Lịch tuần 26

Lịch tuần 26
    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:26/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 27 tháng 6 năm 2022
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 26/6/2022

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
27/6/22
Sáng
- 07h30 – 09h30: A. Minh chủ trì giao ban đầu tuần. - CB, CC và NLĐ     - PH UB - A. Cảnh chuẩn bị nội dung.
Chiều - 14h00: Ngân hàng chính sách giải ngân cho các đối tượng vay vốn giải quyết việc làm.
- 14h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy cho ý kiến UBND phường báo cáo quản lý đất công ích 5% và Kế hoạch bổ sung danh mục đầu tư năm 2022 – 2023 trình HĐND phường kỳ họp thứ 5.
- 14h00: A. Ngọc chủ trì họp Ban chỉ đạo tuyển sinh năm học 2022 - 2023
- A. Thành, các hội, đoàn thể
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Cường, A. Lịch, A. Ba, C. Chín
- Thành viên BCĐ (theo Quyết định)


- Mời HT các trường


- Mời KPT
- HT phường

- PLV A. Minh- PH UB
- A. Thành p/hợp với NH và các hội, đoàn thể
- A. Ba p/hợp với C. Chín chuẩn bị nội dung


- A. Thạnh phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Thứ 3
28/6/22
Sáng
- 07h00: Công an tỉnh mượn HT phường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ cơ quan, DN (2 ngày: từ 28 đến 29/6)
- 08h00: C. Chín, C. Hồng, C. Mai làm việc với phường Hòa Thuận về kinh phí quyết toán lịch sử Đảng bộ phường.
- 07h00: A. Vũ, A. Cường (ĐT) p/hợp với C. Nguyệt đi kiểm tra một số phản ảnh của cử tri (cả ngày)
+ Một số trường hợp XD nhà kp. Mỹ Thạch Đông (gần nhà A. Châu); công trình cuối đường dự án ADB (Kp. TR. Đồng)
+ Đỗ xà bần (quán Hùng Đua cũ);
+ Trường hợp XD của bà Muội (kp. Đoan Trai);
+ Vật dụng của quán nhậu Hùng Phát (đường BĐ)
+ Giám sát tình hình XD tại kp. Đoan Trai (đã được phân công cụ thể) 
- Mời Đội QTĐT TP

 
- Mời các KP có liên quan

 
- HT phường

- P. Hòa Thuận

- Các địa điểm

 
- A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị nội dung

 
Chiều - 13h30: Công an tỉnh (tiếp tục) mượn HT phường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ cơ quan, DN (đến 29/6)
- 14h00: A. Minh, A. Khoa dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện NĐ 78 của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo.
- 14h00: A. Lịch, A. Ba dự dự cùng A. Nam – PCT UB TP họp thông qua giá đất cụ thể TĐC dự án khớp nối hạ tầng khu vực phía Bắc Trung tâm Thương mại.
- 14h00: A. Khoa chủ trì họp chấm điểm Hội thi lịch sử Đảng bộ phường

- 15h30: A. Lĩnh họp Ban KTXH giám sát các báo cáo của UBND phường trình kỳ họp thứ 5 – HĐND phường


- Mời đại biểu Công an, Hội PN, ND, TN, CCB phường.- Mời A. Hải, A. Ngọc, A. Lĩnh, C. Hồng, C. Thảo (VP)
- C. Mai và các thành viên Ban KTXH
    - HT phường

- HT UBND TP


- PH số 2


- PH UB


- PH UB
- C. Hồng chuẩn bị nội dung

- C. Mai chuẩn bị nội dung
Thứ 4
29/6/22
Sáng
- 07h00: Công an tỉnh (tiếp tục) mượn HT phường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ cơ quan, DN ( đến 29/6)
- 08h00: A. Minh, A. Ngọc dự Hội nghị (trực tuyến) đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và phổ biến một số thông tin về nâng cao chỉ số PCI, DDCI tỉnh Quảng Nam năm 2022
- 08h00: A. Lịch, A. Hiền dự cùng A. Nam – PCT UB TP nghe báo cáo việc ra quân truy quét sử dụng xung kích điện trên địa bàn các xã, phường.
- 08h45: Dự Hội nghị tuyên dương con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022 do LĐLĐ TP tổ chức

- KT lại GM


(Công an tỉnh mượn HT nên ko thể trực tuyến tại phường)
 


 
- HT phường

- PH số 2-PH số 1


- HT Mặt trận TP


- VP báo cáo TP vì ko tổ chức điểm cầu; đồng thời tải VB cho lãnh đạo

 
Chiều - 07h00: Công an tỉnh (tiếp tục) mượn HT phường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ cơ quan, DN.
- 14h00 – 15h30: A. Minh dự họp BTV Thành ủy nghe công bố quyết định kiểm tra của Đoàn kiểm tra tỉnh ủy
- 15h00 – 17h00: A. Minh chủ trì họp cho ý kiến về Kế hoạch và Bộ tiêu chí triển khai Hội thi xây dựng tuyến phố VMĐT; dự kiến các tuyến phố VMĐT dự thi.
 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, các đ/c trong BGK, tổ giúp việc Hội thi (theo QĐ)
- Mời P. QLĐT, P. VHTT dự


 
- HT phường

- PH Thường vụ thành ủy
- PH UB
- A. Vũ phát hành GM, p/hợp với C. Nguyệt chuẩn bị nội dung
Thứ 5
30/6/22
Sáng
- 08h00: A. Minh dự Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) do Trung ương tổ chức.


- 08h00 – 09h30: A. Lịch làm việc với A. Hậu – PCT UB TP về hộ ông Dương, kp. Trường Đồng, dự án Tây Bắc.

- 09h30 – 11h00: A. Lịch chủ trì họp giải quyết vướng mắc đường nối KDC số 6 đến KPM (chỗ cho thuê Hoa Giấy)
- 08h00: A. Thành, A. Hoàng dự Tập huấn chính sách PL về BHTN lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố (Cả ngày)
 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UB, UBMT, các ban, ngành, hội, đoàn thể phường
- Mời A. Ba


- Mời A. Ba

 

- Mời A. Hậu – PCT UB TP, Công ty Tây Bắc
- Mời các phòng, ban TP liên quan
 

- Mời BT, KPT và ông Dương
- Mời KPT


 
- HT phường
- PH UB


- PH UB

- HT KS Hùng Vương
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung, A. Lân kết nối trực tuyến.


- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy, cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 9.
- 15h00: A. Minh, A. Khoa, A. Hải tiếp công dân định kỳ

- 14h00: A. Khoa chủ trì giám sát công tác trật tự đô thị phường và họp Ban Pháp chế thẩm định các báo cáo của UBND phường trình kỳ họp thứ 5 – HĐ phường


- 14h00: A. Ngọc chủ trì làm việc với chi ủy chi bộ Hòa Nam về xây dựng tuyến phố không sử dụng tiền mặt.


- C. Lan và các ĐB (theo GM)
- Mời A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT), C. Thảo (VP) và thành viên Ban pháp chế
- Mời A. Lân, A. Thạnh

- Mời đơn vị Viettel

 

- Mời Chi ủy, KPT, MT. TĐK

 
- PH Thường vụ

- PH Quân sự

- PH UB
- HT phường
 


- C. Lan phát hành GM và chuẩn bị nội dung
- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung- A. Lân phát hành GM và p/hợp với đơn vị Viettel chuẩn bị nội dung
Thứ 6
01/7/22
Sáng
- 07h30: Dự cùng A. Hưng - Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022.
- 07h00 – 11h00: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19: tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5-6 tuổi; nếu thừa thì tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 6 – dưới 12 tuổi (230 liều), (1 buổi sáng)
- 08h00 – 09h00: A. Minh chủ trì họp Hội đồng xác nhận nguồn gốc đất.


- 09h00 – 11h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe UBND phường kết quả kiểm tra TTXD kp. Đoan Trai và kp. Mỹ Thạch Đông.

- 09h30: A. Khoa chủ trì bàn giao công việc tổ chức – kiểm tra Đảng ủy phường.
- 08h00: C. Thảo (VP) cùng với Đoàn KT thành phố đánh giá, phân hạng lại sản phẩm sau 36 tháng đối với HTX sản xuất dầu thực vật Nguyên chất Bảo Tâm
- KT lại GM

- Trạm y tế, CB, CC và NLĐ

- Mời A. Khoa, A. Ba, C. Nguyệt và thành viên HĐ xác nhận NGĐ phường.
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
- Mời C. Mai, C. Thảo (VP), A. Thức (ĐTN)

 

 
- PH Ban Tiếp Công dân TP
- HT phường


- PH UB- PH UB- PLV A. Khoa.

- số 33, Nguyễn Huy Chương


- Theo bảng phân công


- C. Nguyệt phát hành GM và p/hợp A. Ba chuẩn bị nội dung.

- A. Vũ p/hợp với C. Nguyệt chuẩn bị báo cáo


- C. Mai chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Lịch dự cùng A. Nam – PCT UB TP họp thông qua phương án thiết kế các dự án: San nền phía Nam KCN Thuận Yên, đường vào trường MG chất lượng cao Tân Thạnh, Khu công viên cảnh quan đường Điện  Biên phủ.
- 14h00: A. Ngọc dự Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
- 15h00: CB, CC và NLĐ tổng hợp nhận ký công vụ.  

 
- PH số 2- HT UB TP

- VP Đảng ủy, UB


 
Thứ 7
02/7/22
Sáng
- 07h00: A. Minh dự Khai mạc luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (theo lịch thành ủy)
- 08h00: A. Minh dự thực hành, luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 (theo lịch thành ủy) (cả ngày)
 
 
 
 
- HT BTG Thành ủy
- Cơ quan Ban CHQS thành phố
 
 
Chiều            
Chủ nhật
03/7/22
Sáng
- 06h00: Hội ND, Hội PN và Hội CCB tham gia diễn tập tại A2 tại QT 24/3.       - Quảng trường 24/3 - Các hội, đoàn thể huy động lực lượng đảm bảo
Chiều            
                                                                                                                                                                        VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây