Lịch tuần 09/2023

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:09/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 26 tháng 02 năm 2023
 

                        (CHÍNH THỨC)                                     

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/02/2023 đến ngày 05/3/2023

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
27/02/23
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì giao ban đầu tuần.

- 09h00: A. Minh chủ trì họp triển khai KH lấy ý kiến nhân dân về Luật đất đai (sửa đổi)


- 07h30: A. Ba dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT năm 2023 (từ 27/2-01/3/2023)

 
- Mời Toàn thể CB, CC và NLĐ
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Cường, A. Ngọc, A. Lịch, C. Nguyệt.
 

 


 
- PH UB

- PH UB- Quy Nhơn, Bình Định
 
- VP chuẩn bị nội dung

- VP chuẩn bị nội dung


 
Chiều - 16h00: A. Minh, A. Ngọc dự sinh hoạt kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02) do Trạm Y tế phường tổ chức.
- 14h00: A. Khoa làm việc với Thường trực Hội Nông dân TP về nội dung Đại hội ĐB Hội ND phường.
- 14h00: A. Lĩnh dự họp UBMT TP triển khai nhiệm vụ năm 2023.
- 15h00: C. Nguyệt dự họp tham mưu giải quyết trả lời ý kiến cử trì sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.


 
- Mời các đại biểu lãnh đạo và các ngành (theo GM)
- Mời C. Mai, C. Hồng, A. Thành
    - HT phường


- PH UB

- PH UBMT TP.

- Phòng quản lý đô thị.
 
- Trạm Y tế phát hành GM và chuẩn bị nội dung.
- Hội ND chuẩn bị nội dung
Thứ 3
28/02/23
Sáng
- 08h00: A. Ngọc, Thầy Thược, Thầy Hoa dự Hội nghị tập huấn các danh hiệu học tập năm 2023 do UBND thành phố tổ chức

- 07h30: A. Lịch dự họp cùng với A. Ảnh chủ trì nghe tiến độ thu ngân sách năm 2023.
- 07h30: C. Uyên dự Đại hội Công đoàn trường Sơn Ca nhiệm kỳ 2023 – 2028.


 
- Mời ĐB mô hình học tập (công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị)     - HT phường An Sơn.


- PH số 2

- Trường Sơn Ca.

 
- Hội KH phát hành GM.
Chiều - 14h00: A. Minh dự Hội nghị trực tuyến công tác xây dựng Đảng do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.
- 14h00: A. Lịch chủ trì họp triển khai thu thuế PNN và các loại quỹ ở các KP.


- 14h00: A. Thành dự họp giao ban công tác  lao động thương binh và xã hội 13 xã, phường
 


- Mời C. Chín, A. Hoàng, C. Nguyệt, A. Thành, C. Thảo (MT), C. Thủy.
 

- Mời 07 KPT
 
- HT Thành ủy.

- PH UB- P. LĐTB&XH thành phố


- A. Hoàng phát hành GM, C. Chín p/hợp chuẩn bị nội dung
Thứ 4
01/3/23
Sáng
- 06h45: A. Minh dự họp Đoàn Chủ tịch  Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.
- 07h30 – 08h30: A. Minh, A. Lịch, A. Quốc dLễ ra quân huấn luyện năm 2023.
- 08h30 – 10h30: A. Minh chủ trì họp Ủy viên UBND phường nghe một số nội dung trình BTV, BCH Đảng ủy (chấm điểm CB, CC tháng 02; nghe báo cáo KTXH-QPAN tháng 02; công tác cán bộ và một số nội dung khác)
 

- Mời A. Hiền, A. Ngọc, A. Lịch, A. Quốc, A. Lân
    - PH UB

- Khu ADB, kp. Trường Đồng

- PH UB 
- QS chuẩn bị các ĐK

- QS chuẩn bị các nội dung

- VP chuẩn bị nội dung. A. Lân tổng hợp bảng chấm điểm CB, CC
 
Chiều - 14h00: A. Khoa, C. Hồng dự Hội nghị trực báo công tác lịch sử Đảng do Thành ủy tổ chức.
- 14h00: A. Ngọc dự họp nghe Kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp và khai trương Thư viện số - khởi nghiệp.
- 14h00 – 15h30: A. Lịch giải quyết đơn của ông Lê Hồng Thái (quán caphe Khởi Nghiệp).


- 14h00: A. Thành và cán bộ NH BIDV (tiếp tục) tổ chức làm thẻ ATM cho NCC và BTXH tại KP. Mỹ Thạch Đông, Mỹ Thạch Trung
 
- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Ba, A. Vũ, A. Cường, C. Lan.
 
 - Mời ĐB KP và hộ dân
 
- HT Thành ủy

- PH số 2

- PH UB- NSH kp. Mỹ Thạch Trung
- C. Lan phát hành GM và p/hợp với Tổ TTĐT chuẩn bị nội dung

- A. Thành phát hành GM.
Thứ 5
02/3/23
Sáng
- 08h00: A. Minh chủ trì họp nghe công tác triển khai Phòng cháy chữa cháy năm 2023.

- 08h00: A. Hải, A. Lĩnh, A. Lịch, A. Ba dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do UBMT thành phố tổ chức
- 08h00: A. Khoa, A. Ngọc, C. Thảo (MT), A. Thành dự Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2023.

 
- Mời A. Hiền, A. Lâm, CB - CS Công an phường, C. Chín.

 
    - PH UB


- HT UBMT TP


- HT Ban Tuyên giáo Thành ủy
 
- Công an p/hợp VP chuẩn bị KH năm 2023 và các VB liên quan.


 
Chiều - 13h30 – 14h30: A. Minh dự công bố Quyết định của Đoàn kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra tại Thành ủy Tam Kỳ.
- 13h30: A. Khoa chủ trì (A. Minh về họp, sau khi họp ở Thành ủy) họp Ban Chấp hành Đảng ủy đánh giá Nghị quyết tháng 2. Triển khai nhiệm vụ tháng 3.
- 08h00: A. Thành và cán bộ NH BIDV (tiếp tục) tổ chức làm thẻ ATM cho NCC và BTXH tại KP. Mỹ Thạch Bắc.

 


- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Chín, A. Ba
 
 

 
- PH Thành ủy Tam Kỳ.
- PH UB


- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc

 


- C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung.

- A. Thành phát hành GM.
 
Thứ 6
03/3/23
Sáng
- 07h30: A. Minh chủ trì Hội nghị (trực tuyến) Quán triệt một số văn bản của Đảng do tỉnh ủy tổ chức. 
- Mời các đ/c trong BTV, BCH Đảng ủy, Trưởng các ban, ngành, hội đoàn thể, C. Thảo (VP).

 


 
- HT Thành ủy
 
- C. Thảo (VP) phát hành GM, chuẩn bị ĐK, tài liệu. A. Lân kết nối trực tuyến.
 
Chiều - 14h00: A. Minh làm việc với các phòng, ban thành phố về mở rộng sân bóng đá trường Nguyễn Du.

- 13h30: A. Khoa dự; A. Hải, A. Lĩnh, A. Lịch đồng chủ trì Hội nghị nhân dân góp ý Luật đất đai (sửa đổi)
- 14h00: A. Thành và cán bộ NH BIDV (tiếp tục) tổ chức làm thẻ ATM cho NCC và BTXH tại KP. Trường Đồng
 
- Mời A. Ngọc, a. Thạnh, A. Ba, HT trường ND.
- Mời các đ/c trong BCH Đảng ủy, các ban, ngành, Y tế, CA, DP, toàn thể CB, CC và NLĐ; Trưởng phó các hội đặc thù, các Tr. học
- Mời đại diện P. QLĐT, P. TNMT, Ban QLCDA TP
- Mời ĐB UBMT TP, Phóng viên.


- Mời BT, KPT, MT; ĐB HĐ các KP; các chi hội, 54 TĐK, ĐB nhân dân...
- PH UB


- HT phường

- NSH kp. Trường Đồng
- A. Thạnh phát hành GM; p/hợp A. Ba chuẩn bị nội dung.
- UBMT phát hành GM; phối hợp với TT HĐ, UB chuẩn bị nội dung.- A. Thành phát hành GM.
Tối - 18h00: Nữ Công đoàn phường tham gia giải bóng đá do Hội LHPN thành phố tổ chức nhân ngày 08/3 (từ ngày 03 – 07/3/2023)
- 19h00: A. Lĩnh, A. Ngọc dự Chương trình hưởng ứng ngày động, thực vật hoang dã thế giới năm 2023 và Phát động Chương trình “Tam Kỳ - TP không thịt động vật hoang dã”
- Mời các đ/c lãnh đạo và toàn thể CB, CC, NLĐ tham gia cổ vũ     - Sân Quang Nguyễn (LTK)

- QT 24/3
- Hội PN phối hợp với A. Thạnh chuẩn bị các điều kiện
 
Thứ 7
04/3/23
Sáng
- 07h00: Hội LHPN phường tổ chức giải bóng đá giữa các chi hội nhân ngày 08/3 (từ ngày 04 – 05/3/2023)
 
- Mời các đ/c lãnh đạo và các ban, ngành, hội đoàn thể - Mời ĐB TP - Mời ĐB KP - Sân trường Nguyễn Văn Trỗi - Hội PN phát hành GM và chuẩn bị nội dung. A. Thạnh hỗ trợ
Chiều            
Chủ nhật
05/3/23
Sáng
- 07h00: Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới (cả ngày).
- 07h00: Đoàn Thanh niên ra quân làm công trình TN chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn (26/3)
      - HT phường

- NSH kp. Mỹ Thạch Bắc
 
Chiều - 13h30: Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới (cả ngày)       - HT phường  
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây