Lịch tuần 29

Lịch tuần 29
ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:29/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 18 tháng 7 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
18/7/22
Sáng
- 07h30 – 09h30: A. Minh chủ trì họp giao ban đầu tuần; kết hợp ký kết chương trình liên tịch giữa Công đoàn và UBND phường giai đoạn 2022 – 2026.
- 08h30 – 10h30: A. Minh chủ trì họp xét các đối tượng khuyết tật.
- 08h00: A. Ba dự phiên họp kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ bà Hồ Thị Anh Đào.
- 07h30: A. Hưng, C. Lan dự Tập huấn nghiệp vụ UD CNTT trong hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi (Từ ngày 18/7 – 19/7)

 
- CB, CC và NLĐ     - PH UB


- TAND tỉnh

- TT dạy nghề và hỗ trợ ND tỉnh Quảng Nam
- VP chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Ngọc cùng với lãnh đạo TP làm việc với Đoàn của Sở NN và PTNT, Chi cục phát triển nông thôn về tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn tại các địa phương thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022.
- 14h00: Hội CCB tổ chức phường phát thưởng, tặng quà nhân ngày 27/7. Mời UBMT và Hội Khuyến học tại Phòng họp Quân sự phường.

- 16h30: A. Minh đi thăm các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7 trên địa bàn phường

 
- Mời đ/c BTT UBMT và Hội KH phường


- A. Thành
- Mời Thành hội
- BCH Hội, cá nhân được tặng quà
- PH số 2- HT Quân sự- Nhà các đối tượng chính sách
- Hội CCB phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- A. Thành chuẩn bị nội dung
Thứ 3
19/7/22
Sáng
- 07h00: Tổ chức tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi.

- 07h30: A. Lĩnh, C. Hồng dự lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề Tôn giáo và chính sách tôn giáo
- 09h00: A. Thạnh dự với Đoàn kiểm tra, thẩm định ATTP đối với HTX SX và chế biến thực phẩm Bà Ba Thê
 
- CB, CC và NLĐ

 
 


- Mời các đ/c ở KP
- HT phường


- HT Ban tuyên giáo Thành ủy
- Số 40, Nguyễn Văn Trỗi
- Theo phân công, VP tham mưu CV Bệnh viện Minh Thiện
- C. Hồng phát hành GM các đ/c ở KP.
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp chi bộ Quân sự.

- 14h00: A. Lịch chủ trì cùng với Công ty môi trường đô thị chi tiền cho hộ ông Linh, dự án Miếu Hồ Nghinh
- Đảng viên chi bộ Quân sự
- Mời A. Ba


- Mời c. Ty môi trường ĐT, Ban QLCDA TP.
  - PH UB

- PLV A. Lịch
- A. Quốc chuẩn bị nội dung
Thứ 4
20/7/22
Sáng
- 08h00: A. Khoa, A. Ngọc dự họp với A. Lai – PCT UB TP nghe báo cáo tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.
- 08h00: A. Lịch, A. Hiền dự buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân TP. Tam Kỳ kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường Tân Thạnh.
- 07h30: A. Hưng dự lớp bồi dưỡng kiến thức PL mới về xử lý VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháo, hành chính tư pháp.
- 08h00: A. Minh làm việc với công ty Tây Bắc về bồi thường 01 số trường hợp trùng dự án ADB
- 08h00: A. Lịch, A. Vũ dự buổi bàn giao xe ô tô cho các xã, phường


- CB, CS Công an
- Mời A. Ba, C. Nguyệt- Mời Công ty môi trường đô thị

 
- PH số 1

- PH UB


- HT Sở Tư pháp

- PLV A. Minh

- Đội quy tắc đô thị TP


- Công an chuẩn bị tham mưu báo cáo và hồ sơ.- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì nghe công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023

- 15h30 – 16h00: A. Minh chủ trì nghe các nội dung chuẩn bị cho ngày tổ chức Gặp mặt 27/7.- 14h00: A. Ba phối hợp cùng Ban QLCDA chi tiền cho 13 hộ dự án Bắc Trung tâm thương mại


- 14h00: A. Lịch chủ trì làm việc với đội liên ngành TP kiểm tra xử lý lốp xe, đường Nguyễn Hoàng
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Thạnh
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Ngọc, A. Thạnh


- C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời Ban QLCDA


- Mời các phòng, ban liên quan TP
- Mời HT 04 trường, 07 KPT


- Mời KPT
- PH UB


- PH UB
- HT phường- Tại hộ Hùng, lốp xe
 
- A. Thạnh phát hành GM và p/hợp các trường chuẩn bị báo cáo.
- A. Thành chuẩn bị nội dung (DS cá nhân NCC được khen thưởng; DS các tổ chức, đơn vị được biểu dương)
- A. Ba p/hợp với BQLCDA phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- C. Nguyệt phát hành GM và chuẩn
Tối - 19h00: A. Ngọc dự duyệt chương trình Văn nghệ chào mừng 75 năm ngày thương binh – liệt sỹ       - HT phường - Hội PN và Đoàn TN chuẩn bị nội dung
Thứ 5
21/7/22
Sáng
- 08h00: A. Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5-BCH Trung ương khóa XIII (1,5 ngày).

- 08h00: A. Ngọc cùng với lãnh đạo TP làm việc với Đoàn của Sở NN và PTNT, Chi cục phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng chương trình OCOP đợt 1 và đi kiểm tra thực tế cơ sở (cả ngày)
- 07h30 – 09h00: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn chấp đất của ông Lê Văn Châu, kp. Đoan Trai.

- 09h00 – 11h00: A. Lịch chủ trì lấy ý kiến KDC trường hợp ông Thanh, ông Niệm, ông Sơn thuộc dự án đường nối


- 08h00: CB, CC và NLĐ hỗ trợ sắp xếp Hội trường UBND thành phố phục vụ Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày 27/7
- 08h00: C. Thảo (VP) dự đánh giá, phân hạng chương trình OCOP cấp thành phố: Nấm đông trùng hạ thảo QN; hộ kinh doanh Bà Ba Hội.
 
- Mời các đ/c Đảng ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy, Đ/c Nghĩa – CT Hội CCB
- C. Lan và các địa biểu (theo GM)

- Mời A. Ba, C. Nguyệt- CB, CC và NLĐ- Mời BQLCDA
- Mời BT, PBT,CUV các chi bộ

- Mời BT, KPT

- Mời KPT và 05 hộ dân
- HT phường- Ph số 2- PH UB


- NSH kp. Mỹ Thạch Trung


- HT UB TP

- PH số 2 (tầng 3)
- A. Lân chuẩn bị thiết bị trực tuyến. C. Hồng phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- C. Lan phát hành GM, p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung
- C. Nguyệt phát hành GM, p/hợp A. Ba mượn NSH KP; chuẩn bị nội dụng
Chiều - 14h00: A. Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5-BCH Trung ương khóa XIII (1,5 ngày).

- 14h00: A. Ngọc tiếp tục cùng với lãnh đạo TP làm việc với Đoàn của Sở NN và PTNT, Chi cục phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng chương trình OCOP đợt 1 và đi kiểm tra thực tế cơ sở (cả ngày)
- 13h30: A. Hưng, C. Lan trực báo công tác Tư pháp quý II năm 2022
- 14h00: A. Lịch, A. Ba mời chi tiền bồi thường khu Tam giác Hồ Nghinh (trường hợp hộ ông Đạt)
- 14h00: C. Thảo (VP) cùng với Đoàn KT thành phố đi kiểm tra thực tế ở các cơ sở đánh giá, phân hạng chương trình OCOP cấp thành phố.
- Mời các đ/c Đảng ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy, Đ/c Nghĩa – CT Hội CCB 


- Mời BQLCDA
- Mời BT, PBT,CUV các chi bộ- Mời hộ ông Đạt
- HT phường- Ph số 2


- TT hành chính công TP.

- PH UB

- Các cơ sở được đánh giá
 
- A. Lân chuẩn bị thiết bị trực tuyến. C. Hồng phát hành GM và chuẩn bị nội dung


- A. Ba p/hợp chuẩn bị nội dung
Thứ 6
22/7/22
Sáng
- 08h00: A. Minh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5-BCH Trung ương khóa XIII (1,5 ngày).

- 08h00: A. Minh, A. Khoa, A. Ngọc dự gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ do TP tổ chức.
- 06h00: Đoàn Thanh niên tham gia trại hè ở thành phố (từ ngày 22/7 – 24/7/2022)
- 08h00: A. Ngọc chủ trì làm việc với các phòng, ban thành phố về Hội thi tiềm hiểu PL về Luật bảo vệ môi trường.


- 09h30: Hỗ trợ sắp xếp bàn, nghế, nước uống... hội trường UBND thành phố phục vụ Kỷ niệm 75 năm ngày 27/7
- Mời các đ/c Đảng ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy, Đ/c Nghĩa – CT Hội CCB


- C. Lan và đại biểu (theo GM)
- Mời Hội PN, Đoàn TN, C. Nguyệt, A. Hưng, A. Lân, A. Thạnh
- CB, CC và NLĐ
- Mời P. TNMT, P. Tư pháp
- Mời BT, PBT,CUV các chi bộ

- Mời các KPT.


 
- HT phường- HT UB TP

- Biển Tam Thanh

- PH UB- HT UB TP
- A. Lân chuẩn bị thiết bị trực tuyến. C. Hồng phát hành GM và chuẩn bị nội dung


- Đoàn TN chuẩn bị nội dung tham gia
- C. Nguyệt phát hành GM và p/hợp A. Hưng, các đoàn thể chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Hải dự Gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ.- 14h00: A. Khoa, A. Hiền, A. Ngọc, C. Thủy dự Hội nghị tập huấn Bảo vệ bí mật Nhà nước.
- 14h00: A. Lịch, A. Ba cùng với A. Nam – PCT UB TP làm việc với BQL dự án lưới điện Miền Trung giải quyết các vướng mắc công tác BT-GPMB dự án đường dây 110KV Tam Thăng- HyoSung.
- Mời các đ/c lãnh đạo; CB, CC và NLĐ phường dự đông đủ.


 
- Mời P. TB&XH Thành phố - Mời BT, KPT, MT và các đối tượng chính sách - HT UB thành phố- HT Công an TP

- PH số 1
- A. Thành phát hành GM, p/hợp với các anh chị cơ quan hỗ trợ nội dung. Hội PN, Đoàn TN chuẩn bị Văn nghệ
Tối - 09h30: A. Minh, A. Khoa, A. Ngọc dự khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao biển năm 2022       - QT biển Tam Thanh  
Thứ 7
23/7/22
Sáng
- 07h30: Dự ngày hội khởi nghiệp, sáng tạo, chuyển đổi để phát triển, chủ đề “giữ gìn làng nghề truyền thống gắn với chuyển đổi số và du lịch xanh” do Hội LHPN TP tổ chức. - KT lại GM     - Làng nghệ thuận cộng đồng Tam Thanh  
Chiều            
Chủ nhật
24/7/22
Sáng
           
Chiều            
                                                                                                                                                                        VĂN PHÒNG
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây