Lịch tuần 07/2023

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
    Số:07/LCTT                                                                                        Tân Thạnh, ngày 13 tháng 02 năm 2023
 

                        (CHÍNH THỨC)                                     

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023

 

 

 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp   Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các thành phần phường Các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND thành phố và thành phần liên quan
( Có giấy mời riêng )
Các thành phần khác

Thứ 2
13/02/23
Sáng
- 07h30 – 09h00: A. Minh chủ trì giao ban đầu tuần.

- 09h00 – 10h00: A. Minh dự giao ban NHCS định kỳ tháng 2 năm 2023


 
- Mời Toàn thể CB, CC và NLĐ
- Mời A. Thành, các hội, đoàn thể
 

- Các tổ vay vốn
- PH UB

- HT phường

 
- VP chuẩn bị nội dung

- A. Thành p/hợp với các đoàn thể chuẩn bị nội dung
 
Chiều - 14h00: A. Minh chủ trì Hội nghị rà soát Quy hoạch cán bộ theo quy định. 
- Mời các đ/c BCH Đảng ủy; CB, CC phường   - Mời BT, PBT, KPT - HT phường - C. Thảo (VP) chuẩn bị nội dung
Thứ 3
14/02/23
Sáng
- 08h00: A. Ngọc, A. Hưng, C. Thủy, đ/d Công an, Hội LHPN và Đoàn TN dự Hội nghị Tập huấn xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực về phòng chống lao động trẻ em do Sở LĐTXH phối hợp cùng Tổ chức tầm nhìn thế giới tổ chức
-  07h30: A. Quốc dự Tập huấn công tác QPQS địa phương do Bộ CHQS tỉnh tổ chức (từ ngày 14 – 17/2/2023).


 
      - Tầng 2, KS Mường Thanh.


- Trung tâm giáo dục QPAN, xã Tam Phú
 
Chiều - 14h00 – 15h00: A. Minh chủ trì họp Hội đồng xét duyệt nguồn  gốc đất phường về trường hợp bà Đõa, ông Lâu.

- 15h00 – 16h00: A. Minh, A. Ngọc làm việc với Tổ dịch vụ thủy lợi phường.

- 14h00: A. Ngọc làm việc với A. Dũng – Sở VHTT&DL tỉnh về tiến độ lập hồ sơ Đình làng Đoan Trai
.
- Mời Thành viên HĐTV xét duyệt nguồn gốc đất phường.
- Mời A. Thạnh, A. Soạn.

- Mời A. Thạnh - Mời Thành viên Tổ dịch vụ thủy lợi
- Mời KTP M. Trung - PH UB


- PH UB


- PLV A. Ngọc
- A. Ba phát hành GM và chuẩn bị nội dung

- A. Thạnh phát hành GM và p/hợp với A. Soạn chuẩn bị nội dung
- A. Thạnh chuẩn bị nội dung
 
Thứ 4
15/02/23
Sáng
- 07h30 – 09h00: A. Minh chủ trì họp BTV Đảng ủy nghe Hội Nông dân phường báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- 09h00 – 11h00: A. Minh chủ trì làm việc về xây dựng tường rào dự án khu nhà Báo Quảng Nam.- 08h00 – 09h00: A. Ngọc chủ trì giải quyết đơn thư ông Nguyễn Hồng Sơn, kp. Đoan Trai (lĩnh vực đất đai).
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), C. Mai, C. Hồng, A. Thành.

- Mời A. Ba, C. Nguyệt

- Mời ĐB l/đ Ban PC, đ/d UBMT, đ/c các hội, đoàn thể, A. Ba, C. Nguyệt, C. Lan.

- Mời đ/d lãnh đạo Báo QN, Chủ đầu tư (BQLCDA tỉnh), P. TNMT, P. QLĐT 


- Mời BT, KPT, MT

 
- PH UB
- PH UB
- HT phường
- C. Mai chuẩn bị nội dung


- A. Ba, C. Nguyệt phát hành GM và chuẩn bị biên bản làm việc.- C. Lan phát hành GM; p/hợp với A. Ba chuẩn bị nội dung
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Khoa, A. Lĩnh, A. Ba dự cùng Ảnh – CT UB TP nghe báo cáo tiến độ công tác BT-GPMB đường Bạch Đằng.
- 14h00 – 15h00: A. Ngọc chủ trì lấy ý kiến KDC Đoan Trai về các trường hợp cấp giấy CN QSĐ.

- 15h30 – 16h30: A. Ngọc chủ trì lấy ý kiến Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc về các trường hợp cấp giấy CN QSĐ.
 - C. Nguyệt


- A. Ba


 
  - Mời BT, KPT, MT

- Mời KPT và 05 hộ dân
- Mời KPT và 05 hộ dân
- PH số 1


- NSH kp. Đoan Trai

- NSH kp. Trường Đồng
 
- A. Ba phát hành GM; p/hợp cùng với TT PTQĐ chuẩn bị n.dung
- C. Nguyệt chuẩn bị nội dung

- A. Ba chuẩn bị nội dung
 
Thứ 5
16/02/23
Sáng
- 07h30: A. Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy, nghe báo cáo kết quả xử lý kết luận 62 của Thanh tra thành phố.
- 08h00 – 10h00: A. Khoa dự, A. Ngọc chủ trì Hội nghị Sơ kết thực hiện xây dựng Phường thông minh và chuyển đổi số năm 2022.- 10h00 – 10h30: A. Khoa, A. Hải dự cùng TT HĐND, UBND, UBMT và các hội đoàn thể ký kết chương trình hoạt động năm 2023.

- 07h30: A. Cường dự Đại hội Công đoàn trường Nguyễn Văn Trỗi.

- 07h00: A. Thạnh, Hội LHPN tham gia giải bóng chuyền nữ thành phố (từ 16 – 19/2)


- 08h00: C. Thảo (VP) dự tập huấn nghiệp vụ vốn đầu tư, xây dựng năm 2023


- Mời đ/d lãnh đạo TT HĐND, UBMT, các ban, ngành, hội đoàn thể, toàn thể CB, CC và NLĐ.

- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Cường, A. Ngọc Trưởng các hội, đoàn thể.- Mời các đ/c lãnh đạo và CB, CC, NLĐ tham dự xem và cổ vũ (có lịch riêng)


- Mời P. VHTT TP, 04 trường học.


- Mời BT, KPT, MT và thành viên Tổ CNCĐ
- PH Thường vụ thành ủy
- HT phường

- HT phường- Trường NVT.


- TT VHTT thành phố


- HT CCT Tam Kỳ - Phú Ninh (05, Lê Lai)


- A. Lân phát hành GM và tham mưu các nội dung- UBMT p/hợp với TT HĐ, UB và các đoàn thể chuẩn bị nội dung
- A. Thạnh, Hội LHPN chuẩn bị nội dung; cung cấp lịch thi đấu
Chiều - 14h00: A. Minh, A. Khoa dự Hội nghị giao ban công tác Đảng với Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã, phường do Thành ủy tổ chức.
- 14h00: A. Lĩnh, A. Hiền chủ trì họp triển khai KH phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; thống kê, khảo sát các mô hình tự quản năm 2023.

- 14h00: A. Ngọc, A. Ba, C. Nguyệt dự họp nghe báo cáo tình hình giải quyết lĩnh vực đất đai và thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

 - Mời Trưởng các hội, đoàn thể.

 
    - HT Thành ủy


- PH UB- NHT tầng 3 – TT HCC

 - Công an phường chuẩn bị KH phối hợp. Các hội đoàn thể báo cáo các mô hình hình tự quản.

 
Thứ 6
17/02/23
Sáng
- 08h00: A. Minh làm việc với Ban QLCDA thành phố về một số sự án trên địa bàn phường.


- 08h00: A. Ngọc dự họp cùng A. Ảnh – CT UB TP và A. Hậu – PCT UB TP nghe công tác trật tự đô thị và Quy hoạch kinh doanh vỉa hè.
 
- Mời các đ/c trong BTV Đảng ủy, C. Thảo (VP), A. Ba, C. Nguyệt - Mời BQLCDA TP.   - PH UB- PH số 2

 
- A. Ba, C. Nguyệt phát hành GM và p/hợp với BQLCDA TP chuẩn bị nội dung.
- A. Ba p/hợp với Tổ TTĐT tham mưu các tuyến phố được kinh doanh
Chiều - 14h00 – 15h30: A. Minh chủ trì họp giao chỉ tiêu các loại quỹ, thuế đất PNN cho các khối phố.

- 15h30 – 16h30: A. Minh, A. Ngọc làm việc với 03 KP: Mỹ Thạch Tây, Mỹ Thạch Trung và Đoan Trai về sử dụng kinh phí sửa chữa nhà sinh hoạt KP (theo Đề án thành phố hỗ trợ).
- 14h00:  C. Hồng dự Hội nghị triển khai công tác Văn hóa - Khoa giáo năm 2023 do Thành ủy tổ chức.

 
- Mời A. Khoa, A. Hải, A. Lĩnh, A. Ngọc, C. Chín, A. Hoàng
- Mời C. Chín, A. Thạnh.

- KT lại GM
 
- Mời đội thuế - Mời các đ/c KPT

- Mời 3 KPT


 
- PH UB


- PH UB


- HT Thành ủy
 
- A. Hoàng phát hành GM. C. Chín chuẩn bị nội dung
- A. Thạnh mời 3 KPT.
Thứ 7
18/02/23
Sáng
           
Chiều            
Chủ nhật
19/02/23
Sáng
           
Chiều            
             
                                                                                                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây