 3
04/10/22
Sáng
- 08h00 – 09h00: A. Lịch, A. Ba dự chi tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với GĐ Bà Lê Thị Thể, dự án đường BĐ.

- 09h00: A. Lịch chủ trì giải quyết thoát nước đường nối KDC số 6 đến KPM.

- 08h00: A. Ngọc chủ trì làm việc với các hộ OCOP tham gia gian hàng ngày hội chuyển đổi số năm 2022- Mời A. Ba


- Mời A. Thạnh, A. Lân- Mời C. Ty MTĐT QN; Ban QLCDA
- Mời hộ dân

- Mời BT, KPT M.Trung
 
- PH UB


- PH UB


- HT phường
- A. Ba p/hợp với BQL phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- A. Ba phát hành GM.


- A. Thạnh phát hành GM.
Chiều - 14h00: A. Lịch, A. Ba dự chi tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với GĐ bà Bùi Thị Tư, dự án đường BĐ.

- 14h00: A. Ngọc họp báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2022.
  


 
- Mời hộ dân 
- PH UB


- PH số 2
- A. Ba p/hợp với BQL phát hành GM và chuẩn bị nội dung


 
Thứ 4
05/10/22
Sáng
- 08h00: A. Khoa chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng ủy (mở rộng) đánh giá NQ thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022.

-08h00: A. Hải, A. Ngọc dự cùng với A. Lai – PCT UB TP làm việc với UBND tỉnh về tiến độ tiêm phòng VX Covid-19 và tình hình hoạt động của TTYT thành phố.
- 07h30: A. Lịch dự họp nghe báo cáo điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu 4 và Phân khu 5 (tỷ lệ ½.000).
- 08h00: A. Ba, C. Nguyệt lập biên bản trường hợp ông Huỳnh Đức Lu, ông Huỳnh Đức Chinh, kp. Đoan Trai
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP), A. Nghĩa.

- Mời A. Vũ, A. Cường (ĐT)
 
- Mời A. Hà – đội QTĐT TP
- Mời các đ/c BT các chi bộ - HT phường


- PH số 1


- PH số 2

- Nhà ông Lu, ông Chinh
 
- C. Thảo (VP) phát hành GM và chuẩn bị nội dung- A. Vũ phát hành GM; A. Ba, C. Nguyệt chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Hải, A. Ngọc dự Hội nghị trực tuyến bàn chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2023- 2025, triển khai kế hoạch thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng (điểm cầu thành phố và xã, phường).
- 14h00 – 15h30: A. Ngọc, Thầy Thược dự Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022.
- 15h30: A. Ngọc dự họp rút kinh nghiệm giải Việt dã Sacombank vì sức khỏe cộng đồng.
- 14h00 – 15h00: A. Lịch, A. Ba dự chi tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với GĐ ông Nguyễn Nở, dự án đường BĐ.
- 15h00: A. Lịch, A. Ba dự chi tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với GĐ ông Nguyễn Ca (chết), bà Đỗ Thị Ca (chết), dự án đường BĐ.
- 14h00: A. Lịch dự họp di dời tường rào của Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực QN-ĐN.
- 14h00: A. Khoa đi kiểm tra giám sát chi bộ Mỹ Thạch Trung (theo KH của Đảng ủy).

- 14h00: C. Nguyệt dự chi tiền bồi thường các hộ dự án đường bao Nguyễn Hoàng và đường KDC số 6, KP mới và Khu dân cư – tái định cư.
- Mời TT HĐ, BTT UBMT, toàn thể CB, CC và NLĐ.
- Mời A. Thức, C. Mai
 
  - Mời BT, KPT, MT các KP.
- Mời cấp ủy chi bộ
- HT phường- PH UB P. An Xuân.
- PH Tầng 3, TT HCC thành phố
- PH UB.

- PH UB


- Số 13, đường Trần Hưng Đạo
- NSH kp. Mỹ Thạch Trung

- Ban QLCDA thành phố
- VP phát hành GM; liên hệ tài liệu; A. Lân hỗ trợ kết nối trực tuyến.
- A. Thức liên hệ chi bộ chuẩn bị địa điểm và nội dung
Thứ 5
06/10/22
Sáng
- 07h30: A. Lĩnh, C. Hồng dự Hội nghị giao ban Công tác Dân vận quý IV năm 2022.
- 08h00: A. Ngọc dự họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng năm 2023; Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới Tết dương lịch 2023.
- 07h30: A. Khoa dự lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2022 di Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức (từ ngày 06/10 – 07/10/2022)
- 08h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn ông Huỳnh Ngọc Thương, kp. Đoan Trai liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Mời đại diện UBMT, Ban PC, các hội, đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan

 

- Mời BT, KPT và ông Thương
- HT Thành ủy

- PH số 2- Trường Chính trị tỉnh

- PH UB

 

- C. Lan phát hành GM. A. Ba chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Ngọc dự Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đánh giá hoạt động tín dụng 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022.
- 14h00: A. Lịch, A. Ba phối hợp cùng Ban QLCDA chi tiền hộ ông Niệm, ông Thanh (lần 2) đường nối KDC số 6.
- 14h00: C. Nguyệt dự buổi làm việc để nhận bàn giao 02 lô đất công cộng (ký hiệu A2 và A3) thuộc dự án Khu tái định cư ADB.

- 15h00: CB. CC và NLĐ dọn vệ sinh cơ quan
 
- CB. CC và NLĐ- Mời BQLCDA
  - PH số 2


- PH UB

- Mặt bằng lô đất A2, A3, nút giao Phan Khôi – Lê Thái Tông.
- Cơ quan- A. Ba p/hợp với BQL phát hành GM
 
Tối - 19h00: A. Lịch chủ trì họp triển khai lát gạch vỉa hè đường Trần Nhật Duật - Mời A. Lĩnh, A. Ba, C. Chín     - NSH kp. Mỹ THạch Bắc - C. Chín phát hàng GM và p/hợp A. Ba chuẩn bị n. dung
Thứ 6
07/10/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy, thông qua các nội dung trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 10.
- 07h30: A. Ngọc, A. Thạnh, Thầy Thược dự Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của TTCP về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa TP.
- 08h00: A. Lĩnh dự Hội nghị (trực tuyến) giao ban công tác Mặt trận quý VI năm 2022.
- 08h00: A. Lịch dự họp nghe BQL các dự án ĐT-XD thành phố cùng với các ngành báo cáo Phương án chống lụt bão đối với hạ tầng đô thị.
- 08h00: C. Nguyệt, A. Quảng đi khảo sát kiểm tra cơ sở chăn nuôi (hộ ông Bùi Viết Cước), kp. Trường Đồng
 
   

- Mời 04 đại biểu
- Mời KPT, MT
- PH Thường vụ Thành ủy
- HT phường
- HT UBMT thành phố
- PH số 1


- Nhà ông Bùi Viết Cước.


- VP hỗ trợ các điều kiện, A. Lân hỗ trợ máy chiếu.
Chiều - 13h30 - 13h50: A. Minh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện quy trình cán bộ (bước 2).
- 13h50 – 14h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình cán bộ (bước 3).
- 14h00 – 14h30: A. Minh, A. Hải dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình cán bộ (bước 4).
- 14h30 – 15h00: A. Minh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện quy trình cán bộ (bước 5).
- 14h00: A. Ngọc chủ trì phát động tuyến phố Trần Quý Cáp không dùng tiền mặt.- 14h00 – 15h30: A. Lịch chủ trì họp nghe tư vấn giải quyết trường hợp ông Nguyễn Minh, kp. Mỹ Thạch Đông


- 15h30 – 16h30: A. Lịch chủ trì lấy ý kiến KDC cấp giấy các hộ dân kp. Đoan Trai.
- 14h00: Quân sự phường tổ chức sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự năm 2023
 
- Mời TT Đảng ủy, TT HĐ, UBMT, các ban, ngành, hội, đoàn thể, A. Lân, A. Thạnh và các Tổ CNCĐ.
- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)

- C. Nguyệt
- Mời lãnh đạo UBTP, VP UB TP, P. VHTT TP


- Mời P. Tư pháp, P. TNMT.


 
- Mời BT, KPT, MT và nhân dân- Mời KPT và 05 hộ dân
 
- HT Thành ủy

- HT Thành ủy

- HT Thành ủy

- HT Thành ủy

- KP. Hòa Nam
- PH UB- NSH kp. Đoan Trai.
- HT phường

 
- A. Lân phát hành GM và p/hợp chuẩn bị nội dung


- C. Nguyệt phát hành GM và p/hợp A. Vũ, A. Ba chuẩn bị n. dung

- C. Nguyệt phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- QS chuẩn bị nội dung
Thứ 7
08/10/22
Sáng
- 07h30: A. Minh, A. Khoa, A. Ngọc dự Ngày hội Chuyển đổi số thành phố năm 2022 (khai trương trung tâm IOC) - Toàn thể CB, CC và NLĐ; các ban, ngành, hội đoàn thể và tổ 1 cửa, A. Lân, A. Thạnh   - Mời Tổ CNCĐ các KP dự - QT 24/3 - A. Lân phát hành GM mời các Th/phần ở KP; các anh chị bộ phận 1 cửa tham gia gia hàng hỗ trợ người dân DVC trực tuyến. Các hội, đoàn thể tham gia hỗ trợ.
Chiều            
Chủ nhật
09/10/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây