Ban chỉ huy Quân sự Thành phố kiểm tra công tác chi bộ Quân Sự

Sáng ngày 8/8/2019, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ Huy Quân sự Thành phố Tam Kỳ, Đoàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Tân Thạnh làm việc với Chi bộ, chi đoàn Quân sự về kết quả Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ Quân sự, công tác xây dựng lực lượng huấn luyện và phát triển đảng viên đối với lực lượng dân quân và dự bị động viên từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2019.
Ban chỉ huy Quân sự Thành phố kiểm tra công tác chi bộ Quân Sự
Thực hiện Quyết định  đầu năm về Chương trình công tác Kiểm tra – Giám sát của Đảng ủy phường Tân Thạnh năm 2019.
          Sáng ngày 8/8/2019, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ Huy Quân sự Thành phố Tam Kỳ, Đoàn Ủy ban kiểm tra  Đảng ủy phường Tân Thạnh làm việc với Chi bộ, chi đoàn Quân sự về kết quả Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ Quân sự, công tác xây dựng lực lượng huấn luyện và phát triển đảng viên đối với lực lượng dân quân và dự bị động viên từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2019. Kết hợp kiểm tra chi đoàn Quân sự trong kết quả  công tác lãnh chỉ đạo, tham mưu cho cấp trên thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn trong năm vừa qua.
Dự cuộc họp kiểm tra này, lãnh đạo có Đ/c Phạm Anh Tuấn, Đ/c Huỳnh Thanh Hằng, Đ/c Phạm Văn Mè – Từ đoàn kiểm tra của BCH Quân sự Thành phố Tam Kỳ. Lãnh đạo địa phương có đ/c Đỗ Văn Minh - BT Đảng ủy phường, Mai Tấn Khoa – Phó BT Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường cùng các đ/c trong tổ kiểm tra và chi bộ Quân sự.
          Qua cuộc kiểm tra, đã nhìn nhận, đánh giá được những ưu điểm của chi bộ, chi đoàn Quân sự tiếp tục phát huy, và những tồn tại chưa làm được, những nguyên nhân dẫn đến tồn tại cần phải khắc phục của chi bộ, chi đoàn Quân sự trong thời gian đến. Bên cạnh đó, trong  cuộc kiểm tra cũng đưa ra những giải pháp, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo phường để chi bộ, chi đoàn đảm bảo công tác tốt hơn trong thời gian đến.
           
 

Tác giả bài viết: Ngân Giang

Nguồn tin: Dân quân