Lịch tuần 10/2023

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:10/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 26 tháng 02 năm 2023
 

                       (CHÍNH THỨC)                                      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023

 

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
06/3/23
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì giao ban đầu tuần.

- 09h30: A. Lịch chủ trì họp triển khai KH ra quân xử lý biển hiệu, quảng cáo trên địa bàn.

 
- Mời Toàn thể CB, CC và NLĐ
- Mời Tổ TTĐT, Trưởng các ban, ngành, hội đoàn thể

 


 
- PH UB

-  PH UB

 
- VP chuẩn bị nội dung

- A. Vũ chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh giải quyết công việc ở cơ quan.
- 14h00: Lịch đi kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

 
     
- Các KP.
 
Thứ 3
07/3/23
Sáng
- 08h00: A. Ngọc dự với Đoàn khảo sát về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
- 07h30: A. Lịch chủ trì ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
- 08h00: C. Uyên dự Sinh hoạt kỷ niệm ngày 8/3 và Sơ kết các Chương trình do Hội LHPN thành phố tổ chức.


 
- CB, CC bộ phận 1 cửa của phường
- Mời A. Ba, Tổ TTĐT, 01 CA, 02 DP, 02 DQ, Hội CCB.
    - Bộ phận 1 cửa.

- Các tuyến đường
- HT UBMT TP
 


- A. Trao chuẩn bị báo cáo.
Chiều - 14h00 -15h30: A. Minh chủ trì họp chi bộ Quân sự.

- 14h00: A. Ngọc báo cáo tuyên truyền nhận thức chuyển đổi số tại Trường Nguyễn Du.
- 14h00: A. Lịch dự họp rà soát, hướng dẫn lựa chọn sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023.
- 14h00: C. Giang dự lớp cảm tình đoàn tại trường THCS Nguyễn Du và Phát động cuộc thi viết “Tuổi trẻ Tân Thạnh với tình yêu quê hương biển đảo”


 
- Mời các đ/c Đảng viên chi bộ

 
 


 
- PH UB

- Trường ND

- Tầng 3, Trung tâm HHC TP
- Trường ND
- A. Quốc chuẩn bị nội dung
 
Thứ 4
08/3/23
Sáng
- 07h30 – 08h00: A. Minh dự nghe Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy công bố Quyết định kiểm tra tại Thành ủy Tam Kỳ.
- 08h00: A. Minh dhọp Ban Thường vụ Thành ủy, nghe UBND thành phố báo cáo Kế hoạch, tiến độ cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với từng dự án năm 2023.
- 08h00: A. Lĩnh chủ trì hiệp thương phân công giúp đỡ hộ thoát cận nghèo, khó khăn; thực hiện các tiêu chí CVĐ “Xây dựng đô thị văn minh”.
- 08h00: A. Ngọc dự họp nghe báo cáo công tác lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.
- 09h00: A. Ngọc chỉ đạo công tác trang trí Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường khóa XVI, nhiệm kỳ 23 – 28.
- 07h30: A. Ngọc chủ trì ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.

- 08h00 – 09h30: A. Lịch chủ trì lấy ý kiến KDC Mỹ Thạch Trung về các trường hợp cấp giấy CN QSD đất.
- 09h30 – 11h00: A. Lịch chủ trì làm việc với ông Huỳnh Lý Bang, kp. Trường Đồng về vi phạm TTXD.

- Mời ĐB Trưởng, phó Mặt trận và các hội, đoàn thể, A. Thành.- Các anh chị cơ quan.

- Mời C. Nguyệt, Tổ TTĐT, 01 CA, 02 DP, 02 DQ, Hội CCB.
- C. Nguyệt

- Mời A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
 

- Mời KPT và 05 hộ dân

- Mời KP và hộ dân
- PH Thường vụ Thành ủy
- PH Thường vụ Thành ủy.

- HT phường


- PH số 1

- HT phường

- Các tuyến đường

- NSH kp. Mỹ Thạch Trung
- PH UB
 

- UBMT p/hợp với các hội, đoàn thể chuẩn bị nội dung.


- Các anh chị cơ quan hỗ trợ


- C. Nguyệt phát hành GM và chuẩn bị n. dung
- A. Vũ phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp với các phòng, ban thành phố về các trường hợp đề xuất Cưởng chế trật tự xây dựng.


- 14h00: A. Ngọc, A. Thạnh dự làm việc với các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.
- 14h00: A. Ngọc, A. Cảnh, C. Lan, A. Thành tham gia tập huấn TTHC với Tập đoàn TNPT.
- 14h00: CB, CC và NLĐ tham gia dọn vệ sinh cơ quan.
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Lịch, A. Ba, C. Nguyệt, A. Vũ, A. Cường (ĐT)
 
- Mời: đại diện KS, nhà nghĩ, nhà khách, homestay)
  - PH UB- HT UBMT TP

- Tầng 4, tòa nhà VNPT
- Cơ quan
- C. Nguyệt phát hành GM; p/hợp với A. Ba, A. Vũ, A. Cường (ĐT) chuẩn bị nội dung.
- A. Thạnh phát hành GM mời các hộ lưu trú
 
Tối - 18h30: A. Quốc – Tổ trưởng ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
 
- A. Cảnh, A. Vũ, 01 CA, 04 DP, 02 DQ, PN, ND, CCB     - Các tuyến đường  
Thứ 5
09/3/23
Sáng
- 7h30: A. Minh dự Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phát triển đảng viên.
- 07h30: A. Khoa, A. Hải, a. Lĩnh dự Đại hội đại biểu (phiên thứ nhất) Hội Nông dân phường khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 07h00: A. Ngọc, C. Thủy đi Tập huấn công tác phòng ngừa lao động trẻ em (từ ngày 09 – 10/3/2023)
- 08h00 – 09h30: A. Lịch chủ trì giải quyết đơn ông Châu, kp. Đoan Trai.


- 09h30 – 10h30: A. Lịch chủ trì quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
- 08h00: C. Chín tham gia Tập huấn (trực tuyến) hỗ trợ Quyết toán ngân sách năm 2022 (từ ngày 09 – 11/3/2023)
- 07h30: Tổ chức tiêm Vắc xin phòng Covid – 19 cho người trên 18 tuổi (cả ngày).
- 08h00: A. Thành dự Tập huấn hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
- KT lại GM


- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Ba, A. Vũ, A. Cường, C. Lan.
- C. Nguyệt, Tổ TTĐT, 01 CA, 02 DP, 02 DQ, Hội CCB


- Trạm Y tế
 

- Mời hội viên- Mời ĐB KP và hộ dân- Mời 07 KPT
- HT Thành ủy

- HT phường


- KS Mường Thanh, Hội An.
- PH UB- Các tuyến đường
- Cơ quan

- NSH kp. Mỹ Thạch Trung
- Tầng 4, NH chính sách


- Hội ND chuẩn bị nội dung. GM. Các anh chị cơ quan hỗ trợ. A. Thành hỗ trợ AT.


- C. Lan phát hành GM, A. Ba p/hợp chuẩn bị nội dung- A. Thành phát hành GM mời 07 KP dự.
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì họp nghe tư vấn giải quyết đơn của Ông Nguyễn Xuân Ninh, ông Huỳnh Đức Chinh – kp. Đoan Trai.
- 07h30: Ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
- 14h00: A. Lịch dự họp cùng với A. Ảnh – CT UB TP, A. Hậu – PCT UB TP nghe công tác trật tự đô thị và quy hoạch kinh doanh vỉa hè.
- 14h00: A. Hưng dự tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản (ô tô) trong vụ án Tranh chấp hợp đồng tín dụng
- Mời A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan

- A. Cảnh, Tổ TTĐT, 01 CA, 02 DP, 02 DQ, PN, ND, TN

 
- Mời P. TNMT, VP đăng ký đất đai - Mời KPT - PH UB


- Các tuyến đường
- PH số 2


- Tòa án thành phố Tam Kỳ
- C. Nguyệt phát hành GM, A. Ba p/hợp với C. Lan chuẩn bị n. dung
Thứ 6
10/3/23
Sáng
- 07h30: A. Minh dự Đại hội đại biểu (phiên thứ hai) Hội Nông dân phường khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.- 08h00: A. Lịch chủ trì lấy ý kiến nhân dân điều chỉnh Quy hoạch khu tái định cư Tây Bắc, kp. Trường Đồng.

- 07h30: A. Lịch chủ trì quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố.
- Mời các đ/c trong BTV, BCH Đảng bộ, TT HĐ, TT UB, MT, các ban, ngành, hội, đoàn thể (theo GM)
- Mời A. Ba, C. Nguyệt và các đại biểu (theo GM)

- A. Ba, Tổ TTĐT, 01 CA, 02 DP, 02 DQ, PN, ND, TN
- TT Hội ND TP, P/V thành phố- Mời P. QLĐT, P. TNMT, TT PTQĐ, chủ dự án
- Mời ĐB khối phố, hội viên


- Mời BT, KP, MT và nhân dân
- HT phường
- NSH kp. Trường Đồng

- Các tuyến đường
- Hội ND chuẩn bị nội dung. GM. Các anh chị cơ quan hỗ trợ. A. Thành hỗ trợ AT.

- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì họp xét nguồn gốc đất dự án khu đô thị Tây Bắc.

- 14h00: A. Lịch dự họp nghe báo cáo tiến độ Khu công nghiệp Thuận Yên và các dự án khớp nối trên địa bàn TP.
- 14h00: ........ Dự họp cùng với A. Ảnh – CT UB TP, A. Hậu – PCT UB TP thông qua chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước đường TNV và vỉa hè, thoát nước đường Nguyễn Dục
- Mời Thành viên Hội đồng tư vấn xét nguồn gốc đất


- KT lại GM 
- Mời BT, KPT - PH UB


- PH số 2

- PH số 1
- A. Ba phát hành GM, chuẩn bị nội dung.

 
Tối - 18h30: A. Lâm – Tổ trưởng ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường theo CV 157 của UBND thành phố. - C. Chín, C. Thủy, A. Cường (ĐT), 01 CA, 04 DP, 04 DQ     - Các tuyến đường  
Thứ 7
11/3/23
Sáng
- 07h00: Ra quân thu thuế và các loại quỹ ở các nhà sinh hoạt khối phố - C. Chín, A. Hoàng, C. Thảo (MT), C. Thủy, C. Nguyệt, A. Thành, A. Cảnh     - 07 KP  
Chiều - 14h00: Ra quân thu thuế và các loại quỹ ở các nhà sinh hoạt khối phố - C. Chín, A. Hoàng, C. Thảo (MT), C. Thủy, C. Nguyệt, A. Thành, A. Cảnh     - 07 KP  
Chủ nhật
12/3/23
Sáng
- 07h00: Ra quân thu thuế và các loại quỹ ở các nhà sinh hoạt khối phố.

- 07h00: Đoàn Thanh niên tổ chức Giải bóng chuyền chào mừng 92 năm ngày thành lập đoàn (26.3); thành lập lực lượng DQTV (28.3)
- C. Chín, A. Hoàng, C. Thảo (MT), C. Thủy, C. Nguyệt, A. Thành, A. Cảnh

- Mời Các đại biểu (theo GM)
 


- Mời ĐB KP
- 07 KP


- Sân bóng chuyền- Đoàn TN chuẩn bị nội dung và GM.
Chiều - 14h00: Ra quân thu thuế và các loại quỹ ở các nhà sinh hoạt khối phố - C. Chín, A. Hoàng, C. Thảo (MT), C. Thủy, C. Nguyệt, A. Thành, A. Cảnh     - 07 KP  
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây