Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Chào mừng các bạn đến với trang tin điện tử Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Phường Tân Thạnh!
Tên / Số / ký hiệu : BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 50/2019
Về việc / trích yếu

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 50/2019

Ngày ban hành 16/12/2019
Loại văn bản / tài liệu Thông báo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phan Văn Ngọc
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 41 | Tải về : 2 Tải về
Nội dung chi tiết
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Bộ Y tế công bố 21 vi chất dinh dưỡng mà Sữa học đường phải có đủ
  Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 31/2019/TT-BYT về việc quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường, có hiệu lực 20/01/2020.
Theo đó, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư 30/2010/TT-BYT.
Cụ thể, sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải bảo đảm đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng trung bình trong 100ml sữa như sau: Canxi là 114 – 150 mg; Sắt là 1,4 – 1,9 mg; Vitamin E là 0,35 – 0,5 mg; Vitamin C là 6,4 – 8,4 mg; Vitamin B3 (Niacin - PP) là 1,0 – 1,4 mg; Kẽm là 1,1 – 1,6 mg; Photspho là 76,0 – 100 mg; Magiê là 10,0 – 14,8 mg;…
Trong đó, riêng vi chất I ốt không đưa ngưỡng tối đa vì hàm lượng Vitamin B2, Biotin đã có sẵn trong sữa ở mức cao và I ốt có sẵn trong sữa dao động theo mùa vụ.
Thông tư cũng quy định nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương tình Sữa học đường phải bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT.
2. Danh sách 11 văn bản Luật được Quốc hội Khóa 14 kỳ họp thứ 8 thông qua vừa được bố
+ Luật số 55/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước, có hiệu lực 01/7/2020
TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 54/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Chứng khoán, có hiệu lực 01/01/2021

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 53/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Lực lượng dự bị động viên, Có hiệu lực 01/7/2020

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, Có hiệu lực 01/7/2020 (Xem điểm mới của Luật CBCCVC sửa đổi tại đây)

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 51/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 50/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực 10/01/2020

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 49/2019/QH14 của Quốc hội : Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+Luật số 48/2019/QH14 của Quốc hội : Luât Dân quân tự vệ, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Có hiệu lực 01/7/2020. (Xem điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi tại đây)

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 46/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Thư viện, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội : Bộ Luật Lao động, có hiệu lực 01/01/2021 (Xem điểm mới của BLLĐ 2019 tại đây)

TẢI TẠI ĐÂY

 

 

I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Bộ Y tế công bố 21 vi chất dinh dưỡng mà Sữa học đường phải có đủ
  Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 31/2019/TT-BYT về việc quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường, có hiệu lực 20/01/2020.
Theo đó, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư 30/2010/TT-BYT.
Cụ thể, sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải bảo đảm đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng trung bình trong 100ml sữa như sau: Canxi là 114 – 150 mg; Sắt là 1,4 – 1,9 mg; Vitamin E là 0,35 – 0,5 mg; Vitamin C là 6,4 – 8,4 mg; Vitamin B3 (Niacin - PP) là 1,0 – 1,4 mg; Kẽm là 1,1 – 1,6 mg; Photspho là 76,0 – 100 mg; Magiê là 10,0 – 14,8 mg;…
Trong đó, riêng vi chất I ốt không đưa ngưỡng tối đa vì hàm lượng Vitamin B2, Biotin đã có sẵn trong sữa ở mức cao và I ốt có sẵn trong sữa dao động theo mùa vụ.
Thông tư cũng quy định nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương tình Sữa học đường phải bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT.
2. Danh sách 11 văn bản Luật được Quốc hội Khóa 14 kỳ họp thứ 8 thông qua vừa được bố
+ Luật số 55/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước, có hiệu lực 01/7/2020
TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 54/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Chứng khoán, có hiệu lực 01/01/2021

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 53/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Lực lượng dự bị động viên, Có hiệu lực 01/7/2020

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, Có hiệu lực 01/7/2020 (Xem điểm mới của Luật CBCCVC sửa đổi tại đây)

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 51/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 50/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực 10/01/2020

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 49/2019/QH14 của Quốc hội : Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+Luật số 48/2019/QH14 của Quốc hội : Luât Dân quân tự vệ, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Có hiệu lực 01/7/2020. (Xem điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi tại đây)

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 46/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Thư viện, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội : Bộ Luật Lao động, có hiệu lực 01/01/2021 (Xem điểm mới của BLLĐ 2019 tại đây)

TẢI TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Văn bản mới

Điều hành - Liên kết
  
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 64
  • Tháng hiện tại: 11207
  • Tổng lượt truy cập: 1678194

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức phường Tân Thạnh

Vui vẻ, tận tình

Đúng nguyên tắc

Bình thường

Chưa tốt, cần thay đổi

cho thuê xe cẩu, dịch vụ vận chuyển, nước rửa phụ khoa,  Chuyển nhà Phát Đạtchụp ảnh sự kiện, biến chứng tiểu đường, quay số đổi thưởng, soi cau xsmb, thay lõi lọc nước tại nhà, soạn văn 8, Chọn Mua Khung Ảnh, Chọn Mua Tour du lịch Tết Châu Âu 2020, Keo nha cai, Công ty chuyên phân phối mỹ phẩm tốt nhất hiện nay