Lịch tuần 37

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:37/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 12 tháng 9 năm 2022
 

                      (CHÍNH THỨC)                                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
12/9/22
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì họp giao ban đầu tuần.
 
- Toàn thể CB, CC và NLĐ     - PH UB.  
Chiều - 14h30: A. Minh chủ trì nghe tư vấn giải quyết các hồ sơ vay vốn HSSV từ nguồn NHCS - Mời A. Ngọc, A. Thành, C. Lan, C. Mai, C. Uyên, C. Giang, A. Nghĩa
 
- Mời A. Nguyễn NHCS   - PH UB - A. Thành phát hành GM và p/hợp NHCS chuẩn bị nội dung
Thứ 3
13/9/22
Sáng
- 07h30: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy bàn về công tác cán bộ (cả ngày).
- 08h00: A. Lịch, C. Lan, C. Nguyệt, A. Thành dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa các cấp.
- 08h00: A. Ngọc dự họp thông qua kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- 08h00: A. Khoa, C. Mai, C. Thảo (MT), A. Thức đi kiểm tra giám sát chi bộ Đoan Trai

- Mời A. Hải dự
 
- Mời cấp ủy chi bộ
- PH Thường vụ

- PH số 2- PH số 1


- NHS kp. Đoan Trai

- A. Thức liên hệ chi bộ KP chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Thành ủy: Nghe báo cáo đề xuất đầu tư khu Trà Lang, Tam Ngọc và Hồ điều hòa Nguyễn Du.
- 14h00: C. Giang dự họp tổng kết đánh giá hoạt động Hè năm 2022.- KT lại GM
 
 
- PH Thường vụ


- PH số 1 
Tối - 19h00: A. Ngọc, A. Lân dự lớp Tập huấn nâng cao nhận thức công tác chuyển đổi số tại kp. Mỹ Thạch Trung     - Mời BT, KPt, MT và nhân dân - NSH kp. Mỹ Thạch Trung - A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 4
14/9/22
Sáng
- 09h00: A. Minh chủ trì tiếp các hộ bán vé số trước tỉnh ủy Quảng Nam.

- 07h30: A. Ngọc dự kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam.
- 07h00: Tổ chức tiêm Vắc xin cho học sinh trường THCS Nguyễn Du.
- 08h00: A. Lịch chủ trì họp lấy ý kiến khu dân cư Mỹ Thạch Bắc
- Mời A, Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, Trưởng các hội, đoàn thể, A. Vũ, A. Cường (ĐT)- Trạm y tế

- Mời A. Ba, C. Nguyệt
 - Mời KPT, 05 hộ dân
- PH UB


- HT số 1 – UBND tỉnh.
- Trường THCS Nguyễn Du
- HT phường
- A. Vũ, A. - VP chuẩn bị hoa

- VP chuẩn bị hoa

- VP làm CV bệnh viện Minh Thiện hỗ trợ.
- C. Nguyệt phát hành GM p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì tiếp hộ ông Doãn Đức, kp. Mỹ Thạch Trung, dự án đường nối KDC số 6.


- 15h30 – 17h00: A. Minh chủ trì vận động hộ ông Nguyễn Mộng Đạt, kp. Mỹ Thạch Trung


- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với hộ ông Sơn, dự án đường nối KDC số 6.
- 14h00: A. Lĩnh, A. Hiền, A. Ngọc chủ trì triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình khối phố an toàn về PCCC
- Mời A. Khoa, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan- Mời A. Khoa, A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan, Đại diện MT, các hội, đoàn thể
- Mời A. Ba, C. Nguyệt
- Mời Ban QLDA
- Mời Ban QLDA- Mời Ban QLDA
- Mời BT, KPT- Mời BT, KPT
- Mời BT, KPT, MT
- PH UB
- PH UB- PLV A. Lịch

- HT phường
- C. Nguyệt phát hành GM, A. Ba p/hợp với BQLCDA chuẩn bị nội dung. C. Nguyệt ghi biên bản họp; C. Lan ghi biên bản tiếp CD.

- C. Nguyệt phát hành GM, A. Ba p/hợp với BQLCDA chuẩn bị nội dung. C. Nguyệt ghi biên bản họp; C. Lan ghi biên bản tiếp CD.- C. Thảo (MT) phát hành GM. UBMT và CA p/hợp chuẩn bị nội dung
Tối - 19h00: A. Ngọc, A. Lân dự lớp Tập huấn nâng cao nhận thức công tác chuyển đổi số tại kp. Mỹ Thạch Trung

 
 
  - Mời BT, KPt, MT và nhân dân.
 
- NSH kp. Mỹ Thạch Trung


 
- A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung


 
Thứ 5
15/9/22
Sáng
- 07h30 – 09h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe Kế hoạch của UB tổ chức “Ngày hội chuyển đổi số” năm 2022- 09h00 – 11h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe Kế hoạch của MT tổ chức đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022.
- 09h00: A. Ngọc dự họp báo cáo tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- 07h00: Ban CHQS thành phố thông tin thời sự và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các xã phường (cả ngày)
- 07h30: Hội LHPN thành phố kiểm tra cuối năm đối với Hội LHPN phường năm 2022.
- 07h30: A. Cường, A. Quốc, C. Nguyệt tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức (từ ngày 15 – 17/9/2022).
- 08h00: Ra quân xử lý các hộ đúc chậu đường Hà Huy Tâp, kp. Mỹ Thạch Tây.
- 08h00: A. Lịch dự Hội nghị trực tuyến với TW về đẩy mạnh CCHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Lân, C. Thảo (VP), Trưởng các hội, đoàn thể.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP).


- Mời Công an phường, A. Ba, C. Nguyệt, Tổ TTĐT, C. Chín, đ/d các hội, đoàn thể, Dân quân, Ban BVDP


- Mời đội QTĐT thành phố


- Mời KPT, MT
- PH UB
- PH UB


- HT P.GD&ĐT


- HT phường

- PH Hội PN thành phố
- HT Ban T. Giáo


- đường Hà Huy Tập

- HT số 02 – UBND tỉnh
- A. Lân tham mưu KH chuyển đổi số.- UBMT chuẩn bị KH

- A. Quốc hỗ trợ nội dung
- C. Uyên, C. Thảo (PN) chuẩn bị nội dung
- VP làm CV bệnh viện Minh Thiện hỗ trợ.

- A. Vũ, A. Cường phát hành GM, lên hệ lực lượng, xe cẩu, các dụng, nội dung cần thiết.

 
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp xác nhận nguồn gốc đất các trường hợp không đủ điều kiện.

- 15h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022.

- 15h30: A. Lịch giải quyết hộ ông Tiên, làm đường bê tông kp. Mỹ Thạch Bắc

- 15h00: A. Lịch chủ trì lập biên bản xử lý trường hợp xây dựng sai phép kp. Mỹ Thạch Đông

- 14h00: A. Ngọc, A. Thạnh dự họp công tác Thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- 17h00: A. Ngọc dự kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện đa khoa Minh Thiện.

- 14h00: A. Lĩnh chủ trì họp giao ban Khối Dân vận quý 3, đánh giá nhiệm vụ 9 tháng và các mô hình dân vận khéo
- 13h30: Ban CHQS thành phố tiếp tục thông tin thời sự và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các xã phường (cả ngày)
 
- Mời A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt

- C. Lan và các đại biểu (theo GM)

- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Cường, A. Vũ.
- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Cường, A. Vũ.

- Mời A. Khoa, C. Hồng, Trưởng, phó Mặt trận và các hội, đoàn thể và các đại biểu liên quan (theo GM)


 
- Mời P. TNMT, CN VP đất đai - Mời KPT Mỹ Thạch Đông, Đoan Trai- Mời BT, KPT, MT và hộ dân
- PH UB


- PH UB


- PH UB


- kp. Mỹ Thạch Đông

- PH Phòng KT thành phố
- KS Mường Thanh.


- HT Quân sự

- HT phường

 
- C. Nguyệt phát GM. A. Ba chuẩn bị nội dung
- C. Nguyệt phát GM. A. Ba chuẩn bị nội dung

- C. Nguyệt chuẩn bị biên bản.- VP chuẩn bị hoa


- C. Hồng phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- A. Quốc hỗ trợ

 
Tối - 19h00: A. Lịch chủ trì triển khai đường Vũ Thành Nam, kp. Mỹ Thạch Tây - Mời Lịch, TT HĐ, A. Ba, C. Chín, đại diện MT, các hội đoàn thể
 
  - Mời BT, KP, MT và nhân dân - NSH kp. Mỹ Thạch Tây - C. Chín tham mưu GM và p/hợp A. Ba chuẩn bị nội dung
Thứ 6
16/9/22
Sáng
- 08h00: Dự Hội thảo góp ý lịch sử LLVT thành phố từ 1975 đến nay
- 08h00: C. Thảo dự trao Quyết định chứng nhận sản phẩm cấp thành phố năm 2022, trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể và đánh giá, phân hạng OCOP (cả ngày)
- 08h00 – 09h30: A. Minh chủ trì nghe báo cáo tiến độ vận động kinh phí làm Miếu Hồ Nghinh.

- 09h30 – 11h00: A. Minh chủ trì giải quyết đơn ông Nguyễn Minh Sơn, kp. Hòa Nam
- 08h00: A. Hải chủ trì giám sát Quy trình lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình năm 2021.


- 07h00: Tổ chức tiêm vắc xin cho trường THCS Nguyễn Du (cả ngày)
 
- KT lại GM

- KT lại GM


- Mời A. Ngọc, C. Ba, C. Nguyệt, A. Ba.

- Mời A. Khoa, C. Lan, A. Ba, Tổ TTĐT
- Mời A. Lịch, TT HĐ, đại diện UBMT, Ban KTXH, Ban PC, C. Chín, A. Ba, A. Cảnh.
- Trạm y tế
 

- Mời Ban vận động XD Miếu

- Mời BT, KP

- Mời BT, KPT
- HT CQSQ thành phố
- PH số 2


- PH UB


- PH UB

- HT phường- Trường ND

- C. Nguyệt phát hành GM và p/hợp với BVĐ chuẩn bị nội dung
- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- C. Chín, A. Ba phối hợp chuẩn bị báo cáo
Chiều - 15h00: A. Minh, A. Quốc Lễ đón nhận Quyết định công nhận ngày truyền thống LLVT thành phố (19/9).
- 14h00: A Khoa, C. Mai, A. Thức kiểm tra, giám sát chi bộ Mỹ Thạch Trung.
- 14h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn của ông Huỳnh Quốc Hội, khối phố Mỹ Thạch Bắc
- Mời A. Ba, C. Chín, C. Lan và ĐB (Theo GM)

 
 - Mời cấp ủy chi bộ
- Mời BT, KPT
- HT UBND thành phố
- NSH kp. Mỹ Thạch Trung
- PH UB


- A. Thức liên hệ chi bộ KP chuẩn bị nội dung.
- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Tối - 19h00: A. Ngọc, A. Lân dự lớp Tập huấn nâng cao nhận thức công tác chuyển đổi số tại kp. Mỹ Thạch Bắc

 
 
  - Mời BT, KPt, MT và nhân dân .
 
- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc


 
- A. Lân phát hành GM và chuẩn bị nội dung


 
Thứ 7
17/9/22
Sáng
- 07h00: Dự Trường Mầm non tư thục tổ chức sinh hoạt cho các trẻ em nhà trường.
 
- A. Thạnh

 
 

 
- HT phường

 
- A. Thạnh hỗ trợ

 
Chiều            
Chủ nhật
18/9/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây